Úvod do problematiky CK a CA

marketing

 

Otázka: Úvod do problematiky CK a CA

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 

PRODUKT CESTOVNÍ KANCELÁŘE

= produktem cestovní kanceláře je zájezdzájezdem je:

 • předem sestavená kombinace alespoň 2 z následujících služeb:
  • a) doprava
  • b) ubytování
  • c) jiné služby CR, které nejsou doplňkem dopravy a ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejich cena tvoří alespoň 20% souhrnné ceny zájezdu
 • služby musejí být prodávány nebo nabízeny za souhrnnou cenu
 • služby zahrnují alespoň 1 ubytování (tj. >24hod.)
  • zájezd mohou vytvářet pouze cestovní kanceláře
  • pouze na kombinaci služeb splňující tyto podmínky se vymezuje povinné smluvní pojištění CK

 

Zájezdem není

 • kombinace služeb CR sestavená dle individuálního požadavku (tzv. forfait/forfet)
  • není sestavena předem
  • nevztahuje se na ni povinné smluvní pojištění
 • kombinace služeb prodávaná jiné CK za účelem jejího dalšího podnikání
  • např. když česká CK prodává kombinaci svých služeb zahraniční CK
 • pokud nejde o činnost vykonávanou za účelem zisku
  • např. školní výlety

 

SLUŽBY CK, CA

Službami/produktem CK, CA může být cokoliv, co mohou nabídnout na trhu CR a co může uspokojit požadavky účastníků CR

 1. Tvorba zájezdů – pouze CK !
 2. Informační služby – jediné zdarma
 3. Směnárenské služby
 4. Prodej dopravních cenin – letenky, železniční jízdenky apod.
 5. Průvodcovské služby
 6. Pronájem automobilů
 7. Prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce
 8. Prodej map a suvenýrů
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!