Základy cestovního ruchu – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Základy cestovního ruchu

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

ZÁKLADNÍ POJMY CESTOVNÍHO RUCHU

EXKURZE

 • Cesta za účelem návštěvy konkrétního objektu nebo místa, obvykle spojená s odborným výkladem k určitému tématu. Exkurze mohou být také součástí zájezdů (víz. Fakultativní výlet).

 

VÝLET

 • Kratší cesta zpravidla nepřesahující délku jednoho dne, podniknutá s různou motivací. =) Jejím účelem může být poznávání, sport, ale i prostá zábava, odpočinek nebo jejich kombinace.
 • FAKULTATIVNÍ VÝLET = Nepovinná součást (především pobytově-rekreačních) zájezdů. Jedná se (hlavně o poznávací) výlety v okolí destinace, kde klient tráví svojí dovolenou. Vzhledem k tomu, že účast na těchto výletech je dobrovolná, musí si ji klient zaplatit u delegáta nad rámec zájezdu. Bývají půl nebo celodenní někdy i dvoudenní.

 

POBYT

 • Pobyt je charakterizován ubytováním účastníků cestovního ruchu na daném místě, kam se dopravili společně nebo individuálně.

 

ZÁJEZD

 • Zájezdem se rozumí předem sestavená a za souhrnnou cenu nabízená / prodaná kombinace alespoň dvou z následujících třech typů služeb, pokud přesahuje 24 hodin nebo zahrnuje i ubytování přes noc:
 1. a) doprava,
 2. b) ubytování,
 3. c) jiné služby CR, které nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejich cena tvoří alespoň 20 procent souhrnné ceny zájezdu (např.: stravování, výuka jazyků, průvodcovské služby, sportovní kurzy, …).
 • Zájezdem je soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud:
 1. a) soubor těchto služeb je nabízen jediným podnikatelem, případně je sestaven na žádost nebo podle výběru zákazníka ještě před uzavřením jediné smlouvy o zájezdu, nebo
 2. b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, jsou tyto služby:
 • zakoupeny na jediném prodejním místě a zákazníkem vybrány před tím, než se zavázal k úhradě jejich ceny,
 • nabízeny, prodávány nebo účtovány za celkovou cenu,
 • inzerovány nebo prodávány s označením ´´zájezd´´ nebo s podobným označením,
 • sestaveny po uzavření smlouvy, která opravňuje zákazníka k výběru z různých typů služeb cestovního ruchu, nebo
 • zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu prostřednictvím online rezervačního systému, při kterém podnikatel, s nímž je uzavřena první smlouva, předá jméno, platební údaje a elektronickou adresu svého zákazníka dalšímu podnikateli a s tímto podnikatelem je uzavřena smlouva o další službě cestovního ruchu do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu.
 • Zájezdem NENÍ soubor jednoho typu služby cestovního ruchu ani více služeb cestovního ruchu pokud tyto služby:
 1. a) nepředstavují významnou část zájezdu, =) netvoří minimálně 20 procent z celkové ceny, nebo
 2. b) jsou vybrány a zakoupeny až po zahájení poskytování některé ze služeb CR.

 

ÚČASTNÍCI CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVŠTĚVNÍK = cestující do jiné země na dobu nepřekračující 12 měsíců, jehož motiv cesty je jiný než výdělečná činnost. Dělí se:

 • jednodenní návštěvník (exkurzionisté a výletníci),
 • EXKURZIONISTA / VÝLETNÍK = dočasný návštěvník, který v navštívené zemi se zdrží pouze 1 den aniž by v této zemi pracoval. Nepřenocovává tam.
 • TURISTA = dočasný návštěvník, který v navštívené zemi stráví alespoň 1 noc v hromadném ubytovacím zařízení nebo v soukromí a motivem jeho cesty je zábava, dovolená, sport nebo vyřizování různých záležitostí.
 • REZIDENT (DOMÁCÍ NÁVŠTĚVNÍK) = účastník cestovního ruchu, jehož rezidentská země je stejná jako navštívená. Může to být občan sledované země i cizí státní příslušník žijící ve sledované zemi.
 • NEREZIDENT (ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍK) = účastník cestovního ruchu, jehož země sídla je jiná, než je navštívená země. Za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.
 • STÁLÝ OBYVATEL = v dané zemi žije minimálně 1 rok.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy