Základy ekonomie – maturitní otázka

 

Otázka: Základy ekonomie

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Tereza Müllerová

 

Ekonomie = stará věda s tisíciletou tradicí

= společenská věda, která zkoumá souvislosti v hospodářském (ekonomickém) životě společnosti

= věda o hospodářství

= interdisciplinární věda

 

Pojem ekonomie – pochází z řeckého slova oikonomia

oikos = dům

nomos = zákon       ->  proces vedení domácnosti

 

3 základní subjekty:

 • domácnost
 • firma
 • stát

 

Ekonomii dělíme na makroekonomii a mikroekonomii.

MIKROEKONOMIE

Mikros= malý

 • zabývá se CHOVÁNÍM JEDNOTLIVÝCH EKON.SUBJEKTŮ

(jedince, domácnosti, firmy, podniku, koncernu)

 • zkoumá jejich chování v různých rolích:
  • kupujících nebo prodávajících
  • výrobců nebo spotřebitelů

 

MAKROEKONOMIE

Makro= velký

 • zabývá se CHOVÁNÍM EKONOMIKY JAKO CELKU

(např. hospodářstvím státu)

 • zkoumá makroekon. ukazatele (inflace, nezaměstnanost, daně, hosp.růst…)

 

Ekonomie          x       Ekonomika

společenská věda    x     hospodářská realita

(nauka)         x         (ekonomie v praxi)

 

Substitut: Náhražka – alternativní varianta místo toho co chci

Komplement: Doplněk k dané potřebě- pero potřebuje ingoust

Ekonomika využívá teoretických poznatků ekonomie.

 

Na 3 otázky odpovídají (a také je řeší) 4 ekonomické systémy (tj. uspořádání lidí ve společenském systému):

 • ZVYKOVÝ SYSTÉM
 • PŘÍKAZOVÝ SYSTÉM
 • TRŽNÍ SYSTÉM
 • SMÍŠENÝ SYSTÉM

 

Zvykový systém:

 • historicky nejstarší (primitivní kmeny)
 • založen na kmenových vztazích a na dělbě práce uvnitř kmene
 • vůdce kmene rozhoduje, co a jak se bude vyrábět – vyprodukuje se právě tolik, aby kmen přežil
 • rozdělování probíhá podle potřeb kmene

 

PŘÍKAZOVÝ SYSTÉM

 • CO a kolik se bude vyrábět?
  • o tom rozhoduje úzká skupina lidí (vladař, politické špičky nebo ozbrojená skupina)
 • JAK se statky vyrobí?
  • to je určeno pomocí různých centrálních norem a plánů (tzv. pětiletky)
 • PRO KOHO?
  • rozdělování produkce opět řeší vládnoucí osoba / strana – probíhá podle postavení jedinců nebo dle stanovených pravidel (vládcem / skupinou)

 

Tržní systém: Založen na tržním systému, ale zasahuje do ni stát

 

Shrnutí

Ekonomie = věda o hospodářství

= společenská věda, která zkoumá souvislosti v hospodářském (ekonomickém) životě společnosti

 

Předmětem ekonomie je:

 • jak společnost využívá své omezené zdroje k výrobě užitečných statků a služeb
 • jak jsou tyto produkty rozdělovány mezi různé skupiny svých členů

 

Dělíme ji na:

 • makroekonomii: zkoumá ekonomiku státu jako celek
 • mikroekonomii: zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů (jednotlivec, domácnost, firma)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!