Vodní doprava – Doprava a zasílatelství (VŠ)

Téma: Vodní doprava

Předmět: Doprava a zasílatelství (VŠE)

Zaslal(a): BezvaStudent

 

Koncese podle zákona o živn, podnikání, zákon o vnitrozemské plavbě

Vnitrozemské vodní cesty – splavné ( umožnují velkou plavbu tzn. Přeprava z komerčních důvodů osob nebo nákladu) x nesplavné (lze provozovat tak sportovní plavbu)

 

Splavné cesty:

 • VC s volnou hladinou
  • Přirozeně splavné toky, toky splavné s bagrováním, toky splavné s regulací
 • VC se vzdutou hladinou
  • Vnitrozemská jezera, mořské zálivy a ústi toků v dosahu mořského dmutí, kanalizované toky, průplavy a kanály

 

Regulace vodních cest – není vhodné rozšiřovat do šířky kvůli ponoru, naopak se může zužovat – teče rychleji a hůř se jede proti proudu, plavba závislá na počasí – může se nejezdit měsíce, propichování meandrů – místo oblouku rovná cesta

Kanalizace vodních cest – výstavba plavebních stupňů (jezy, přehrady), pro přechod plavidel plavební komory, eventuálně Lodní zdvihadla, mosty, tunely

 

Tlačný x vlečný remorkér – na Vltavě max 2×2

 

Nákladní přeprava:

 • Liniová – přeprava dle tarifu, relační rozdělení (po/proti proudu), zvláštní sazby (opakující se zásilky…), komoditní zásilky ( naplnění celé lodi)
 • Charterová (nepravidelná) – vždy smluvní přeprava

 

Nákladní list – ve vnitrostátní i zahraniční přepravě, obdoba nákl. Listu v jiných dopr. obdobách

Náložní list – pouze v zahraničí přepravě, obdoba konosamentu B/L (námořní přeprava)

 

ZÁKLADNÍ POJMY

Výtlak lodi – displacement – vlastní hmotnost lodi

 • Light displacement – vlastní hmotnost lodi + potřebné zařízení
 • Load displacement – vlastní hmotnost lodi + potřebné zařízení + náklad na letní čáru ponoru (hustota moře se mění => meni ponor)

Nosnost lodi – kolik je dovoleno naložit na určitou ponorovou caru ve váhových jednotkách

Prostornost lodi – BRT (GRT), NRT – celkový permanentně uzavřený prostor na lodi s určitými výjimkami

Rejstříková tuna

1 RT =100 cbft

Knot (uzel)

Rychlost 1NM/h – námořní míle 1852m = 1 min zemské šíře na rovníku

  

LEGISLATIVA ČR

 • Zákon o námořní plavbě, námořní úřad – státní správu a st. Dozor vykonává Ministerstvo dopravy ČR

 

Kombinovaná – zde jiný význam = znamená, že přepravuje lidi i náklad

 

Plavidla:

 • Obchodní = nákladní, osobní, kombinovaná
 • Vojenská
 • Rybářská
 • Speciální (lodivodská, celní, záchranná, vlečná, výzkumná, plovoucí jeřáby)

 

LODĚ PRO SUCHÉ NÁKLADY – dry cargo ships

 • Lodě pro přepravu hromadných Sypkých nákladů (s vlastním i bez překládacího zařízení) Bulk carries
 • Konveční lodě pro přepravu kusového zboží (na paletách, load on – load off) nahrazováno kontejnerovými (general cargo carries)
 • Pro přepravu kontejnerů, 300m +, container ships, 6-7 tisíc kontejnerů
 • Kombinované lodě (opět další význam) veze jak kontejnery, tak sypký substrát
 • RO/RO ships (roll on – roll off) jako trajekt, ale nejezdí tam lidi!!! (může řidič kamionu..)
 • Kabotážní plavidla (coasters/short sea traders) (unifeeder)

 

Tankery – hromadné tekuté substráty

 • Největší lodě, vozí surovou ropu či čisté náklady (zpracované – ropa,olej)
 • Knock Nevis/Jahre Viking – největší loď – prodána na zlom (šrot)
 • Když havaruje, vyplavené je nálezce
 • Lodě se staví v sestrách – i Titanic

 

OSOBNÍ LODĚ

 • Trajekty, liniové lodě, výletní lodě, jachty, rekreační lodě
 • Dneska už je heliport na lodi out, jede vedle servisní loď s heliportem
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!