Vnější měnová politika – maturitní otázka

 

Otázka: Vnější měnová politika

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Tomáš Čunderlík

 

VNĚJŠÍ MĚNOVÁ POLITIKA

– cílem je vyrovnaná platební bilance a stabilita ekonomiky (vyjádřená tzv. magickým čtyřúhelníkem)

– působí na množství a teritoriální zaměření vývozu a dovozu

 

VYROVNANOST PLATEBNÍ BILANCE

 • Stabilita cen (není inflace)
 • nízká nezaměstnanost (aktivní obyvatelstvo)
 • plynulý ekonomický růst (podpora nákupu)
 • vyrovnaná platební bilance a stabilita měnového kurzu

 

ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ VNĚJŠÍ MĚNOVOU A OBCHODNÍ POLITIKU

 • Ministerstva zahraničních věcí – zřizuje tzv. česká centra v zahraničí, nejčastěji obchodní konzulát, na kterém pracuje několik obchodních delegátů
 • Ministerstva zahraničního obchodu – licenční správa ministerstva zajišťuje licence – uzavírají obchodní smlouvy a obchodní dohody se státy, udělují úřední povolení k vývozu a dovozu
 • Ministerstva financí – vydávají devizové předpisy, stanovují daně, řídí úvěrovou politiku
 • Emisní banky – ovlivňují měnový kurs, vydávají pokyny pro nakládání s cizími měnami
 • Celní správy – nevydává vývozní a dovozní licence, uzavírají celní dohody, vydávají předpisy pro celní řízení
 • Sdružení podnikatelů – využívají svého vlivu k působení na vládu k přijímání opatření na podporu jejich podnikání – tzv. lobování à hledám pro sebe nejlepší
 • Mezinárodní obchodní komora – navazuje kontakty s jinými komorami a mezi podnikateli, sjednocuje mezinárodní dokumenty (INCOTERMS)
 • Hospodářská komora ČR – sdružuje podnikatele

 

VLIVY NA MĚNOVÝ KURZ

 • Saldo platební a obchodní bilance
  • při aktivním saldu (příjmy > výdaje) – vývoz větší než dovoz – zahraniční firmy platí více do země, než země platí zahraničním firmám, proto firmy potřebují nakoupit měnu příslušného státu
  • při pasivním saldu (příjmy < výdaje) – dovoz větší než vývoz
 • Úrokové sazby
  • zvýšení – pokud se zvyšují, roste zájem o vklady v měně příslušného státu
  • snížení – pokud se poptávka snižuje, mívá to za následek pokles zájmu o ukládání
 • Rozsáhlé nákupy a prodeje měny – mezinárodní spekulace
 • Ekonomická a politická situace a aktuální události

 

REGULACE MĚNOVÉHO SYSTÉMU STÁTEM

 • Devizová intervence – kurs nadměrné klesá, centrální banka svou měnu nakupuje za jiné měny, tím zvyšuje poptávku a stahuje ji z oběhu, pokud stoupá, centrální banka prodává a nakupuje jiné měny do devizových rezerv
 • Změna úrokových sazeb – zvýšení úrokových sazeb působí na zvýšení zájmu zahraničních investorů o měnu a tedy nárůst kurzu, snížení úrokových sazeb způsobuje pokles kurzu, zvýšené úroky omezují investice podnikatelů. Snížené úroky podporují investice, tím i růst
 • Krajní opatření – při hospodářských krizích může dojít k vyčerpání devizových rezerv a neudržitelnosti volné směnitelnosti, následně se měna stává vázanou a kurz je stanovován uměle

 

MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ ORGANIZACE

 • Mezinárodní měnový fond (MMF, dříve IMF)
 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IDRD)
 • Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)
 • Banka pro mezinárodní fondy

 

SYSTÉMY MĚNOVÝCH KURZŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ MMF

1) Pohyblivé kurzy v rámci limitů (had v tunelu)

2) Voně plovoucí kurzy (floating)

3) Vázané kurzy – kurz se mění, když se mění kurz jiné měny

 

Devizové předpisy

 • ovlivňují možnosti získat a používat cizí měnu, omezující devizové předpisy ovlivňují velikost vývozu a dovozu
 • Devizové předpisy v ČR:
  • Oznamovací povinnost – některé obchody, pohyb peněz souvisejících s podnikatelskou činností, dále pro dovoz a vývoz
  • Devizové povolení ČNB – zřízení devizového účtu v zahraničí, nákup CP zahraničních firem
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!