Vnitřní a mezinárodní obchod – ekonomie

 

   Otázka: Vnitřní a mezinárodní obchod

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Nikol1415

 

Charakteristika a význam obchodu

Výrobní odvětví, které se zabývá zabezpečením potřeb konečného spotřebitele, nejčastěji obyvatelstva. Součást terciálního sektoru, řídí ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Hlavní fce:

 • Překonat nesoulad mezi místem výroby (továrny) a spotřeby (kde lidé žijí)
 • Překonat časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou
 • Přeměňuje výrobní a obchodní sortiment
 • Obchod ovlivňuje zákazníky (reklamou) i výrobce (tlačí ke snižování nákladů)

 

Rozdělení:

 1. Vnitřní obchod – uvnitř 1 státu
 2. Mezinárodní obchod – z různých států – dodání zboží (v EU) –> Zahraniční obchod (1 mimo EU)

 

Vnitřní obchod

Charakteristika velkoobchodu, velkoobchodní jevy

Není určen pro koncového zákazníka, prodej se provádí ve větších objemech, shromažďuje zboží od mnoha výrobců. Některé velkoobchody se specializují na určitý sortiment. Často mívají podobu velkých skladišť. Druhy velkoobchodních jednotek:

 • samoobslužný velkoobchod: neposkytuje žádné služby, maloobchodník zboží vybere, zaplatí a na rampě naloží do automobilu (např. Makro)
 • rozvážková služba: zabezpečuje dopravu, nakupuje, dodává a prodává za hotové supermarketům, restauracím… Zboží rychle podléhá zkáze
 • velkoobchod s regálovou službou: umísťuje přímo v maloobchodních prodejnách své vlastní regály se zbožím, inkasuje pouze za prodané zboží, užití při prodeji hraček, kosmetiky, sezónního zboží
 • zásilkový velkoobchod: práce na základě katalogů, které rozesílá maloobchodům, specializace na drobný sortiment. Nemá vlastní dopravu, zboží rozesílá poštou

 

Charakteristika maloobchodu, maloobchodní jednotky

Prodává zboží konečnému zákazníkovi. Druhy maloobchodních jednotek:

 • prodejny se zbožím denní potřeby: menší potravinářské prodejny, které vedou i drogistické služby, ceny vyšší než v supermarketech, pultový nebo samoobslužný prodej
 • specializované prodejny: zaměřují se na určité druhy zboží ( Datart, Okay…)
 • supermarkety a hypermarkety: v supermarketech převažují potraviny, v hypermarketech má významné zastoupení i ostatní zboží, mohou nabízet nižší ceny, s množstevními slevami, dlouhá prodejní doba (sobota, neděle..)

Hypermarkety a supermarkety se slučují do obchodních řetězců = vlastní je jeden obchodní podnik.

Psychologické triky v supermarketech: klidná hudba, ovoce u vchodu -> nemáme výčitky koupit i něco nezdravého, dražší sortiment v úrovni očí…

 • obchodní domy a centra: nabízí široký sortiment pod jednou střechou, samostatné prodejny, možnost občerstvení, supermarkety, multikina apod.
 • diskontní prodejny: prodejny které vedou neúplný sortiment, nákup za nízké ceny, často prodej přímo z palet (Plus, Lidl, Penny market, Norma..)
 • podniková prodejna: v majetku výrobce, prodává jen jeho výrobky

 

Průběh obchodní činnosti v MO – základní činnosti

Průzkum poptávky a statistiky prodeje, objednání, převzetí, přejímka, skladování

 

Prodej zboží v MO

 1. Příprava zboží k prodeji – třídění, krájení, označení cenami
 2. Vystavení a nabízení zboží – může být doplněno ochutnávkami či předváděním
 3. Obsluha zákazníka – důležitá je odborná znalost prodávajícího
 4. Výdej zboží – u zboží, které si zákazník vyzvedává na prodejně či ve skladu

 

Dva způsoby stanovení ceny v obchodě

 • Prodejní cena = nákupní cena + marže

Marže musí pokrýt náklady, počítá se vždy na jeden výrobek

Mezi náklady patří: skladování, elektřina, mzdy, náklady na reklamu

 

 • Výrobce stanoví doporučenou cenu a rabat – částku, kterou výrobce z této ceny srazí, a tím vznikne cena, za kterou dodává zboží obchodu

Doporučená cena – rabat = nákupní cena obchodu

Dop. cenu snížíme o DPH, z ceny bez DPH vypočteme rabat 40%, Cena bez DPH – rabat

 

Základní práva spotřebitelů (zákon na ochranu spotřebitele)

 • Právo na bezpečnost: hygienické podmínky, prodej bezpečných výrobků
 • Právo na informovanost: jak výrobek využívat, nebezpeční výrobku, složení, technické parametry, cena, informace o podmínkách reklamace

Nekalé obchodní praktiky: cenové triky ( nahrazování cen, přičemž původní cenu si prodejce vymyslel, aby zboží vypadalo, že je ve slevě), nepravdivé informace (poslední kusy k dispozici, zaručení léčby různých chorob), manipulace a nátlak ( na důchodce, na děti)

 

Uzavření kupní smlouvy a) obyvatelstvu, b) podniku

 1. Dodáme zboží proti hotovému zaplacení, buď bez předchozí objednávky nebo s objednávkou. Kupní smlouva často vzniká ústně.
 2. Při prodeji organizacím zašleme nabídku – buď sami, nebo odpověď na poptávku, potvrzením objednávky vzniká kupní smlouva písemně.

 

Prodejní cesty

 • prodej bez mezičlánků – výrobce prodává přímo podnikům a obyvatelstvu
 • využití zprostředkovatele – zprostředkovatel hledá pro výrobce odběratele nebo pro velkoobchod vhodné dodávky
 • prodej maloobchodu – pro výrobky rychle ztrácející na hodnotě
 • prodej velkoobchodu – zboží, které dodáme, velkoobchod dále prodává ve své obchodní síti, dodává do maloobchodu

 

Kdo provádí vlastní prodej? (útvary, osoby)

Zaměstnanci prodejního oddělení:

 • Prodejce: uzavírá obchody (e-mailem, telefonicky)
 • Merchandiser: jeho náplní je působení na zákazníky, informuje o zboží a o novinkách
 • Key account manager: věnuje se především nejdůležitějším zákazníkům

 

Důležité faktory při vyřizování objednávky

 • Rychlost prodejního oddělení při zpracování objednávky
 • Množství objednávek, kterým může oddělení vyhovět
 • Schopnost dodání veškerých objednaných druhů v požadovaném množství

 

Expedice

V den dodání se provádí expedice = vyjmutí zboží ze skladu a naložení na dopravní prostředek. Expedování oznámíme e-mailem či SMS zprávou.., při expedici vystavíme dodací list a fakturu (daňový doklad). Jestliže byla zaplacena záloha, vystaví se zálohová faktura. Na vydané zboží se vystaví výdejka, a zapíše se do karty zásob.

 

Doprava a dopravní doklady

Druh dopravy záleží na objemu dodávky, místě určení, rychlosti, ceně dopravy….

Doklady: dodací list, nákladní listy

Mezinárodní doprava:  CMR– nákladní list pro silniční dopravu, CIM – nákladní list pro železniční dopravu, AWB – nákladní list pro leteckou dopravu

 

Poprodejní služby, příklady

 • Instalace výrobku
 • Poradenství (jak s výrobkem zacházet, jak řešit problémy)
 • Servis a náhradní díly

 

Doklady při dodání zboží

Dodací list nebo dopravní doklad – potvrzení skutečného množství

U složitějších výrobků: osvědčení o jakosti, technická dokumentace a návod k obsluze, záruční list

 

Reklamace, druhy vad a placení

Reklamace může být uplatněna, jestliže:

 • Dodávka není v pořádku: chybějí kusy, poškozené zboží, jiný druh)

Sepíše se protokol o vadách, na uznané reklamace se zasílá dobropis (faktura se zápornou částkou)

 

 • V záruční době se projeví vady výrobku, selhání funkcí atd.

Reklamace řeší prodejce, který zboží prodal.

Vystaví se reklamační list – uvede popis zboží, závady a termín přijetí,  30 dní na vyřízení:

– dodání nové věci

 – bezplatná oprava

– poskytnutí slevy

–  odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

 

 • Vyskytnou se právní vady

Placení před dodáním – pro kupujícího nevýhodné -> vydá peníze, ale nemá jistotu, často se využívá placení záloh

Placení při dodání – zboží (na dobírku), dokladů opravňujících nakládat se zbožím ( faktura, přepravní doklad)

Placení po dodání – běžný odklad zaplacení faktury (10-14 dní), poskytnutí dod. úvěru

                            

Mezinárodní obchod

– kupující a prodávající jsou z různých zemí

 

2 struktury:

 • Teritoriální – s kterými zeměmi spolupracujeme, nejvíce s Německem
 • Zbožová – co vyvážíme, co dovážíme

 

3 části:

 • Export (vývoz) z ČR pryč
 • Inport (Dovoz) do ČR
 • Reexport (znovu vývoz) vývoz dovezeného zboží

 

Reexport přímý – v cizině koupíme, v cizině prodáme, ale na naše území se nedostane

Reexport nepřímý – projde přes naše území (dokončuje,kompletuje)

Obchodní bilance= porovnání dovozu a vývozu, zjistí se rozdíl

 

Rozdíl při obchodování v rámci EU a mimo EU

 • Mimo EU zboží překračuje hranice státu a provádí se proclení dodávky
 • V rámci EU, kdy se nejedná o vývoz a dovoz, je zde VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ NA TRHU, dodávka se neproclívá, odpadají technické i hygienické bariéry.

 

Jaká jsou specifika při průzkumu trhu v zahraničí?

Je třeba získat více informací o:

 1. Zemi – politická, hospodářská situace, podmínky pro proclení
 2. Místních obyvatelích – povolání, věk, národnost, kupní síly
 3. Zboží – produkty na místním trhu, ceny produktů na místním trhu…

 

Marketingový mix při prodeji do zahraničí

 1. Produkt – zvážíme, zda jsou naše produkty na místním trhu potřebné, požadavky – vzhled, barva, chuť, kvalita, složení
 2. Cena – dle nákladů a marketingu
 3. Distribuce
  • přímý prodej – domácí výrobní podnik vyváží své výrobky do jiné země nebo je sám dováží. Důležité jazykové znalosti, techniky obchodování
  • nepřímý prodej – domácí podnik využívá služby obchodního podniku, kterému své výrobky prodá a ten je pak dále prodává. Nebo domácí podnik nakupuje, využije zahraniční podnik, který výrobky v jiné zemi nakoupí a v ČR pak prodává.
 1. Propagace – zahr. propagační agentura, která zná místní podmínky

 

Rizika při prodeji do zahraničí

 • Velká vzdálenost, odlišné právní předpisy, jazykové bariéry, poškození při dopravě, nezaplacení, nepřevzetí zboží, kursovní rizika, politická rizika – nepokoje, stávky, zákazy dovozu do dané země, politické převraty

 

Působení kurzových změn na vývozce

 • Zhodnocení měny – stoupá její kurs, za jednotku této měny obdržíme více jednotek měny jiné
 • Znehodnocení měny – kurs měny klesá, za jednotku této měny obdržíme méně jednotek měny jiné
 • Když má podnik účet v jiné měně než v té, v které probíhá obchod tak vznikají kursovní ztráty a kursovní zisky.

 

Obsah kupní smlouvy při prodeji do zahraničí

Smlouva vzniká: písemně, elektronicky, ústně a obsahuje:

 • Účastníky
 • Popis zboží – druh, jakost, množství, balení
 • Cenu
 • Dodací a platební podmínky
 • Povinnosti kupujícího – převzít dodávku, zaplatit
 • Všeobecné podmínky – záruka, řešení reklamací, apod.

 

Kalkulace ceny při prodeji do zahraničí

Prodejní cena – přímé obchodní náklady/1 ks (doprava, pojistné, provize, náklady kontroly přejímky, skladné) – marže (kryje nepřímé náklady a obsahuje zisk) = nákupní cena zboží

 

Dodací podmínky, INCOTERMS

Dodací podmínky udávají:

 • Kde předcházejí rizika poškození a ztráty zboží z prodávajícího na kupujícího
 • Kde přechází hrazení nákladů na dodání z prodávajícího na kupujícího
 • Povinnosti prodávajícího a kupujícího při zajištění dopravy a dokumentů (vývozní a dovozní formality, dopravní avízo, kontrola, atd.)

!Běžné je stanovit místo, do kterého dopravu hradí prodávající = franko!

INCOTERMS – podmínky, které představují sjednocená pravidla výkladu dodacích
podmínek, vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Lze je

Využít na všechny druhy dopravy.

 

Dokumentární inkaso, princip, výhody

– nejčastěji se platí bankovním převodem, ale lze platit i dokumentárně

= placení proti dokumentům

 • Banka kupujícího se zavazuje, že kupujícímu vydá doklady opravňující k nakládání se zbožím až po zaplacení. Například princip dobírky → jistota prodávajícího, že zboží nebude vydáno dříve než po zaplacení + jistota kupujícího, že zboží obdrží.
 • Výhody: jistota, že zboží nebude vydáno dříve, než bude zaplaceno

 

Dokumentární akreditiv, princip, výhody

Placení akreditivem má dvě fáze – otevření a použití.

 • Otevření (vystavení) akreditivu – otevírá se v určenou dobu před odesláním zboží. Otevření znamená, že kupující požádá svou banku, aby zajistila, že pro daný obchod bude k dispozici potřebná částka.
 • Použití akreditivu – dochází k němu v době, kdy je realizována dodávka. Prodávající odešle zboží a doklady (faktura, přepravní doklad, doklady o pojištění, certifikát o původu zboží, kvalitě, balící listy……) o tom předloží své bance.

 

Po předložení dokladů banka prodávajícího:

 1. Je-li sjednán potvrzený akreditiv, vyplatí částku hned a vyžádá si ji od banky kupujícího
 2. V ostatních případech si nejprve vyžádá úhradu od banky kupujícího a tu pak připíše prodávajícímu na účet.
 • Výhody: záruka zaplacení, spolehlivost akreditivu, závisí na solidnosti bank, jistota obdržení zboží.
 • Nevýhody: dovozce může zboží i nepřijmout
 • Využití pouze, když dovozce známe -> jistota, že “necukne“
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy