Vkladové služby obchodních bank

 

Otázka: Vkladové služby obchodních bank

Předmět: Ekonomie, Finance a bankovnictví

Přidal(a): Simona

 

 

BANKOVNÍ SOUSTAVA ČR

Bankovní systém

 • souhrn všech bankovních institucí v určitém státě
 • také souhrn všech vazeb mezi bankami
 • centrum ekonomiky, základ finančního trhu
 • banky spojují prostřednictvím peněz všechny subjekty ekonomiky – stát, domácnosti

 

Bankovní soustava

 • v ČR je dvoustupňová:
1. stupeň ČNB  působí jako ústřední banka
2. stupeň všechny komerční banky

  (obchodní)

 vykonávají obchodní činnost
 • obchodní banky – všechny jsou PO a a. s.

 

Právní úprava

 • Zákon o ČNB
 • Zákon o bankách

 

FUNKCE OBCHODNÍCH BANK

Depozitní funkce

 • depozitum = vklad = částka peněz uložená na bankovním účtu
 • banka pro zákazníky otevírá různé druhy účtů
 • netermínované depozita (vklady na viděnou) – kdykoli si vybereme peníze
 • termínovaná depozita – až po předchozím oznámení

Úvěrová funkce

 • úvěr je návratná forma poskytnutí peněz za úrok
 • banky je poskytují malým i velkým podnikům, občanům i státu
 • splatnost je různá od dnů až po léta, výše úvěrů se také různí
 • poskytováním úvěrů vytvářejí bezhotovostní peníze, a tak ovlivňují nabídku peněz v ekonomice

Směnárenská funkce

 • zprostředkovávají nákup a prodej valut a devizových prostředků
 • přepočítává měnu podle kurzovního lístku
 • na lístku jsou 3 přepočty z pohledu banky – kurz nákupu, kurz prodeje a kurz střed

Devizová funkce

 • provádí bezhotovostní platební styk v cizí měně (terminované/netermínované)

 

BANKOVNÍ OPERACE

1) AKTIVNÍ OPERACE

 • banka v nich vystupuje v roli věřitele – vznik pohledávek
 • jedná se hlavně o poskytování úvěrů – banka získává výnosy z přijatých úroků

Druhy:

Podle doby, na kterou jsou poskytovány

 • krátkodobé (do 1 roku)
 • střednědobě (do 4 let)
 • dlouhodobé (nad 4 roky)

Podle toho, jestli jsou na konkrétní účel

 • účelové
 • neúčelové

Podle toho, komu jsou poskytnuty

 • firemní
 • spotřebitelské

Účelové úvěry pro podniky

 • úvěr na zásoby
 • úvěr na pohledávky
 • úvěr na investice

 

Hypoteční úvěr (dlouhodobý)

 • úvěr poskytnutý na koupi nemovitého majetku (na nákup auta, vybavení)
 • zajištěný zástavním právem k nemovitosti (pokud by klient neplatil, nemovitost by připadla bance)
 • účelový úvěr

Kontokorentní úvěr (krátkodobý)

 • povolené čerpání BÚ – i do mínusu
 • je stanoven úvěrový limit, který lze vyčerpat
 • úroky se platí z vyčerpané částky

Eskontní úvěr (krátkodobý)

 • odkup směnky před datem splatnosti
 • klient musí zaplatit diskont – banka nevyplatí celou směnečnou částku

Lombardní úvěr (krátkodobý)

 • ručí se nějakou movitou věcí (CP, pohledávky, zboží)

Osobní půjčka

 • pro občany, dohodnutá částka se převede na BÚ

Americká hypotéka (dlouhodobý)

 • proti zástavbě nemovitosti
 • na rozdíl od klasické hypotéky je neúčelová

Kreditní karta

 • možnost čerpat prostředky z úvěrového účtu

 

2) PASIVNÍ OPERACE

 • jedná se především o vklady
 • banky nakupují peníze
 • banky platí klientům úroky

 

Druhy vkladů

 • na požádání – běžný účet – hlavním cílem je platební styk (nízké úroky)
 • úsporné – spořící účty, vkladní knížky bez výpovědní lhůty – cílem je ukládání peněz
 • terminované – s výpovědní lhůtou (na určitou dobu)

 

Běžný účet

 • k provádění platebního styku
 • z pohledu banky nestálý zdroj peněz

 

Spořící účty

 • abychom kdykoliv mohli uložit peníze
 • vkladní knížka

 

Termínované vklady

 • sjednaná na pevně stanovenou dobu a předem známou částku
 • vklady mohou být v bance i v cizí měně – devizové účty

Dělení úročení

 • jednoduché – do 1 roka, úročí se pouze původní kapitál (nedochází k úročení připsaných úroků)
 • složené – více než 1 rok, úročí se původní kapitál i připsané úroky
 • anuitní – pravidelné ukládání nebo splácení dluhu po určitou dobu

 

PŘEHLED VKLADOVÝCH SLUŽEB  

 • běžné účty – podnikatelské i nepodnikatelské účty (neterminované vklady), umožňují:
  • majiteli soustřeďovat peníze
   • v hotovosti (vklad peněz od zaměstnavatele)
   • bezhotovostně (zaplacení faktury odběratelem)
  • čerpat hotovost
  • vklady ve prospěch jiných osob
   • pravidelně – SIPO
   • jednorázové úhrady
 • vkladní knížky
 • účty terminovaných vkladů
 • spořící účty
  • dostupnost peněz, umožňují přidat na účet další peníze
  • kdo má malé příjmy – vhodné vkladní knížky
 • inteligentní účty
 • balíčky
  • některé služby jsou v nich zdarma, za některé se platí měsíční paušál
  • bezplatné bývá zřízení SIPA
  • výhody – získání mezinárodní platební karty, možnost vybrat si částku vyšší, než máme uloženou na účtu
  • musíme zvážit, jestli jsou pro nás výhodné poplatky
 • prodej vkladových certifikátů a listů
 • prodej bankovních obligací

 

BANKOVNÍ ÚČET (OTEVŘENÍ, VEDENÍ)

Otevření a vedení účtu

 • Při založení klient prokáže identitu OP, doloží živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku
 • Banky vedou účty na základě písemné smlouvy o zřízení a vedení účtu
 • Účty mohou být vedeny v korunách, ale i v cizí měně – devizové
 • Poté podepíše s bankou smlouvu o běžném účtu
  • Součástí je podpisový vzor osob oprávněných s penězi na účtu manipulovat
 • Jedná se o smluvní vztah a banky se liší v podmínkách vedení účtu
 • Účet slouží především k bezhotovostnímu přijímání plateb a k úhradě závazků (příkaz k úhradě)

Banky rozlišují účty

  • a) pro podnikatele – nesráží se daň z úroků
  • b) pro soukromé osoby – z úroků je banka povinna srazit daň a odvést ji za majitele účtu. Poplatky bývají nižší než u podnikatelských účtů.

 

Zrušení účtu

 • požádání o zrušení účtu, musí předem vrátit platební karty, případně šekovou knížku
 • zrušit trvalé příkazy
 • po určité době, kdy se provedou všechna zúčtování plateb platební kartou, vyúčtují úroky a bankovní poplatky, se účet uzavře a zbylá částka je vyplacena majiteli účtu

 

Druhy účtů:

 • Běžné účty
  • Soukromých osob
  • Podnikatelských subjektů

 

Termínované účty

 • Příkaz k inkasu – klient má písemné povolení vzít si z účtu dlužníka dlužnou částku
 • Výpis z účtu – informace o pohybu peněz na účtu
  • jediný doklad, na jehož základě můžeme účtovat o BÚ
  • klient ho dostává po určitém časovém období
 • Jistina – uložená peněžní částka
 • Úroková míra:
  • p.a. – roční
  • p.q. – čtvrtletní
  • p.s. – pololetní
  • p.m. – měsíční

 

PLATEBNÍ KARTY (DRUHY, VÝHODY, NEVÝHODY)

Debetní karta

 • jedná se o nejběžnější typ platební karty, kterou má většina klientů
 • je propojena s bankovním kontem a při platbě se strhávají peníze, jsou na tomto kontu našetřené. Pro platbu jsou používány vlastní peníze a nemůžeme čerpat do mínusu.

 

Kreditní karta

 • karta, která umožňuje čerpat peníze do mínusu. Banka tak klientovi poskytuje půjčku, aniž by člověk musel chodit na pobočku a žádat o úvěr.
 • je pohodlnější způsob, než klasická půjčka

 

Charge

 • fungují obdobně jako kreditní karty – nenakupujeme ale na úvěr
 • při zúčtování, které je stanovené k určitému datu. Musíme splatit jednorázově celou dlužnou sumu

 

Úvěrové karty

 • kreditní karty vydávané nebankovními institucemi

Dále lze platební karty členit podle použitelnosti takto:

 • domácí (tuzemské) karty– pro výběr v bankomatech a platbu v obchodech na území domácí země.
 • mezinárodní karty– rozšířená platnost karty nejen pro tuzemsko, ale i pro zahraničí.

 

Podle způsobu provedení můžeme karty rozdělit na:

 • Embosované– jedná se o platební karty s tzv. reliéfním (plastickým) písmem. Karty umožňují nakupovat i v prodejnách, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem. Obchodník používá tzv. žehličku (imprinter – mechanický snímač), který sejme otisk všech údajů vyražených na kartě a zákazník údaje potvrdí svým podpisem. Na základě toho pak obchodník zúčtuje platbu. Embosované karty lze používat na více místech než karty elektronické.
 • Elektronické– nejčastěji používané karty. Banky je většinou vydávají k účtu zdarma. Jsou určeny především k výběrům z bankomatu a pro platby u obchodníků, kteří mají elektronický platební terminál. Nevýhodou je jejich zatím omezená použitelnost u plateb v prodejnách (VISA Electron, Maestro).

 

Výhody karet

Slevy u obchodníků

 • U některých typů karet můžete získat slevy na pohonné hmoty, kosmetiku, oblečení a další produkty, nebo zvýhodněné ceny do určitých restaurací nebo podniků.

Výběr v cizině zdarma

Cestovní pojištění k platební kartě

 • Mnohé banky (například ČSOB nebo Moneta) nabízí ke svým kartám i celoroční cestovní pojištění.

Vydání platební nálepky

Air bank, Moneta a další banky nabízí k platební kartě i platební nálepku. Takovou nálepku si klient nalepí na mobil nebo klíčenku, díky čemuž může vyrazit nakupovat i bez peněženky.

 

ŠEKY

 • Cenný papír, jehož předkladatel obdrží finanční prostředky
 • Dělíme na:
  • soukromý šek: FO nebo PO, která vlastní účet v bance, vystaví šek někomu jinému. Šek se předkládá v bance, kde má výstavce účet (banka ověří totožnost, potom jej vystaví v hotovosti).
  • bankovní šek: vystavuje banka pro jinou banku, se kterou má navázaný obchodní kontaky
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!