Výrobní činnost podniku – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Výrobní činnost podniku

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Tomáš Rathouz

 

 

Výrobní proces = veškeré činnosti, které vedou k hotovému výrobku

 

Členění výrobního procesu

 1. Podle stupně mechanizace
 • Ruční výroba – práci vykonává člověk
 • Mechanizovaná výroba – práci vykonává stroj, kterou řídí člověk ( vrtačka, traktor)
 • Automatizovaná výroba – práci, kterou vykonává stroj bez zásahu lidské ruky

 

 1. Podle počtu vyráběných výrobků jednoho kusu
 • Kusová výroba – jeden nebo několik málo kusů určitého druhu a velká rozmanitost vyráběných druhů
 • Sériová – větší množství výrobků jednoho druhu a menší množství vyráběných druhů
 • Hromadná – velké množství jednoho druhu výrobku. Typická pro spotřební průmysl

 

Výrobní procesy

 1. Základní procesy – jsou procesy, které považujeme za výrobu (zpracování materiálu)
 2. Pomocné procesy – jsou procesy, které umožňují průběh výroby (údržba, čistírna)
 3. Obslužné procesy – manipulace s materiálem či hotovými výrobky (sklady)

 

Výrobní proces

 • Hlavní
 • Vedlejší – vyrábí polotovary, aby byl zajištěný hlavní proces
 • Doplňkový – dochází ke zpracování odpadů, využití volné kapacity
 • Přidružená výroba – nesouvisí s hlavní výrobou a eliminuje neúspěch v hlavní činnosti

 

Typy výroby

 • Kusová – malí podnikatelé, stroje univerzální, zaměstnanci budou vysoce kvalifikovaní
 • Sériová – výrobky téměř stejné, stroje univerzální i jednoúčelové, zaměstnanci vysokokvalifikovaní i méně – malosériové, středněsériové,velkosériové
 • Hromadná – výroba velmi úzkého sortimentu ve velkém množství, speciální pracovníci + nekvalifikovaní, pracoviště pro jednu stále se opakující operaci s vysoce výkonnými jednoúčelovými stroji

 

Příprava výroby

 1. Technická příprava – konstrukční a technologická
 2. Ekonomická příprava (sestavení kalkulace nákladů a rozpočtu)
 3. Organizační příprava – technologické a předmětné uspořádání

 

Technickohospodářské normy – THN = vyjadřují potřebu majetku nebo práce na jednotku výkonu (služba, výrobek). Je to norma spotřeby a návratnosti majetku (materiálu, energie, zásob, odpisování, kapacitní. Normy spotřeby a návratnosti práce

 • Výkonové normy
 • Normy obsluhy (3. pracovníci obsluhující 1. stroj)
 • Normativ stavu (2 účetní)

 

Stupně rozpracovanosti výroby:

 • materiál – zásoby pro výrobu – suroviny, barvy, čisticí prostředky, pohonné hmoty…
 • nedokončená výroba – materiál je vydaný do výroby, kde začne být zpracovávaný. Postupně se nachází v různých stupních rozpracovanosti, ovšem ještě ho nemůžeme nazvat polotovarem ani hotovým výrobkem (nastříhané a rozešité šaty, nakynuté těsto,…),
 • polotovary – ukončením určitého technologického postupu může vzniknout polotovar – produkt, který bude ve výrobě dále zpracováván, ovšem za určitých podmínek už může být prodán jinému zpracovateli (např. odlitek,…)
 • hotové výrobky – výrobek vlastní produkce určený k prodeji (hotové šaty, upečená rohlík, soustruh,…).

 

Ergonometrie = Je nauka, o zákonitostech vztahu mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím. Informuje o optimálním zatížení člověka při práci (chceme, aby člověk dosahoval max. výkonu a sám byl v pohodě a v bezpečí). Říká jak optimálně uspořádat pracoviště a jak připravit optimální prac. prostředí

 

Obaly – na jedno použití – kartony, plechovky atd…
na více použití – palety, kontejnery, láhve

 

Máme zákon o obalech:

 • třídí odpady do skupin dle škodlivosti
 • rozpracovává na naše podmínky směrnici Evropské unie o obalech a obalových dopadech
 • ukládá povinnost vést evidenci odpadů a ohlašovat je
 • vybízí k recyklaci a energetickému využívání odpadů
 • stanovuje podmínky pro zneškodňování odpadů, dopravu, dovoz, vývoz a tranzit odpadů

 

Jakost výroby

kvalita výrobku je významnou zbraní v konkurenčním boji.

v Evropě se při péči o jakost spíše uplatňuje systém norem (ISO řady 9000) – podniky získávají mezinárodně uznávané certifikáty, normy jsou zaměřeny nejen na výrobu, ale také servis, způsob prodeje, řízení podniku.

 

Bezpečnost práce

Zaměstnavatelé jsou povinni ze zákona platit zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání svých zaměstnanců.

Bezpečnost práce je u nás řešena řadou zákonů a vyhlášek.

Je vidět, že problematiku bezpečnosti práce je třeba brát velmi vážně, a to jak z hledisek humánních, tak z hledisek nákladových.


Další podobné materiály na webu: