Výběr vhodné banky pro podnikatele – seminární práce

 

   Otázka: Výběr vhodné banky pro podnikatele

   Předmět: Ekonomie / Peněžnictví

   Přidal(a): Alena

 

SAMOSTATNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z EKONOMIKY

 

Peněžnictví

Výběr vhodné banky pro podnikatele (FO) – srovnání, vyhodnocení produktů, zdůvodnění (přílohy, grafy, statistické tabulky).

 

Anotace

Cílem mé ročníkové práce je najít nejvhodnější bankovní ústav s těmi nejlepšími podmínkami pro podnikatele. Dále se budu zabývat srovnáním produktů 3 vybraných bank a to v oblasti podnikatelských účtů a úvěrových produktů.

 

Úvod

Vycházíme ze situace, kdy pan Ludvík Navrátil chce začít podnikat a žádá banku o půjčku 100 000 Kč.Hledá samozdřejmě co nejnižší úvěr a účet bez poplatků.

V mé ročníkové práci nejprve vyberu 3 banky a poté budu porovnávat ceny a podmínky jejich produktů.

Toto téma jsem si vybrala, protože v dnešní době je na trhu mnoho bank, produktů a služeb, které jsou často velice rozdílné. Proto je důležité projít si všechny druhy nabídek. Díky této ročníkové práci, budu mít přehled alespoň o 3 z nich.

 

1       Vybrané banky

1.1             ČSOB

Tato banka je zástupce tradiční, velké, stabilní korporace, která má dlouholetou tradici.

 

1.2             RaiffeisenBank

Po fůzi Ebanky a RaiffeisenBanky vznikla tradiční banka s moderními prvky a nejlepším internetovým bankovnictvím v ČR

 

1.3             Equa Bank

Nová banka vybudovaná nedávno od základů s moderním přístupem ke klientovi a jako jediná z malých bank nabízí účet pro podnikatele

 

2       Podnikatelský účet

2.1             ČSOB

Konto je určené živnostníkům, drobným podnikatelům a menším firmám se sídlem nebo podnikáním se sídlem v České republice. Součástí konta je platební karta MasterCard Business Standard, se kterou se dají provádět finanční operace v síti České pošty

Při zakládání konta pro fyzické osoby je třeba předložit živnostenský list, koncesní listinu nebo žádost o přidělení IČO + občanský průkaz.

 

2.1.1      Výhody

S kontem provedete měsíčně 10 tuzemských elektronických plateb zdarma (vč. trvalých příkazů). Mezi další přednosti patří:

 • 5 tuzemských příchozích plateb zdarma
 • nepřetržitý přístup k penězům
 • 5 výběrů z bankomatů ČSOB zdarma
 • vklady do vkladového bankomatu ČSOB zdarma
 • zdarma mezinárodní embosovaná bezkontaktní platební karta pojištěná proti ztrátě a krádeži
 • zdarma jedna transakce tuzemského platebního styku zadaná písemnou formou prostřednictvím sběrného boxu
 • dostupnost povoleného přečerpání účtu s limitem podle možností klienta
 • přehled o veškerém dění na účtu prostřednictvím e–mailu nebo SMS zpráv
 • konzultace, ověření podkladů a vyhodnocení žádosti o poskytnutí povoleného přečerpání účtu
 • ČSOB Elektronické bankovnictví k obsluze účtu prostřednictvím osobního počítače nebo telefonu

 

2.1.2      Ceny

Cena konta                                                           115,00 Kč

Příchozí platby                                                      3,00 Kč

Odchozí platby                                                     6,00 Kč

Platební karta                                                       ZDARMA

Internetové bankovnictví                                      ZDARMA

Výběr z cizího bankomatu                                     35,00 Kč

Výpisy                                                                  ZDARMA

 

2.2             Raiffeisen Bank

Při zakládání konta pro fyzické osoby je třeba předložit doklad totožnosti fyzické osoby podnikatele nebo osoby jednající jménem právnické osoby. Doklad opravňující k podnikání – výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listinu apod. Minimální vklad musí být 1000 Kč. Být podnikatelem či firmou registrovanou na území České republiky nebo v zahraničí do 12 měsíců od vzniku, tj. zápisu v Obchodním rejstříku.

 

2.2.1      Výhody

 • neomezený počet tuzemských elektronických transakcí
 • neomezený počet výběrů z bankomatu kterékoli banky v ČR i v zahraničí
 • pojištění Asistenční služby pro podnikatele včetně Právní asistence
 • vedení kontokorentního úvěru, který máte možnost čerpat již po 3 měsících
 • neomezený osobní účet eKonto KOMPLET zcela zdarma

 

2.2.2      Ceny

Cena konta                                                           99,00 Kč

Příchozí platby                                                      ZDARMA

Odchozí platby                                                     ZDARMA

Platební karta                                                       ZDARMA

Internetové bankovnictví                                      ZDARMA

Výběr z cizího bankomatu                                     ZDARMA

Výpisy                                                                  ZDARMA

 

2.3             Equa Bank

Při zakládání konta pro fyzické osoby je třeba předložit živnostenský list, koncesní listinu nebo žádost o přidělení IČO + občanský průkaz.

 

2.3.1      Výhody

 • internetové bankovnictví
 • příchozí a odchozí tuzemské platby zdarma
 • bezkontaktní platební karta
 • výběry ze všech bankomatů v ČR zdarma
 • možnost libovolně měnit disponenty k účtu

 

2.3.2      Ceny

Cena konta                                                           99,00 Kč

Příchozí platby                                                      ZDARMA

Odchozí platby                                                     ZDARMA

Platební karta                                                       ZDARMA

Internetové bankovnictví                                      ZDARMA

Výběr z cizího bankomatu                                     ZDARMA

Výpisy                                                                  ZDARMA

 

3       Úvěrové produkty

3.1             ČSOB

Rychlý úvěr na podnikání je určen:

 • pořízení nového vybavení kanceláře, provozovny nebo dílny či společnosti
 • pořízení ostatních podnikatelských potřeb investičního charakteru
 • financování marketinkových a jiných propagačních materiálů
 • úhradu nákladů spojených s reklamou vaší firmy

 

3.1.1      Výhody

 • rychlost poskytnutí
 • minimum požadovaných dokumentů
 • úvěrové limity do 300 tis. Kč poskytují bez zajištění
 • profinancují většinu podnikatelských potřeb
 • nepožadují podíl vlastních zdrojů
 • banka nesleduje účel pro potřeby čerpání úvěru
 • prostředky z úvěru převedou po podpisu smlouvy o úvěru na podnikatelův platební účet v ČSOB
 • splátky měsíční anuitní
 • úroková sazba fixní s fixací na celou dobu trvání úvěru

 

3.2             RaiffeisenBank

Podnikatelská rychlá půjčka je určena podnikateům:

 • podnikajícím nepřetržitě alespoň 12 měsíců
 • nemají závazky po splatnosti vůči státu a finančním institucím
 • co mají roční tržby ve výši od 300 000 do 50 000 000 Kč

 

3.2.1      Výhody

 • možnost půjčky až do výše 7,5 milionů
 • od 30 000 do 3 000 000 Kč ibez zajištění nemovitostí
 • volba typu úvěru– účelový nebo neúčelový
 • stačí předložit jedno daňové přiznání za poslední uzavřené účetní období
 • ´volitelná doba fixace úrokové sazby
 • zdarma pojištění úvěru pro případ smrti a trvalých následků způsobených úrazem pro podnikatele
 • pojištění proti nemožnosti úvěr splácet v případě nemoci

 

3.2.2       Podmínky pro získání

 • vyplnění a podepsání žádosti
 • předložení jednoho daňové přiznání za poslední uzavřené účetní období
 • předložení potvrzení, vůči nedlužnosti státním orgánům na daních a sociálním zabezpečení

 

3.3        Equa Bank

Úvěr je určen:

 • fyzickým osobám – podnikatelům
 • právnickým osobám – vybraným právním formám (s.r.o., v.o.s., k.s., malé a.s.)
 • subjektům s oprávněním podnikat v ČR

 

3.3.1      Výhody

 • zrychlený proces schvalování
 • zjednodušené dokumentační požadavky
 • operativní financování podnikatelských potřeb

 

Závěr

Pokud bych měla srovnat naše tři banky, pak parametry úvěrů mají podobné, lišící se pouze v úrokové sazbě, která se ale stanovuje individuálně dle výsledků hospodaření, oboru podnikání atd.. U všech tří bankovních institucí musíte dokládat výsledky a min.
1 daňové přiznání za loňský rok, kde si ověří Vaši platební schopnost, aby Vám mohla vůbec nějaké peníze půjčit. Avšak pan Navrátil, nemá žádnou historii a nemá jak doložit výsledky svého hospodaření. Žádná banka mu v současné době nepůjčí ani korunu. Proto je donucen soudit banky pouze podle ceny jejich účtů

 

ČSOB má rozmanitou škálu produktů určené pro náročné klienty.Mají například vkladové bankomaty, kdy můžete vložit hotovost na účet zdarma a nemusíte čekat na pokladně.

RaiffeisenBank má výhodné podmínky pouze první rok vedení účtu pro začínající podnikatele, poté účet přejde na normální poplatkování a je poměrně drahý. Na druhou stranu mají v RaiffeisenBank vynikající internetové bankovnictví multiměnovým účtem a jednoduchým ovládáním.

EquaBank se zeměřuje na bezhotovostní styk. Nemají pokladny ani vkladomaty a tudíž pro podnikatele, který potřebuje hotovost, je nevhodná. Je sice nejlevnější, ale má omezené služby. Avšak má nejlevnější bankoní účet.

Pro pana Navrátila je v součatné době nejvhodněší Equa Bank, protože má nejlevnější služby ohledně bankovního účtu. Našemu začínajícímu podnikateli bych doporučila, jít jinou cestou  než půjčit si v bance nebo bych mu doporučila ať dělá něco jinýho.

 

Použité zdroje informací

ČSOB. [online]. 2014 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z:http://www.csob.cz/cz/Stranky/default.aspx

Equabank. [online]. 2014 [cit. 2014-11-17].
Dostupné z: http://www.equabank.cz/?cid=cpc_adwords_Brand_Equa_v3

RaiffeisenBank. [online]. 2014 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.rb.cz/

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!