Vyhodnocení a vyú. pracovní agendy – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Vyhodnocení a vyúčtování pracovní agendy

Předmět: Cestovní ruch a průvodcovství

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

VYHODNOCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ AGENDY

 Zásady vyhodnocení a vyúčtování pracovní agendy:

 • průvodce odevzdá písemné vypracování v CK do 3 pracovních dnů od ukončení zájezdu referentovi CK a ten potvrdí správnost vypracování nebo opraví drobné nedostatky,
 • závažné nedostatky ohlásí okamžitě,
 • kromě vyhodnocení a vyúčtování pracovní agendy průvodce odevzdává také návrhy a poznatky průvodce k trase, programu a službám,

 

VYHODNOCENÍ

 • Vyhodnocení zájezdu průvodce píše do předtištěného formuláře CK,
 • tento formulář obsahuje základní identifikační znaky zájezdu (logo CK, číslo zájezdu, trasa, cílové místo, termín konání, počet a složení účastníků),

průvodce vyplní:

 • svoje osobní údaje a kontakty
 • hodnocení služeb (charakteristika a standart poskytovaných služeb).

Vyhodnocení dopravních služeb – hodnotí se tyto faktory:

 • každý dopravní prostředek se hodnotí zvlášť – čistota, včasnost, služby, …
 • řidič a personál – znalost trasy, způsob řízení, chování, zevnějšek, …
 • čerpání pohonných hmot a zapíše se počet ujetých km,
 • mimořádné události – porucha, havárie,

Vyhodnocení ubytovacích služeb – hodnotí se tyto faktory:

 • identifikace ubytovacího zařízení – název, kategorie a třída a počet přenocování,
 • lokalizace ubytovacího zařízení – prostředí, okolí, dopravní spojení, …
 • hodnocení ubytovacího zařízení jako celku – zda odpovídá danému standartu,
 • hodnocení pokojů – struktura, vybavení, čistota, funkčnost, …
 • činnost a chování personálu,
 • opatření učiněná průvodcem pro odstranění nedostatků.

Vyhodnocení stravovacích služeb – hodnotí se tyto faktory:

 • identifikace stravovacího zařízení – název, kategorie a třída stravovacího zařízení,
 • lokalizace stravovacího zařízení – prostředí, okolí, dopravní spojení, parkování,
 • rozsah poskytovaných služeb – čtvrtpenze, polopenze, plná penze,
 • kvalita a kvantita podávaných pokrmů a nápojů – správná hmotnost a míra, správná teplota, čerstvost surovin,
 • čistota – stravovacího zařízení, inventáře,
 • chování personálu a servis pokrmů a nápojů,
 • opatření učiněná průvodcem pro odstranění nedostatků.

Vyhodnocení doplňkových služeb – hodnotí se takto:

 • výlet, exkurze, přehlídka, 
 • každá služba se hodnotí zvlášť a hodnotí se její kvalita a kvalita partnerského průvodce

Vyhodnocení mimořádných událostí – patří sem:

 • úraz, onemocnění, hospitalizace,
 • porušení právních předpisů,
 • vzdálení se účastníka od skupiny,
 • ztráta, odcizení, poškození zavazadel, 

 

VYÚČTOVÁNÍ

 • Průvodce vyplní předtištěný formulář, kde fakturuje všechny své pohledávky za výkon své činnosti cestovní kanceláři.

V tomto formuláři průvodce:

 • specifikuje výkon své pracovní činnosti (druh zájezdu, čas strávený se skupinou, charakter vykonávané činnosti),
 • uvede plánované a mimořádné výdaje za skupinu placené v hotovosti – doloženo originálními doklady,
 • požadavek na cestovní náhrady = vyplnění cestovního příkazu.

Pojištění průvodce ČR:

 • každý průvodce by měl mít pojištění alespoň v rozsahu ´´základního cestovního pojištění´´ = pojištění úrazu a léčebných výloh, zavazadel, věcí osobní potřeby, odpovědnosti za škody, … Toto pojištění:
 • průvodce si hradí sám ze svých prostředků,
 • nebo mu ho hradí CK, pokud je pojištění součástí kalkulace zájezdu.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy