Zaměstnání, odměňování, daně a pojištění

 

   Otázka: Zaměstnání, odměňování, daně a pojištění

   Předmět: Management, Účetnictví, Personalistika

   Přidal(a): terrorgarten (MK)

 

Zaměstnání, odměňování za práci, soustava daní a zákonného pojištění

 

Práce

 • Cílevědomá činnost, pro získání statků a služeb, za účelem uspokojení potřeb

 

Kvalifikace

 • Odborné znalosti, praktické dovednosti, morální dovednosti

 

Zaměstnání

 • Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem za účelem práce

 

Trh práce:

 • místo střetu poptávky a nabídky práce
 • Ovlivňuje:
  • poptávka po produktech a službách firem (více zakázek více potřebných zaměstnanců)
  • kvalifikace zaměstnanců (vyšší vzdělání – větší poptávka, dle poptávky může vznikat nedostatek/přebytek)
  • region
 • Vzdělání a trh práce: Vzdělání je předpokladem pro vstup na trh práce; neustálé vzdělávání v oboru je potřeba, existují i instituty pro celoživotní vzdělávání; při zániku profese je třeba rekvalifikace

 

Nabídky práce

 • webové portály (prace.cz)
 • sociální sítě (fb, ig, tt)
 • inzerace (vývěsky, v novinách…)
 • tipy od známých (+ přímluva!)
 • úřad práce

 

Jak se ucházet o zaměstnání

 • uchazeč zasílá potenc. zaměstnavateli písemnou žádost + životopis, příp. doporučení, motivační dopis

 

Strukturovaný životopis

 • cíl – stručne informovat
 • obsah – os. údaje, vzdělání, předchozí zaměstnání, jazykové a další relevantní dovednosti, osobní zájmy

 

Profesní životopis

 • pouze zastáváná zaměstnání

 

Europass -> tvoří:

 • životopis (eu curriculum vitae)
 • jazyková dokumentace
 • mobilita – stáže, pobyty..
 • dodatek k osvědčení (maturita, výuční list apod.)

 

Motivační dopis

 • proč vybrat právě nás – jeho cílem je dosažení pozvání na pohovor

 

Pohovor

 • připravit otázky
 • včas, vhodné oblečení
 • u pohovoru personalista, vedoucí oddělení
 • lze čekat zkoušku z jazyku či profese

 

Odměňování za práci

 • soukromé: smluvní mzdy – mzda určena mzdovými přepisy zaměstnavatele a kolektivní smlouvou
 • státní organizace: přepisy dané vládou

 

Minimální mzda

 • nikdo nesmí dostávat menší

 

Zaručená mzda

 • minimální výše mzdy podle profesí – určuje se podle náročnosti

 

Nominální mzda

 • vyjadřuje kolik peněž zaměstnanec obdrží

 

Reálná mzda

 • vyjadřuje koupěschopnost nominální mzdy, tzn kolik statků a služeb lze nakoupit s ohledem na ceny

 

Složky mzdy

 • základní mzda
  • časová: hodinová sazbanebo měsíční stálá mzda (často zahrnuje přesčasy apod)
  • úkolová: za splnění určitého úkolu (kopáč)
  • podílová: zaměstnanec oddrží % z celkové tržby (prodejci)
 • pobídkové složky
  • osobní příplatek: za kvalitu a za důležitost (pravidelnou složkou vedle základní mzdy)
  • příplatky: za práci ve zvláštních podmínkách dle zákona 5 typů:
   • v noci
   • soboty a neděle
   • svátky
   • zatížené prostředí
   • přesčasy
  • prémie a odměny: za výsledky práce
 • náhrady mzdy – když zaměstnanec nepracoval ale má nárok na mzdu
  • ze zákona: dovolená, svátek
  • překážka v práci: výkon veřejné funkce, občanské povinnosti – svědectví u soudu; překážka na straně zaměstnavatele (výpadek proud, havárie..)

 

Hrubá/čistá mzda

 • čistá mzda = hrubá mzda – zdravotní pojištění – sociální pojištění – daň

 

Podstata daně: povinný finanční odvod státu. Dělí se:

1) Přímé daně: srážejí s příjmů, zavísí na příjmech a situaci

 • daň z příjmu
  • ze závislé činnosti – zaměstnání (mzda)
  • ze samostatné činnosti – podnikání, autorská práva, umělecká produkce
  • z kapitálového majetku (úroky)
  • ostatní (výhry v loterii, prodej bytů…)

OSVČ – danění

  • rozdělení příjmů a výdajů -> základ daně -> upravený základ daně (odečítá se např. veřejný dar apod.) -> daň -> snížení a zvýhodnění
 • daň z nemovitých věcí – vlastník obdrží daňový výměr podle druhu nemovitosti a místa kterou jen zaplatí
 • daň z nabytí nemovitých věcí – 4% – hradí prodávající (default)
 • silniční daň – při používání silnic za účelem podnikání

2) Nepřímé daně: obsaženy v cenách výrobků a služeb

 • daň z přidané hodnoty: výrobky služby 21%; potraviny, zdrav.p. 15%; léky, knihy, potřeby pro děti 10%. Daň se neodvádí z celkové ceny zahrnující dph, nýbrž z částky představující přidanou hodnotu.
 • spotřební daň (ropa, alkohol, tabák)

 

Plátce vs poplatník

 • plátce – organizuje placení daní (např. u DPH)
 • poplatník – platí

Správce daně

 • správcem daně je finanční úřad

Daňové přiznání

 • formulář podle nějž se provádí placení daní (interval 1r;1/4r;1m)
 • během roku se platí daňové zálohy, dle daňového přiznání se vypočítá přeplatek/nedoplatek

Daně z příjmů

 • fyzických osob – zaměstnanci, OSVČ – 15%
 • právnických osob – 19%

 

Zákonná pojištění

 • platí je povinně všichni, dle sazeb, rozdíl mezi zam. a osvč

Sociální pojištění

 • Skládá se z důchodového pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (nezaměstnanost, rekvalifikace…), nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

 • Spravují jej zdravotní pojišťovny – hradí doktory, léky; stát z nich dále spravuje zdravotní péči

Pojištění OSVČ

 • Pojistné se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je 50% ze základu daně z příjmů fyzických osob – z toho: Povinné sociální pojištění = 29,2%; zdravotní = 13,5%; dobrovolné sociální = 2,3%

 

Dávky zdravotního pojištění

 • Nemoc, mateřská, ošetřované
 • Je nižší než mzda a je omezena
 • Při nemoci prvních 14. (minus tři první dny) platí zaměstnavatel, od 15. vč. stát (sociální zabezpečení
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!