Význam marketingu v tržní ekonomice

 

   Otázka: Význam marketingu v tržní ekonomice

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): El

 

Pojem

 • práce s trhem (market = trh + ing = činnost)
 • je umění poznat, co vyrábět:
  • otázky: Co? Jak? Pro koho?
  • začneme průzkumem trhu – co zákazníci chtějí kupovat
 • je na trh zaměřená podnikatelská politika
 • je proces řízení podniku s orientací na trh
 • zajištuje, aby bylo požadované zboží nabídnuto správným zákazníkům, v pravý čas, na pravém místě,
  za správně ceny

 

Význam

 • uplatňuje se v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou, kde nabídka je větší jak poptávka
 • zkvalitňuje řízení firem
 • podporuje vědeckotechnický pokrok
 • širší nabídka produktů, variantnost (negativní – shánění náhradních dílů)
 • více informací pro zákazníka (negativní – miniaturním písmem)
 • podporuje rozvoj médií
 • zvyšuje zaměstnanost
 • podporuje rozvoj služeb
 • podporuje rozvoj celé společnosti
 • uplatňuje se i v neziskových organizacích (nadace, politické strany, občanská sdružení, …)
 • demarketing (boj proti drogám, znečišťování životního prostředí)

 

Úloha

 • zajišťuje zákazníky a prodej výrobků firmy
 • marketingově řízená firma zvládne všechny nástrahy podnikání a je úspěšná


Základní podnikatelské koncepce

 • v důsledku historického vývoje vznikaly postupně základní podnikatelské koncepce:
  1. výrobní
  2. výrobková
  3. prodejní
  4. marketingová
  5. sociální

 

1. Výrobní koncepce

 • počátek 20. století
 • poptávka je větší než nabídka g nedostatek zboží na trhu
 • průmyslová revoluce, tovární velkovýroba, zánik manufaktur
 • hromadná, pásová výroba g klesají náklady na 1 výrobek (zákon hromadné výroby) g klesá cena g roste prodej g rostou tržby
 • zvýšení zaměstnanosti – růst příjmů obyvatel
 • Ford, T. Baťa

 

2. Výrobková koncepce

 • léta 20. století
 • poptávka je větší jak nabídka
 • trh se pomalu nasycuje – nabídka se začíná vyrovnávat poptávce
 • některé firmy se zaměřují na výrobu luxusních, vysoce kvalitních produktů se špičkovými parametry pro bohaté zákazníky (luxusní auta, oblečení, parfémy, …)

 

3. Prodejní koncepce

 • léta 20. století
 • poptávka a nabídka se vyrovnávají
 • trh se nasytil, zákazník je pánem na trhu, firmy začínají mít problémy s prodejem
 • charakterizované heslem: „Prodat vyrobené“
 • firma vyrábí produkty bez ohledu na zákazníka a snaží se agresivní propagací vnutit zákazníkovi produkt
 • rostou náklady na propagaci g roste cena produktu g produkt je neprodejný

 

4. Marketingová koncepce

 • – 60. léta 20. století v USA
 • poptávka je menší jak nabídka
 • trh je přesycený, zákazník je absolutním pánem trhu
 • heslo: „Vyrábět prodejné“
 • firma udělá průzkum trhu, zjistí potřeby a přání zákazníka a potom vyrobí produkt podle jejich přání
  (viz. TPCA Kolín)
 • marketing je více než prodej
 • firmy provádějí segmentace trhu – rozdělují zákazníky do skupin – specializují se na určitou skupiny
 • firmy nabízejí co nejvíce variant produktu na trhu (př. mobilní telefony)

 

5. Sociální koncepce

 • dnes
 • nabídka převyšuje poptávku
 • vylepšená marketingová koncepce pro současnost
 • maximální variantnost produktu
 • rozumná produkce s ohledem na zdraví občanů a životní prostředí (zdravé a ekologické produkty – BIO)
 • vyrábět rozumné množství s ohledem na spotřebu (snížit nadprodukci)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!