Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Základní ekonomické pojmy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Dandis

 

Ekonomie  je moderní věda, která se začala rozvíjet na přelomu 18. a 19. století v návaznosti na dílo Brita Adama Smitha, především jeho Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, které vyšlo v roce 1776. Dalším zakladatelem byl francouz Davod Ricardo.

Ekonomika je souhrn hospodářských činností na určitém území. Je to tedy hospodaření nějakého subjektu, nebo i státu.

 

Makroekonomie – je na úrovni státu

  • firma je reprezentantem určitých funkcí v ekonomice státu,ekonomie státu

 

Mikroekonomie  – je na úrovni firmy

  • konkrétní firma na konkrétním trhu

 

Dva základní teoretické směry ekonomického myšlení:

Keynesiánci: jsou zastánci aktivních zásahů států do ekonomiky

Monetaristé: doporučují státům do ekonomiky nezasahovat

 

Trh: je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou, né všechny výrobky jsou určeny ke směně na trhu (doma uvařím, ale už dál neprodávám)

Výrobek – prodává výrobce buď konečnému spotřebiteli ke spotřebě, nebo k další výrobě

Zboží – je prodejné buď konečnému spotřebiteli, ale i k dalšímu prodeji

 

Rozdělené finančních trhů

Peněžní trh – krátkodobé vklady a úvěry

Kapitálový trh – dlouhodobější termínované vklady

Trh drahých kovů

Devizový trh – nabídka a poptávka národních měn

 

Zákony trhu:

1. Zákon nabídky = s rostoucí cenou roste i nabídka zboží na daném trhu

2. Zákon poptávky = s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží na daném trhu

 

Poptávka rozdělení

Individuální poptávka

poptávka jednoho kupujícího po určitém statku nebo službě- jeden člověk se poptává po určité věci

Dílčí poptávka

poptávka všech lidí z určitého regionu po určitém statku nebo službě – více lidí se poptává po všech věcech

Agregátní poptávka

poptávka všech lidí v určitém státě po všech možných statcích a službách – všichni po všem

 

Nabídka rozdělení

Individuální nabídka

nabídka jednoho výrobce jednoho výrobku

Dílčí nabídka

nabídka všech výrobců jednoho výrobku

Agregátní nabídka

nabídka všech výrobců všech výrobků a služeb

Tržní rovnováha – je cena za jakou jsou výrobci a prodejci ochotni svoje zboží prodat a cena za jakou jsou ochotni zákazníci zboží koupit.

 

Faktory které ovlivňují poptávku

cena

demografické změny (změny v počtech a charakteristikách kupujících)

změny velikosti důchodů

změny v preferencích (zvyky, móda)

změny cen jiných zboží :

SUBSTITUTY – jiné zboží, kterými můžeme při spotřebě zboží nahradit (rohlík- chleba)

KOMPLEMENTY – jiné zboží, které doplňuje při používání zboží sledované (auto – benzín)

 

Faktory které ovlivňují nabídku

cena

náklady výroby a obchodu (dražší suroviny a energie)

změny vnějších podmínek podnikání (počasí, daně)

změny kapitálové výnosnosti

 

Hospodářská soutěž

Podoby trhu

1) Dokonalá konkurence– v reálném trhu není (všichni vyrábí jeden produkt jedné značky)

2) Nedokonalá konkurence

a) Monopol – na trhu je jen jeden jediný nabízející

b) Oligopol – jeden až pět konkurentů na trhu

c) Monopolistická konkurence – jedna nebo dvě větší konkurence a řada malých supermarket – potraviny, lékárny řetězce – soukromé lékárny

 

Selhání trhu

monopoly-zneužití výsadního postavení na trhu, zásah státu, nařízení státu

veřejné statky – musí zůstat v rukou státu, školy, vojenské prostory, policie, úřady

externality trhu – vznik z vnějšku

a) pozitivní : vybudovaný nový sjezd z dálnice

b) negativní: vedle domu vybudovaná skládka, továrna

 

Základní ekonomické systémy

a) co a kolik se bude vyrábět

b) jak a s jakým rozdělením zdrojů se bude vyrábět

c) jak se členové společnosti o výsledný produkt rozdělí

 

Zvykový systém:

na základě historické zkušenosti

Příkazový systém:

na základě nařízení státu

Tržní systém:

na základě nabídky a poptávky

 

Smíšené ekonomické systémy kombinují v určitém poměru principy tržního a příkazového systému.

 

Teorie potřeb

Potřeba je pociťovaný nedostatek, potřeby jsou nekonečné.

 

Potřeby dělíme na :

a) potřeby – hmotné : potřeba jíst, bydlet, oblékat se

– nehmotné : potřeba svobody, přátelství, kulturního zážitku

b) potřeby – zbytné a nezbytné : záleží na daném jednotlivci

 

Potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb, tím, že je spotřebováváme

Statky dělíme na:

a) volné – vzduch, světlo

b) ekonomické – auto, dům, musíme vynaložit úsilí k jejich získání

 

1a) statky hmotné – jídlo, byt

1b) statky nehmotné – dovednosti, vlastnosti, znalosti

 

Služby jsou cizí činnosti a členíme je na :

a) služby věcné – opravy, vymalování bytu

b) služby osobní – působí přímo na konkrétní osobu, lékař, kadeřník atd.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy