Zájezd – maturitní otázka

marketing

 

Otázka: Zájezd

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 

Cestovní kanceláře

 • a) organizují zájezdy (CA nemohou)
 • b) prodávají vlastní zájezd pod vlastním jménem
 • c) prodávají zájezd jiných CK pod jejich jménem

 

Cestovní agentury:

 • a) kombinace služeb CR a jejich prodej CK
 • b) prodej zájezdů některé CK (jménem této CK)

 

KATEGORIZACE ZÁJEZDU

Dle způsobu přípravy

 • a) Standard – pro neznámého klienta
  • prodává se prostřednictvím katalogů,…
 • b) Forfet – dle individ. objednávky klienta
  • = zájezd je v podstatě předem prodán

 

Hledisko geografické

 • a) Domácí (výjezdový i příjezdový)
 • b) Zahraniční

 

Dle použitého dopravního prostředku

 • a) Letecky – linky pravidelné a nepravidelné
 • b) Autokar – vždy nepravidelné
 • c) Železniční doprava – pravidel. i nepravidel.
 • d) Lodní – např. okružní plavby (Karibik,…)
 • e) Kombinovaná doprava
 • f) Vlastní doprava

 

Dle zvoleného ročního období

 • a) Letní sezóna
 • b) Zimní sezóna

 

Dle délky trvání

 • a) Krátkodobý zájezd – do 3 dnů
 • b) Déledobý – více než 3 dny

 

Dle počtu cílových míst

 • a) Okružní zájezdy – více míst
 • b) Pobytové – jedno místo

 

TVORBA ZÁJEZDU

 • Organizačně-technická stránka
  • a) Sestavení trasy
  • b) Sestavení programu
  • c) Zajištění služeb v rámci zájezdu
 • Ekonomická stránka
  • a) Kalkulace ceny zájezdu
  • b) Zajištění prodeje zájezdu
 • Právní stránka
  • a) Ohled na platnou legislativu
  • b) Uzavření Cestovní smlouvy

 

Sestavení trasy (trasování)

 • rozdělení celé trasy na kratší úseky a do jednotlivých dní
 • určí se výchozí body a cílová místa (s návratem do výchozího místa)
 • CK při tom využívá jízdních a letových řádů, automap, internetu, tištěných průvodců
 • poté určí časové limity pro překonání jednotlivých úseků … itinerář klientovi následně poskytne všeobecné informace o trase (památky, …); navštíveném místě; o pasových, vízových a celních povinnostech
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy