Vize WTO do budoucnosti

marketing

 

Otázka: Vize WTO do budoucnosti

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 

GLOBÁLNÍ TRENDY

 • 1995: WTO – vize dalšího vývoje do 2030
 • předpoklady:
  • celosvětový mír
  • hospodářský růst
  •  min. světových katastrof
  • neepidemiologický stav
 • podmínky:
  • celosvětový vývoj globalizace
  •  růst podílu služeb a CR na SE
  •  rozvoj technologií, IT, …
 • proti:
  • válečné konflikty
  • přesycenost poptávky v někt. REG
  • riziko střetu s místní komunitou

 

Trendy

a) Dynamický vývoj CR

 • 2000: 702 mil. příjezdů
 • 2002: 715 mil. příjezdů
 • 2020 (vize): 1,6 mld.

b) Strukturální změny (jednotl. REG)

 • roste zájem o exotičtější a vzdálenější místa
1. Evropa
2. V Asie / Pacifik
3. Amerika
4. Afrika
5. Střední Východ
6. J Asie

 

c) Světové destinace (změna v TOP 15) – 2020:

1. Čína
2. Francie
3. USA
4. Španělsko
5. Hong-Kong
6. VB

 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ GLOBÁLNÍ TRENDY

a) Demografické faktory

 • růst populace
 • prodlužuje se průměrná délka dožití
 • stárnutí obyvatelstva

b) Změny v sociální struktuře

 • mění se struktura domácností (méně členů, více rozvodů, více svobodných)
 • roste počet pracujících žen
 • změny ve vzdělání a zaměstnání
 • změny v poměru práce x volný čas

c) Mění se struktura hodnot

 • volný čas
 • individuální prožitky (útěk před „masovým“)
 • uvědomění si sama sebe – zdraví, …
 • dnešní spotřebitel je zkušený

d) Klimatické změny

 • oteplování, skleníkový efekt, ozón, …
 • -) změna některých destinací (úbytek sněhu,
 • zaplavování přímořských letovisek)

e) Trvalý ekonomický růst

f) Politika státu v CR

 • liberalizace, odstraňování bariér
 • stát si uvědomuje ekon. přínos CR

g) Rozvoj mezinárodního obchodu, integrace

 • roste profesně motivovaný CR (incentivní, kongresový – dnes každá 10. cesta)

h) Bezpečnostní situace

 • po 11. 9. 2001 změny v počtu cestujících, proudech a svět. trzích
 • vnitropolitické konflikty a terorismus
 • kapsáři, nepoctivý taxikáři,…
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!