Veřejné finance – maturitní otázka z ekonomie

ekonomie

 

   Otázka: Veřejné finance

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): sherylya

 

 

Veřejné finance – státní rozpočet je část VF

Veřejné finance

 • součástí veřejné ekonomie
 • nástrojem realizace veřejné politiky
 • určují fungování veřejného sektou
 • slouží k přerozdělování veřejných rozpočtů
 • rozhoduje se o nich ve veřejné správě
 • podléhají veřejné volbě

 

princip rozdělování VF

 • Nenávratnost
  • nevzniká nárok a konkrétní návratnost
  • př.: výběr daní – tento výdaj nám není v konkrétní podobě vracen

 

 • Neekvivalence
  • neznáme předem účel
  • př.: pi platbě daní nemáme zaručen ekvivalent

 

 • Nedobrovolnost
  • na základě zákona odvádíme daně
  • př.: k platbě daní jsme donuceni

 

funkce VF

 • Alokační
  • stát ozhoduje kam svůj rozvoj bude zaměřovat a využívat
 • Distribuční
  • společ. řeší otázku, jak sprevedivě rozdělit finan. zdroje
 • Stabilizační
  • využívá VF k zajistění růstu, zaměstnanosti, stability cenové hladiny

 

do VF patří

 • státní rozpočet
  • stát vybere od subjektů peníze formou daní, cel a soc. pojištění v rámci jednoho roku
 • rozpočty obcí, svazku obcí a krajů
  • část daní zůstanou v rozpočtech obcí, svazku obcí a krajů, o jejich výdajích si rozhdují dle potřebnosti a daném regionu a v daném roce
 • specifické fondy
  • stát je zřizuje

 

rozpočtová soustava

 • soustava veřejných rozpočtů
 • rozpoč. pravidla
 • organy řízení a správy veř finan.

 

rozpočtové zásady

 • pravidelnost
  • rozpočet je každoročně sestavován a schvalován
 • reálnost a pravdivost
  • odhadů veřejných příjmů a navržených/ schválených výdajů
 • úplnost a jednotnost
  • rozpočet zahrnuje veškeré operace daní vlády nebo samosprávy
 • dlouhodobá vyrovnanost

 

státní rozpočet

 • základní finanční plán hospodaření státu na rok
 • základní nástroj přerozdělování prostředků občanů za účelem plnění všech funkcí státu
 • je nástroj hosp. politiky
 • má podobu zákona

 

funkce: alokační, distribční a stabilizační

 

zákla. pojmy

 • příjmy SR
  • daně 50%
  • pojistné na SZ 30%
  • poplatky, majetkové výnosy
  • prostředky z EU
 • výdaje SR
  • důchody 30%
  • platy zaměstnanců státu
  • převody krajům a obcím
  • dotace a investice státu
 • sadlo SR
  • financování, rozdím mezi příjmy a výdajích
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!