Venkovský cestovní ruch – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Venkovský cestovní ruch

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH

Zrychlování životního tempa, stres a další jevy soudobé civilizace vedou řadu lidí ke snaze trávit svůj volný čas ve venkovském prostředí =) venkovský cestovní ruch je formou CR, jejíž aktivity jsou spojeny s přírodou, krajinou a venkovským prostředím.

 • V ČR je venkovská turistika zastoupena nejčastěji v podobě chataření a chalupaření.
 • Typickými rysy venkovské turistiky je:
 • ohleduplný vztah k přírodě a krajině, resp. krajina je turistickou atrakcí, o kterou se pečuje a která je dále zvelebována,
 • decentralizované ubytování s omezenou ubytovací kapacitou, což umožňuje rozmělnit četnost turistů, a tak eliminovat negativní dopady, které s sebou nese ´´masová turistika´´,
 • komorní téměř rodinné zázemí,
 • pochopení pro individuální aktivity návštěvníků a turistů,
 • zázemí v horských a podhorských oblastech, kde v symbióze se zemědělstvím představuje originální nabídku služeb cestovního ruchu, včetně poskytování čerstvých produktů hospodářství hostům.
 • Součástí venkovského cestovního ruchu jsou (formy venkovské turistiky):
 • AHROTURISMUS,
 • EKOAGROTURISMUS,
 • EKOTURISMUS (který, je také součástí přírodního cestovního ruch).
 • Cílem venkovské turistiky je:
 • stimulovat rozvoj dalších podnikatelských aktivit na venkově,
 • omezit imigraci obyvatelstva do měst a stabilizovat venkovský prostor,
 • respektovat přirozené přírodní prostředí, udržovat ho a rozvíjet,
 • popularizovat místní krásy, zvláštnosti a tradice a přispívat k jejich udržení,
 • vrátit člověka do přírody.

 

AGROTURISTIKA

 • Jde o trávení volného času v typických venkovských podmínkách, někdy i o dovolenou spojenou s neplacenou prácí v zemědělství (která může být spojena s pokrytím části nákladů na pobyt), dále sem patří návštěvy vinařských sklípků spojené s prohlídkou vinic, výroby vína a degustací nebo projížďky na koních a péčí o ně.
 • Smyslem je poznání venkova a života zemědělců, blízký kontakt se zvířaty, přírodou a obyvateli venkova, podílí se na udržování a rozšiřování kulturních a sociálních tradic.
 • Agroturistika je dobrý zdroj příjmu pro oblasti bez kulturních památek (mimo folklór).
 • Druhy agroturistiky:
 • agroturistika na rodinné farmě = turisté se někdy zúčastňují i hospodářských prací jako je sušení sena, kopání brambor, sbírání jahod, atd.,
 • agroturistika provozována zemědělskými podniky = turisté se zúčastňují atraktivních činností jako je myslivost, honba, jezdecká škola, rybolov, tedy činnosti přirozeně vyplývající ze zemědělského hospodaření a tradičního vztahu zemědělce k přírodě nebo na něj organicky navazují.

 

EKOAGROTURISTIKA

 • Má shodné prvky jako agroturismus, ale provozuje se na ekologicky zaměřených farmách.
 • Ekologická farma nepoužívá při pěstování rostlin a chovu zvířat žádné syntetické chemikálie, hnojiva, hormonální přípravky, umělá barviva či konzervační látky =) zvířata jsou chována přirozeným způsobem a krmena bez používání masokostních mouček.

 

EKOTURISMUS

 • Forma cestovního ruchu, která zahrnuje putování přírodou a její pozorování, s ohledem na zachování přírodních zdrojů a kulturních zajímavostí pro příští generace.
 • Hlavními principy ekoturistiky jsou minimalizace dopadů turistiky na životní prostředí a kulturní tradice obyvatel v navštívené oblasti.
 • Důraz je kladen na úspory přírodních zdrojů a zapojení místních obyvatel do procesu ekoturistiky.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!