Výrobní faktory a ekonomické subjekty

 

   Otázka: Výrobní faktory a ekonomické subjekty

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Eli

 

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÝ PROBLÉM=je shrnut do 3 otázek:

1. co vyrábět-v jakém množství?

2. jak se bude vyrábět-pomocí jakých technologií a postupů?

3. pro koho budeme vyrábět?

 

VÝROBNÍ FAKTORY=většina předmětů které člověk potřebuje nebo po kterých touží, jsou tzv. ekonomické statky=jsou to předměty které jsou v omezeném množství a aby byli k dispozici, musí se vyrobit.

 

-ekonomické statky jsou charakteristické svojí vzácností, která obsahuje dva body:

1. OMEZENOST ZDROJŮ=zdroje, které máme k dispozici na výrobu statků, jsou omezené

2. UŽITEČNOST DANÉHO PŘEDMĚTU=abychom si daný produkt koupili, musí být pro nás užitečný (Eskymáci na severním pólu si nekoupí ledničku)

 

při výrobě ekonomických statků se používají tzv. výrobní faktory, v ekonomické teorii se rozlišují 4 základní:

PŮDA=má několik zvláštností př. Její úrodnost nebo cena. Množství půdy je omezené, majitel půdy získává tzv. Rentu=peníze za to, že je majitelem půdy

PRÁCE=nositelem práce je především člověk ale činnost člověka se dá nahradit (stroje) množství a kvalita práce se dá zvyšovat a to např. další vzdělání, rekvalifikace, kurzy a také lepší výrobní nástroje. Za práci se dostává mzda.

KAPITÁL=kapitálem v tomto případě nazýváme statky, které se podílí na výrobě jiných Statků (výrobní hala, traktor, stroje). Použití kapitálu nám přináší zisk nebo úrok

TECHNOLOGIE=zvláštní forma kapitálu, nemá podobu hmotných statků, ale bývají to myšlenky, nové nápady, nebo know-how

 

VÝROBNÍ PROCES =určitá činnost, při které se materiál postupně mění na hotový výrobek. Začíná vložením materiálu a končí expedicí materiálu

 

TRH=určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými

Subjekty ( je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka výrobků a služeb od firem s poptávkou spotřebitelů)

 

dělení trhu:

1.PODLE PŮSOBNOSTI:

a)MÍSTNÍ-najdeme zde určité speciality, které jsou charakteristické pro dané místo (pardubický perník, olomoucké tvarůžky…)

b)NÁRODNÍ-působnost na území daného státu. Každý stát si chrání své domácí výrobky př. Pomocí cel a kvót a naopak podporuje vývoz svých výrobků do zahraničí.

c)SVĚTOVÝ-dnes v podstatě všechny výrobky vstupují na trh světový kde je velmi tvrdá konkurence, dnes můžeme koupit jakýkoliv výrobek kdekoliv na světě.

 

2.PODLE MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ:

a)DÍLČÍ-je takový na kterém se prodává a kupuje jediný druh zboží (trh sportovních bot, trh mléka…)

b)AGREGÁTNÍ (CELKOVÝ)-trhem veškerého zboží

 

EKONOMICKÉ SUBJEKTY=na trh stupují různé subjekty s různými cíly. Z hlediska ekonomické teorie

rozlišujeme 3 základní subjekty trhu:

1. DOMÁCNOSTI- subjekty které přicházejí na trh za účelem uspokojení svých potřeb. Vystupují na trhu jako kupující a to výrobků nebo služeb. V této roli domácnosti nazýváme spotřebitelem. Domácnosti také vstupují na trh jako prodávající, protože vlastní výrobní faktory (půda, práce, kapitál, technologie)

 

2. FIRMY-(podniky) subjekty vyrábějící za účelem prodeje. Na trh vstupují jako prodávající, přichází na trh aby své výrobky přeměnili na peníze a mohly nakoupit další výrobní faktory a opakovat výrobu. Jejich hlavním cílem je zisk.

 

3. STÁT-(vláda) vstupuje na trh s cílem ho ovlivnit, určit pravidla hry (zákony) a posiluje pozitivní vlivy (podporuje export) a snaží se utlumit negativní vlivy (zajišťuje bezpečnost)

 

EKONOMICKÁ VZÁCNOST (scarcity) = Při potřebě statků naráží člověk na omezenost zdrojů, které mu poskytuje příroda. Ekonomické statky jsou charakteristické užitečností a vzácností (jinak by nebyly otázky Co?, Jak?, Pro koho?). Vzácnost musíme posuzovat z hlediska prostoru i času.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!