Základní právní dokumenty

 

   Otázka: Základní právní dokumenty

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Hampinka

 

 

Živnostenský zákon, Zákon o cenách, Zákon na ochranu spotřebitele, Obchodní zákoník, Zákoník práce, Občanský zákoník, Zákon na ochranu hospodářské soutěže

 

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON
– upravuje podmínky živnostenského podnikání
– definuje živnost = činnost provozovaná soustavně, samostatně, pod vlastním jménem za určitého rizika a za cílem dosažení zisku
– upravuje, kdo může podnikat → osoba starší 18 let, osoba trestně bezúhonná, osoba neprovinilá vůči státu (např.: únik daní), osoba, která je právně způsobilá
– rozlišuje druhy živností
– ohlašovací (vázané, volné, řemeslné)
– koncesované
– zakládá za povinnost živnostníkovi přihlásit se jako plátce daní u Finančního úřadu
– doklady: občanský průkaz, doklad o daních z Finančního úřadu, výpis z trestního rejstříku, pro vázané živnosti maturitní vysvědčení, pro řemeslné živnosti výuční list
– obsahuje přílohy, kde je přehled druhů vázaných a řemeslných živností s podmínkami pro jejich činnost

 

ZÁKON O CENÁCH
– definuje cenu = částka vzniklá dohodou mezi prodávajícím a kupujícím
– jsou zde určeny možné zásahy státu do tvorby cen = regulace
– tvorba minimální či maximální ceny
– dohled nad tvorbou ceny – určen kalkulační vzorec
– stát rozhodne, kdy se cena smí změnit
– cenové moratorium = zákaz změnit ceny jakýmkoliv způsobem, používáno velmi zřídka
– regulované ceny jako nájmy, energie, …
– prodejci mají za povinnost kupující seznámit s cenou ještě před nákupem, nesmí zneužít ceny proti zákazníkům

 

ZÁKON NA OCHRANU SPOTŘEBITELE
– vymezuje povinnosti prodávajícího vůči spotřebiteli
– spotřebitel = Fo nebo PO, která nakupuje výrobky či užívá služby za jiným účelem než pro podnikání
– vymezuje termíny jako prodávající, výrobce, dovozce, dodavatel, výrobek, …
– určujepovinnosti
– prodávající je povinen prodat výrobek ve správné hmotnosti, množství, jakosti
– prodávající umožní spotřebiteli výrobek překontrolovat
– prodávající musí spotřebitele informovat o vlastnostech výrobku a varovat ho před nebezpečím špatného užívání
– je nutné mít záruční list
– platí zákaz diskriminace spotřebitele, nabídky a prodeje nebezpečných výrobků, klamání spotřebitele
– jsou zde uvedeny záruční lhůty – všeobecná trvá 2 roky
– obsahuje podmínky reklamace
– odstranitelná vada, vyřízení do 30 dnů, její odstranění
– neodstranitelná vada, vyřízení do 30 dnů, nárok na peníze či náhradu zboží

 

OBCHODNÍ ZÁKONÍK
– č. 513/1991 Sb., 75 paragrafů, 3 části (Obecná ustanovení o podnikatelích a podnikání, ustanovení o obchodních společnostech a družstvech, obchodně-závazkové vztahy)
– upravuje vztahy mezi podniky, mezi podnikem a státem, mezi podnikem a občanem; rozděluje obchodní společnosti, vymezuje družstva
– je zde ustanoveno 23 pojmenovaných smluv (některé se nacházejí i v Občanském zákoníku)
– kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo, …
– vymezuje náležitosti a formu obchodních smluv
– od 1.1. 2003 platí záruční doba minimálně 2 roky

 

ZÁKONÍK PRÁCE
– upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (od 1.1. 2001)
– vymezuje kdy vznikne pracovní poměr
a) na základě pracovní smlouvy (vymezuje její náležitosti)
b) jmenováním
c) volbou
– vymezuje náležitosti pracovní smlouvy → druh práce, místo výkonu práce, den nástupu práce
– vymezuje mzdu – výši, minimální mzdu, …
– vymezuje délku pracovního poměru – zkušební lhůta, doba určitá či neurčitá
– nadále vymezuje způsob výpovědi
– vymezuje práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele
– konto pracovní doby

 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK
– č. 40/1964 Sb. po devíti letech č. 47/1992 Sb.
– upravuje majetkové vztahy – mezi občany, občanem a FO, občanem a PO, mezi FO a PO, mezi FO a státem, mezi PO a státem, mezi občanem a státem
– obsahuje určité smlouvy: kupní smlouva, darovací smlouva

 

ZÁKON NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
– zakazuje vznik kartelových dohod, které se týkají dohody o cenách a rozdělení trhů

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!