Vnitřní obchod a cestovní ruch

 

Otázka: Vnitřní obchod a cestovní ruch

Předmět: Ekonomie a cestovní ruch

Přidal(a): Aneta

 

 

Vnitřní obchod

Pojem obchod a členění

– mezičlánek mezi výrobou a spotřebou

– je to úsek národního hospodářství

– patří do terciální sféry (sektoru)

 

Členění obchodu

 1. dle směru pohybu zboží
 • vnitřní – obchod na území daného státu = vnitrostátní
 • zahraniční – obchodování s okolními státy:
  • * vnitrounijní – v rámci EU
  • * mimounijní – s nečleny EU

 

 1. dle určení
 • maloobchod
 • velkoobchod

 

 1. dle právní normy
 • obchody jednotlivců
 • obchody společnosti
 • družstvo (COOP, jednota)
 • státní podniky

 

Zboží

– produkt určen pro trh, nikoliv pro vlastní potřebu

– produkty, které firma nakupuje aby je dále v nezměněné formě prodala

2 hodnoty:

Ø užitná hodnota – užitečnost

Ø hodnota – dána množstvím společensky nutné práce, které je ve zboží obsazena

– cena se nerovná hodnotě

– komplexní výrobek = jádro výrobku, 2 vrstva, 3 vrstva

– výrobek je identifikován čárkovým kódem

 

Vnitřní obchod

– představuje obchodní činnost obchodních podniků na území ČR

– jde o činnost maloobchodních podniků, velkoobchodních podniků a cestovního ruchu

 

Velkoobchod

– mezičlánek mezi výrobou a maloobchodem

 

Úkoly:

Ø přetváří výrobní dodávky na dodávky pro drobné spotřebitele

Ø vyrovnává časový nesoulad mezi dobou výroby a zájmem spotřebitelů

Ø dokončuje některé výrobní operace (pražení kávy, dozrávání ovoce…)

Ø dopravuje zboží do obchodů

Ø provádí různé služby pro MO

 

Členění dle sortimentu

 • specializovaný – 1 produkt, skupina produktů, kterým jsou přizpůsobeny např. skladovací prostory
 • univerzální – orientuje se na různé druhy zboží

 

Typy velkoobchodu

 • tradiční

= dodávkový

– zástupci MO si vyberou zboží -> VO vystaví fakturu -> faktura je proplaena

 

 • cash – carry

= zaplať a odvez

– zákazník přijede -> vybere si zboží -> zaplatí -> zboží si odveze

– např. Makro

výhody: pro VO – dostane ihned zaplaceno

pro MO – okamžitě může reagovat na požadavky zákazníků

 

 • zprostředkovatelský

= komisionářský

– nákupní obchody zboží nekupují, ale pouze ho přebírají na základě komisionářské smlouvy

– zboží prodá maloobchodu, ten zboží proplatí -> může zaplatit tomu od koho zboží přebral

 

Maloobchod

– úkolem je dodání zboží konečnému spotřebiteli

– platba buď hotově nebo kartou; potraviny mohou být placeny stravenkami

– člení se na prodej potravinářského zboží a prodej nepotravinářského zboží

předmětem obchodu jsou: Ø zboží denní spotřeby (zákl. potraviny…)

Ø zboží dočasné spotřeby (oblečení, obuv, knihy…)

Ø zboží dlouhodobé spotřeby (nábytek, auta, elektronika..)

 

Členění maloobchodních jednotek

 1. dle stability
 • stacionární – stále na místě, stálé prodejny
 • ambulantní – pohyblivé (stánky, pojízdné prodejny..)
 • objednávkové – zásilkové firmy (teleshoping, katalogy, inzeráty..)

– platba hotově při převzetí nebo na dobírku

 

 1. dle specializace
 • specializované – zaměřeny na určitý druh zboží

– nabízí jej ve velkém rozsahu (sport, lékárny, pekárny…)

 • se zbožím denní spotřeby – základní sortiment potravin a základní drogérie

 

 1. dle způsobu prodeje

– forma prodeje je ovlivněna sortimentem

 • samoobsluhy – prodavač se účastní pouze placení
 • pultový prodej – prodavač plně obsluhuje zákazníka (zlatnictví…)
 • zásilkový prodej – objednávka podle katalogu, inzerátů…
 • volný výběr – zákazník sám vybírá zboží, v urč. fázi se musí obrátit na prodejce (např. velikost oblečení)
 • e-shopy – obchodování pomocí internetu
 • prodejní automaty
 • stánkový prodej
 • prodej prostřednictvím dealerů

 

 1. dle velikosti
 • běžná prodejna (samoobsluhy)

– sortiment potravinářský i nepotravinářský

– forma prodeje samoobslužná i volný výběr, pultový nebo kombinace

– specializované i nespecializované

– mohou poskytovat i služby

 

 • supermarket

– samoobslužné prodejny

– nabízí potravinářský i nepotravinářských sortiment

– součástí jsou i obsluhované úseky (lahůdky, maso, uzeniny..)

– prodejní plocha nad 400 m2

– otevírací doba 7 dní v týdnu

– masivní reklama – letáky, televize, rozhlas

– akční ceny

– velká parkoviště, kamerový systém

 

 • hypermarket

– obrovské samoobslužné prodejny

– prodejní plocha nad 3 000 m2

– služby ve velkém rozsahu

– velká parkoviště, doprava zdarma, benzínky a myčky

– vlastní centrální sklady

– umisťovány na okrajích měst či u dálničních tahů

– otevřeno od rána do večera či nonstop

– zatěžují životní prostředí (zabírají půdu, vysoká koncentrace aut)

 

 • hobbymarket

– zaměřený na domácí kutily, zahrádkáře, stavebníky

– velké specializované prodejny

– většinou na okraji měst

– např. Bauhaus, Baumax, Hornbach

 

 • obchodní centrum

– velké komplexy; skládají se z velkého množství obchodních jednotek

– specializace na vše; služby (kadeřník, restaurace, cestovky, bankomaty..)

– „shop in shop“ systém – velké prodejní plochy rozděleny na menší

– např. Olympie, Vaňkovka…

 

Hospodaření obchodu

a) náklady (energie, materiál, reklama, osvětlení…)

– cílem je snižovat náklady (zaměstnávat vyučené prodavače, přiměřené náklady na reklamu..)

 

b) výnosy

– hlavní složkou jsou tržby

– snaha o zvýšení tržeb (zvětšíme reklamu, cenové triky)

 

-> obchodní marže tvoří výnosy; je to přirážka obchodu která je rozdílem mezi prodejní a nákupní cenou

– lze ji stanovit:

a) procentní přirážkou k nákupní ceně

b) procentní srážkou z prodejní ceny

c) pevnou částkou

 

Rizika obchodu

Ø nedostatek zboží

Ø nedodání zboží

Ø nezaplacení – při prodeji na fakturu

Ø znehodnocení zboží (čas u potravin)

Ø odcizení zboží – je stanovené tzv. ztratné

Ø neprodání zboží

 

Pojištění

– proti rizikům se obchod brání pojištěním

– nejčastější jsou např. pojištění proti: – krádeži

– rizikům nezaplacení

– riziku zkažení zboží

– dopravní riziko

 

Cestovní ruch

Pojem cestovní ruch a členění

– patří do terciálního sektoru (služby)

– ministerstvo pro místní rozvoj

– forma uspokojování potřeb lidí v oblasti turistiky, rekreace, poznávání…

 

Členění

 1. čas
 • krátkodobý – do 3 dnů
 • dlouhodobý – nad 3 dny

 

 1. počet účastníků
 • individuální – rodina
 • skupinový

 

 1. území
 • tuzemský – v rámci republiky
 • zahraniční – při překročení hranic státu

* aktivní – zahraniční turisté přijíždí do našeho státu

* pasivní – naši občané cestují do ciziny

* v rámci EU

* mimo EU

 

 1. způsob organizace
 • organizovaný (cestovní kanceláře)
 • neorganizovaný (individuální)

 

Význam

Ø ekonomický – přínos do státního rozpočtu

– příliv valut a deviz

– tvorba nových pracovních míst -> snížení nezaměstnanosti

– zhodnocení kulturních památek (vstupné..)

Ø kulturní – poznávání kulturních hodnot státu

Ø jazykový

Ø politický – vzájemné vztahy mezi státy

 

Služby

 1. základní
 • ubytování
 • stravování
 • doprava

 

 1. doplňkové (zábavní podniky, nabídka zájezdů, organizace kulturních akcí…)

 

Ubytování

– existují různé druhy; poskytují různé druhy služeb

– mají různou úroveň

Ø Hotel – klasický typ ubytování

– úroveň se rozlišuje dle počtu hvězdiček

– služby: restaurace, zábavní podniky, směnárny, kadeřník…

Ø Motel – u hlavních silničních tahů

– typ ubytování pro motoristy

– parkoviště, servis, restaurace

Ø Botel – ubytování na vodě v kajutách (není moc komfortní)

Ø Hostel – jednodušší ubytovací zařízení

– na patře kuchyňka

Ø Penzion – menší zařízení (rodinný typ)

Ø Apartmán – ubytování, kde součástí je ložnice, kuchyň, sociální zařízení…

Ø Ubytovna – jednoduché zařízení (základní potřeby pro vaření)

* přechodné – ubytování pro zaměstnance

* turistická – při rekreaci

Ø Privát – ubytování v soukromí

Ø Studia – v zahraničí

– 1 místnost na přespání; součástí je kuchyňský kout

Ø Karavan – veřejné tábořiště

Ø Stan – veřejné tábořiště

 

Stravování

– v rámci zájezdů může být volné či vázané (zajištěno na přesný čas)

– v hotelích či penzionech (snídaně, polopenze, plná penze, all inklusive)

 

Ø základní – hlavní jídla (obědy, večeře)

Ø doplňkové – studená jídla (svačiny, snídaně)

 

Ø veřejné – ziskový princip

Ø uzavřené – školní jídelny, kantýny; spíše neziskový princip

 

Ø servírované

Ø švédské stoly

 

Ø restaurace – nabízeno jídlo a pití (jídelní a nápojový lístek)

– ceny s DPH

Ø rychlé občerstvení – veřejné stravování

– rychlý výběr, prodej, konzumace na místě

Ø jídelny – jednoduchá stravovací zařízení

– stoly a místa k sezení

Ø bary – velké množství nápojů a drobná jídla

 

Doprava

Ø vlastní

Ø organizovaná

– některé ubytovací zařízení nabízí zvláštní druhy dopravy

 

Cestovní kancelář a cestovní agentura

Cestovní kancelář

– provozuje činnost na základě koncese

– provozuje FO i PO

– nabízí zájezdy, průvodcovské služby, zabezpečuje vstupenky

– vydává katalogy (katalog. číslo zájezdu, místo a doba pobytu, veškeré služby, konečná cena, všeobecné smluvní podmínky, storno poplatky)

– musí být pojištěna

 

Cestovní agentura

– prodává zájezdy, které organizuje jiná cestovní kancelář

– vázaná živnost

– nemusí být pojištěna

 

Cestovní smlouva

– právní dokument, který uzavírá cestovní kancelář s klientem

– písemná forma

obsahuje: číslo zájezdu

místo pobytu

ubytovací zařízení

termín pobytu

všechny zaplacené služby

datum vyhotovení

podpisy subjektů

cena a počet osob

VOUCHER – dokument, na základě kterého nám budou poskytnuty služby

 

Pojištění

– rozhodující pro zákazníka je, zda je cestovní kancelář pojištěna

– pojištění je povinnou záležitostí pro koncesi

– klient musí obdržet doklad o pojištění kanceláře

– v případě krachu kanceláře, klient obdrží pojistné plnění za:

a) služby co nečerpal

b) samostatnou dopravu zpět do ČR

c) jiné pojistné plnění

– pojištění sjednává 6 pojišťoven (Kooperativa, Uniqua..)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!