Základní ekonomická východiska – ekonomika

 

Otázka: Základní ekonomická východiska

Předmět: Ekonomika

Přidal(a): jura70

 

 

Ekonomie je společenská věda, která zkoumá jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě a jak je rozdělují (půda, kapitál, lidé, technologie).

Ekonomika je převedení ekonomie do praxe.

 

Rozdělení ekonomie.

 • Makroekonomie: zabývá se národním hospodářstvím jako celkem např. Stát (zvýšení HDP     nebo inflaci a nezaměstnaností)
 • Mikroekonomie: zabývá se jednotlivými ekonomickými subjekty např: firmy, banky,   domácnosti (chování lidí při růstu cen nebo firem při růstu vstupů)
 • Rozčlenění na makroekonomii a mikroekonomii je velmi relativní dle toho v které rovině se pohybujeme.

 

Ekonomické systémy:

Při rozlišování těchto systémů si musíme odpovědět na tři základní ekonomické otázky.

1. Co a kolik se bude vyrábět

2.Jak a s jakým rozdělením zdrojů se bude vyrábět

3. Jak se rozdělí, co bylo vyrobeno

 

1.Zvykový systém

 • Historicky nejstarší:
 • Co a kolik se bude vyrábět rozhodoval náčelník a rada starších na základě zkušeností přenášených generacemi. Členové pracovali podle svých schopností a podíl na jednotlivých statcích určoval náčelník dle potřeb jednotlivých lidí kmene.

2. Příkazový systém

 • Rozhodovala úzká skupina lidí ve společnosti, která byla u moci. Určovala co a jak se bude vyrábět s použitím dlouhodobých závazných plánů.  Jak se výsledný produkt rozdělí bylo stanoveno pravidly. Výhodou tohoto systému bylo schopnost rychle mobilizovat zdroje v případě přírodních katastrof nebo válek. Nevýhodou bylo zneužití při rozhodování společenské spičky (komunismus).

 

3. Tržní systém

 • Rozhoduje podíl poptávky a nabídky na trhu. Výhodou je fungování zákonů trhu bez ohledu na subjektivní lidská rozhodnutí. Nevýhodou schopnost řešit proces přerozdělování ani selhání trhu.

4. Smíšený systém

 •  V současnosti funguje kombinace příkazového a tržního systému.

Zákon vzácnosti vyjadřuje, že co nemůžeme mít kdykoliv v jakémkoliv množství je vzácné. To znamená, že s tím musíme zacházet ekonomicky. Např. Přírodní zdroje a produkty lidské práce (statky a služby) a taky ČAS.

Zákon ekonomie času říká, že lidé musí svůj čas setřit = v kratším čase dosáhnout stejné produkce nebo ve stejném čase dosáhnout vyšší produkce. Tomu se říká zvyšování produktivity práce.

Teorie potřeb

 • Potřeba je pociťovaný nedostatek čehokoliv.

 

Rozlišujeme potřeby:

 • Hmotné – materiální(přirozené) – jíst, spát pít……..
 • Nehmotné-– duševní (společenské) – láska, vzdělání, přátelství
 • Zbytné a nezbytné – nelze určit. Každý člověk má své priority.

 

 Dále potřeby uspokojujeme pomocí  statků a služeb.

 • Statky hmotné a nehmotné = jídlo, byt, oblečení, vlastnosti, dovednosti, znalosti.
 • Statky volné = neposkytujeme protihodnotu = slunce, vzduch, voda, atd.
 • Statky ekonomické = nutnost práce k vytvoření tohoto statku, nebo práce na jiném statku, abychom si postrádaný statek obstarali.např. Šaty, auto atd.

 

Služby  členíme na:

 • věčné – oprava obuvi, vymalování bytu
 • osobní – týkají se každeho z nás.  Služby kadeřníka, lékaře atd.

 

Teorie motivace:

 • Motivace je soubor faktorů, vnitřích a vnějších, které usměrňují chování člověka za účelem dosažení určitého cíle. Základní motivy vycházejí z přirozených a sociálních potřeb člověka. Motivace je klíčovým faktorem pro úspěch člověka v životě.

 

Motivace pozitivní – odměna za lepší výkon.

Motivace negativní – je založena silových faktorech:

 • Faktor existenční
 • Faktor strachu (obava o život, práci atd).

                                                                                                                                                                               

Hospodářský cyklus

Zkoumá výkonnost ekonomiky v čase.

Pokud může a dovede národní ekonomika vyrobit tolik, kolik sama spotřebuje, je v ekonomické rovnováze.

Převyšuje-li poptávka nabídku je to podezřelé neboť strana poptávky má více peněz než je na trhu zboží.

Převis nabídky nad poptávkou značí, že je na trhu víc zboží, než je schopna poptávka pojmout.

Z těchto důvodů dochází k tzv, cyklickému vývoji hospodářství.

 

Dělíme ho do čtyř fází.

 • Expanze: (rozmach poptávky a nabídky) – všem se daří, rostou zisky a platy, roste spotřeba statků a služeb, stát dostává více peněz.
 • Vrchol –  (převis nabídky nad poptávkou) – firmy stále mají vysokou produkci, ale poptávka začíná zaostávat.
 • Krize – (recese, deprese, pokles poptávky a nabídky) – poptávka se zcela zabrzdila, firmy krachují, zvyšuje se nezaměstnanost, lidé neutrácejí a setří.
 • Sedlo – (dno, vyrovnání a oživení poptávky a nabídky) – žít se musí, proto nikdy poptávka neklesne na nulu. Firmy minimalizovaly náklady a ceny, přežijí recesi a dostanou svou nabídku do souladu s poptávkou.

 

Skutečný vývoj hospodářství není takto rovnoměrný a jednoznačný. Tendence k cyklickému vývoji je však zákonitá a tomu odpovídá i tendence růstu ekonomiky.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!