Výrobek a jeho životní cyklus – maturitní otázka

 

Otázka: Výrobek a jeho životní cyklus

Předmět: Marketing, Spotřební chování

Přidal(a): Michal

 

 

1) Definice výrobku?

 • je to prostředek ke splnění potřeb a přání lidí
 • je určen k uspokojení lidské potřeby a přání
 • je to produkt lidské práce

 

2)Rozdělení výrobku?

 • hmotné předměty (hmatatelné) – mobil
 • abstraktní předměty (nehmatatelné) – dovolená

 

3)Části komplexního výrobku?

 • JÁDRO (sukus) – užitek, který určitý produkt poskytuje, jde o vlastní výrobek
 • Rozšiřující efekty – kvalita, design, obal, značka, instalace, servis, záruka, úvěr, apod.

Design výrobku – může přilákat pozornost veřejnosti a zákazníků, design může pomoci podniku dosáhnout velké konkurenční výhody na trhu, zvyšuje funkčnost a estetiku

 

Obal výrobku –  funkce obalu:

 • ochranná
 • informační
 • rozlišovací
 • propagační
 • ekologická
 • manipulační

Součástí obalu bývá etiketa – nálepka.

 

Obalové materiály:

 • TRADIČNÍ – sklo, keramika, porcelán, papír, parafinovaný papír, dřevo, kovy, textil
 • NEJNOVĚJŠÍ – plasty

 

Značka výrobku:

 • značka bývá uvedena na etiketě – nálepce na obalu

 

části značky:

 • jméno – to lze přečíst
 • grafický symbol
 • barevné provedení

– značka má význam pro výrobce, obchodníka, spotřebitele, jejím prostřednictvím dochází k okamžitému rozpoznání výrobce, výrobku

druhy značek:

 • kmenová – označení mnoha produktů jednou značkou (Philips)
 • inviduální – promítnutí nových vlastností produktu (ŠKODA – FABIA)

 

Ochranná známka:

 • je to značka, nebo její část, která vyhrazuje jejímu majiteli právo na její používání
 • chráněnou obchodní známku lze licencovat – udělit někomu jinému právo k jejímu používání za úplatu

 

4)Členění produktů z hlediska dalšího použití:

 • spotřební zboží – výrobky určené pro konečnou spotřebu (máslo, oděv, boty, mobil, potraviny)
 • kapitálové statky – výrobky určené pro další použití v některém podniku (stroj, nitě, šroubky, šroubovák)

 

5)Členění produktů z hlediska délky jejich použití:

 • zboží dlouhodobé spotřeby – lednička, automobil,…
 • zboží krátkodobé jednorázové spotřeby – potraviny, mýdlo,…

 

6)Členění spotřebního zboží:

 • běžné zboží
 1. zboží každodenní spotřeby (pečivo, ovoce, pasta na zuby)
 2. impulsivní zboží (tyčinka, žvýkačka)
 3. mimořádné zboží (fridex, opalovací krém)
 • zvláštní zboží – koupě je plánovaná a pečlivá (automobil, skříň, kolo, boty)
 • speciální zboží (luxusní auto, luxusní oděv, šperky)

 

7)Členění kapitálových statků:

 • materiál
 1. suroviny přírodního původu (sůl)
 2. suroviny zemědělského původu (jablka)
 3. polotovary (vyrobené ze surovin a dále používané ve výrobním procesu)
 • investiční zařízení
 1. stavební zařízení (budovy, stavby)
 2. nestavební zařízení (technologická zařízení = stroje, dále PC, vybavení kanceláří,…
 • pomocný materiál (kancelářské potřeby, údržby strojů)

 

8)Služby a jejich význam, úsek pro zákazníka

 • služby pomáhají zákazníkům
 • zvyšují prodej a vytváří dobrou image firmy
 • mohou to být např. (záruky, dodávka zboží až do domu, zaškolení, servis,…)

úsek služeb zákazníkům: zřizují ho velké firmy a velké obchodní domy, jeho úkolem je řešit stížnosti a přání zákazníků, poskytování obchodního úvěru, leasingu, poskytování informací

4. fáze

úpadek

3. fáze

zralost

2. fáze

růst

1. fáze

zavedení

9) ŽCV

prodej
0.    fáze
prodej
zisk
čas

 

Fáze:

 • nultá fáze – plánování
 • zavádění – uvedení výrobku na trh inovátoři (obvyklé nulové příjmy, velké riziko, upravování výrobku, odstraňování vad, konkurence prakticky neexistuje)
 • růst – počáteční osvojitelé (počáteční růst tržeb, zavedení podpory prodeje, přesvědčovací reklama)
 • zralost – počáteční většina, pozdní většina (trh výrobek přijal, objem tržeb je stálý, dosažení maximálního zisku)
 • úpadek – opozdilci (existence nových, lepších produktů na trhu, nutnost modifikace produktu, připomínací reklama, pokles zájmu o produkt, pokles odbytu, výprodej, stažení produktu z trhu)

 

Vývoj nového výrobku:

 • výběr námětu – velké firmy mají úsek technického rozvoje, provádí se testování případného zájmu o výrobek, především jak bude výrobek trhem přijat
 • podnikatelská analýza – tato fáze se zabývá náklady na vývoj nového výrobku a zároveň se určí hranice na minimální prodej, který by zajistil návratnost nákladů
 • rozvoj výrobků – je to fáze, která je časově a finančně nejnáročnější, stanoví se podmínky pro případnou výrobu, stanoví se čas a množství peněz a určitý bod, ve kterém se tento projekt ukončí, bude-li neúspěšný
 • testování na trhu – provádí se v určitých podmínkách, ale pouze v malém množství výrobku a podle toho se stanoví tzv. prognóza dalšího vývoje, úkolem je poskytnout podniku dostatek informací a v této chvíli je možné provést řadu změn na výrobu
 • komercializace – jde o přípravu a realizaci marketingového programu zaměřeného na uvedení výrobku na trh, má poskytnout informace o tom, kdy, kde a jak bude výrobek na trh uveden (dohotovení ceny, propagace, prodejní místo)

 

Odchylky v ŽCV:

 • NOVÝ ŽIVOT – výrobek, který je již v úpadku, ale snažíme se o opětovné zvýšení prodeje lepším umístěním na trhu, o inovaci změnou vlastností, reklamní kampaní apod.
 • MÓDA – působí na trhu určitou dobu většinou krátce, v té době patří výrobky k nejoblíbenějším a nejvyhledávanějším
 • VÝSTŘELKY – ostré maximum, velice krátká životnost, rychlý úpadek, rychlá ztráta zájmu o výrobek
 • STYL – opakování aktuálnosti zboží z dřívější doby, styl z minulých let v odívání, obouvání, nábytku apod.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!