Význam, funkce a struktura managementu

 

   Otázka: Význam, funkce a struktura managementu

   Předmět: Management

   Přidal(a): Tomáš Ďurica

 

 

Managementem bude rozumět proces systematického provádění všech manažerských funkcí a efektivního užití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosažení podnikových cílů.

Management je tedy proces, který je nasměrován k naplnění předem stanoveného cíle dané organizace.

Lidé v podniku, kteří se zabývají jeho řízením, management odborná disciplína.

Odborníci tvrdí, že správně řídit se dá z 30% naučit a ze 70% je umění individuální každého manažera.

 

Jedná se subjektivní a cílevědomou činnost lidí, objektivně nutná, vyplývající z podstaty transformačních procesů.

Management směřuje ke stanovení:

 • Správných cílů
 • Nejvhodnějších prostředků a cest k jejich dosažení
 • Způsobu zabezpečení průběhu a kontroly takto stanovených činností

 

ČTYŘI ZÁKLADNÍ FCE MANAGEMENTU

 • Plánování
 • Organizování
 • Vedení lidí
 • Kontrola

 

STRUKTURA MANAGEMENTU

TOP MANAGEMENT

 • Rozsah jejich odpovědnosti je na úrovní celé organizace
 • Přebírají odpovědnost za majitele
 • Koordinují veškeré činnosti
 • Do této skupiny především patří:
  • Ředitel společnosti ve velkých firmách se používá generální ředitel. Bývají mu podřízení zpravidla další manažeři na úrovni ředitelů, jako je např.: technický ředitel atp…
   • Jedná se o velmi úzkou a nejlépe placenou skupinu.

 

STŘEDNÍ MANAGEMENT

 • Zaujímá největší podíl činností poskytování a získávání informací – až 40 % práce s lidmi, důraz je kladen na koncepční a strategickou práci
 • Je podřízena přímo TOP Managementu
 • Do této skupiny především patří:
  • Střední management je typicky tvořen ve větších organizacích vedoucími úseku, útvaru, vedoucí oddělení apod., Manažer kvality, rizik, bezpečnosti apod…

 

MANAŽEŘI PRVNÍ LINIE

 • Rozsah jejich odpovědnosti je na úrovni nejmenších organizačních jednotek nebo svěřené oblasti, tato skupina manažerů je nejpočetnější. Pro tuto skupinu je typické operativní řízení a řeší na pracovišti každodenní úkoly a s tím spojené problémy.
 • Tato základní úroveň manažerů je nadřízena výkonným pracovníkům
 • Do této skupiny především patří:
  • Mistři, vedoucí účtárny, skladu, dílen apod.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!