Význam informací v cestovním ruchu – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Význam informací v cestovním ruchu

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

VÝZNAM INFORMACÍ V CESTOVNÍM RUCHU

VÝZNAM INFORMACÍ V CESTOVNÍM RUCHU

 • V cestovním ruchu sehrávají informace klíčovou roli, jelikož jsou neodmyslitelnou součástí produktu cestovního ruchu.
 • Na proces zpracování informací a na jejich kvalitu mají mimořádný vliv vlastnosti informací, tj. nemateriálnost, pomíjivost, proměnlivost a citlivos
 • Samotný proces zpracování informací se skládá z několika na sebe navazujících kroků, aby byla zaručena správnost poskytovaných informací, je nezbytné provádět permanentní aktualizaci dat.

 

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ INFORMACÍ V CESTOVNÍM RUCHU

 • podle druhu informace:
  • informace tištěné (noviny, plakáty, katalogy, …),
  • informace textové (obsahují pouze text – různé dokumenty),
  • informace obrazová (obrázek, fotografie, …),
  • informace zvuková (zvukový průvodce, sdělení referenta CK, …),
  • informace multimediální (videonahrávky, televize, PC prezentace, …),
  • informace smíšená (kombinace více typů informací najednou),
 • podle intervalu změny je:
  • informace relativně stálá (podnebí, historie, …),
  • informace proměnná s dlouhou periodou změny (ekonomika, státní zřízení, …),
  • informace proměnná se střední periodou změny (ceníky, otevírací doby, …),
  • informace neustále se měnící (počasí, kurz měny, …),
 • podle kvality a podle rozsahu informace je:
  • odkaz na jiný zdroj informací moderním postupem (kontaktní adresy, telefonní čísla emaily, …),
  • částečná informace (informační minimum, výklad místního průvodce, …),
  • úplná informace (vyčerpávající, dostatečná).

 

VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY V CESTOVNÍM RUCHU

 • V dnešní době je využití výpočetní techniky nejčastějším prostředkem (distribuční cestou) jak dostat produkt ke klientovi (do jeho podvědomí).
 • Jak sami poskytovatelé služeb, tak i zprostředkovatelé k tomu využívají různé systémy, které můžeme rozdělit na:
 • informační systémy (IS) = jsou jednoduché online programy sloužící k vyhledávání informací např.: jízdní řády, knihovní či muzejní systém. V cestovním ruchu se za informační systém považuje i síť turistických informačních center, značení turistických stezek a cyklotras, podrobné plány měst, …
 • rezervační systémy (RS) = software, který provádí rezervaci služeb ať lokálně, tj. v rámci jednoho subjektu cestovního ruchu, nebo na počítačové síti, což je hlavně internet.
 • informačně-rezervační systémy = jsou elektronické systémy, které poskytují informace o možnostech využití různých služeb cestovního ruchu a současně nabízí rezervaci některých služeb CR.

 

Z hlediska plošného pokrytí můžeme tyto systémy rozdělit na:

 • – lokální systémy = fungují na jednom PC nebo na počítačové síti v rámci jednoho subjektu (intranet), slouží např.: k rezervaci a prodeji vstupenek,
 • – regionální systémy = jsou provozovány na počítačových sítích, které fungují na principu extranetu nebo internetu v rámci několika subjektů CR v rámci regionu, mají velký význam v destinačním managementu (rozvoj regionů, zvyšování kvality služeb),
 • – celostátní systémy (CRS) = propojení jednotlivých regionálních systémů pomocí internetové sítě (internetu), fungují na území celého státu a je v nich zapojeno velké množství subjektů CR,
 • – distribuční systémy (GDS) = mezinárodní informační a rezervační systémy, využívají je hlavně letecké společnosti a hotelové řetězce, mezi nejvýznamnější distribuční systémy patří: AMADEUS, GALILEO, SABRE.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!