Základní podmínky pro rozvoj CR – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Základní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

 • svoboda pohybu,
 • existence volného času,
 • dostatečná míra uspokojení základních životních potřeb (pyramida potřeb),
 • existence potencionálu cestovního ruchu,
 • takový stupeň technického rozvoje, který umožnil výstavbu potřebných zařízení pro CR a dopravu.

 

LOKALIZAČNÍ PŘEDPOKLADY CESTOVNÍHO RUCHU

=) Umožňují umístění (lokalizaci) aktivit cestovního ruchu do určité oblasti či lokality, jejich příznivé hodnoty určují místo, kde se cestovní ruch může rozvíjet,

 • příroda a přírodní atraktivity
 • reliéf a struktura krajiny, přírodní atraktivity (moře, hory, jeskyně, …), podnebí a klima, vodstvo, flóra, fauna, kvalita vzduchu, …
 • kulturně-historické
 • umělé atraktivity vytvořené člověkem (hrady, zámky, kostely, …), folklór a umění,

 

REALIZAČNÍ PŘEDPOKLADY CESTOVNÍHO RUCHU

=) Umožňují realizovat nároky účastníků cestovního ruchu v oblastech s příznivými lokalizačními podmínkami, umožňují dopravit se do těchto míst a využívat je k pobytu.

 • dopravní dostupnost
 • struktura a kvalita dopravních komunikací, dopravní spojení, parkování, …
 • infrastruktura (materiálně-technické vybavení)
 • dopravní, ubytovací, stravovací, kulturní, zábavní, sportovní a další zařízení, která uspokojí potřeby účastníků CR,
 • informační a telekomunikační
 • mobilní síť, internetové připojení, informační a rezervační systémy, …
 • provozně-administrativní
 • instituce státní a místní správy a samosprávy,

 

SELEKTIVNÍ PŘEDPOKLADY CESTOVNÍHO RUCHU

=) Vyjadřují způsobilost společnosti dané oblasti či země podílet se na cestovním ruchu aktivně i pasivně, tzn. přijímat účastníky cestovního ruchu i stávat se jimi, umožňují vybrat ty obyvatele nebo ty oblasti, které mají nejlepší předpoklady pro účast na CR.

 • objektivní (mají vliv na CR v dané oblasti):
 • politicko-bezpečnostní: politická a bezpečnostní stabilita X terorismus, válka, demonstrace a nepokoje, rasismus, …
 • ekonomicky-hospodářské: vyspělost ekonomiky, životní úroveň obyvatel, stabilita měny, …
 • kulturně-společenské: kulturní vyspělost země, místní zvyklosti, tradice, …
 • ekologické: kvalita životního prostředí, ochrana přírody, ekologické cítění, …
 • personální: profesionalita ve službách, management, …
 • urbanizační: velikost a hustota sídel, bytový fond, …
 • subjektivní (ovlivňují rozhodování lidí o účasti na CR):
 • demografické: věk, pohlaví, národnost, … klientů, …
 • sociologické: sociální třída, vzdělání, příjmy, … klientů, počet členů v domácnosti,
 • psychologické: životní styl, módnost destinace, vliv reklamy, znalost jazyka.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!