Zásobovací činnost – účetnictví

 

   Otázka: Zásobovací činnost podniku

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Lenka Zajícová

 

 

Zásobovací činnost

 • zásoby nakupované (druhy, oceňování, účtování o pořizování), zachycení základních úč. případů na skladě, účtování prodeje zásob(výrobků, zboží)

 

Výrobky

 • předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat je odběratelům
 • oceňují se v úplných vlastních nákladech, za tuto cenu se převádějí na sklad
 • přímé náklady – lze je přesně vypočítat
 • nepřímé náklady – nelze přesně vypočítat na kalkulační jednici – podle kalkulačních metod

 

Vyrobení a převzetí na sklad

 • ve skladu výrobků dochází ke zvýšení jejich zásoby, a proto účtujeme na straně MD účtu výrobky 123 a zároveň se přírůstek těchto zásob musí zaúčtovat na výnosovém účtu
 • změna stavu výrobků – 613

 

Hotové výrobky 123

 • VUD – převzetí výrobků na sklad
  • práce s účty 613 <-úplné vlastní náklady-> 123
 • Prodej
  • a) vyskladnění (účty 123 <-úplné vlastní náklady-> 613)
  • b) tržby (účty 601 a <-prodejní cena-> 211, 311)

 

Příklad

Na skladě je 100ks výrobků – 1ks/45Kč.

Prodej 4 ks výrobků PPD

Obchodní marže = 10%, DPH 20%

a)        vyskladnění VUD 180 Kč 613 123
b)       prodej PPD 198 Kč 211 601
DPH 20% 40 Kč 211 343

Bylo vyrobeno dalších 200ks výrobků a převedeno na sklad.

VUD ocenění               9 000Kč      123/613

 

Inventarizační rozdíly u výrobků

 • Skutečný stav zjistíme inventurou
 • Účetní stav zjistíme na skladní kartě

Porovnání:

Skutečný stav je větší než účetní = přebytek …… 123/648 (ostatní provozní výnosy)

Skutečný stav je menší než účetní = manko

 • Manko do normy …. 613/123
 • Nad normu ……….549(manka a škody z provozní činnosti)/123

 

Nakupované zásoby = materiál 111

Nakupované zásoby oceňujeme pořizovací cenou.

Pořizovací cena = cena pořízení + ostatní náklady

– musí být na skladě přiměřené množství zásob (velké množství váže hodně finančních prostředků)

 

Do zásob materiálu patří:

Suroviny a základní materiál, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly a obalové materiály, další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění

 

Účtování nákupu materiálu

– účtujeme na podkladu došlé FAP

– pořízení materiálu 111/ dodavatelé 321

Účet 111 – slouží k zachycení jednotlivých druhů nákladů vzniklých při pořízení

 

Materiál na skladě

321, 211  <- FP, VPD ->  111   <- VUD ->  112 <- VUD -> 501

 

DPH při nákupu materiálu

 • Pokud je dodavatel plátce DPH, musí být veškerý dodávaný materiál zdaněn.
 • Podnik nakupující materiál je neplátce DPH
  • DPH se zahrne do pořizovací ceny (nemá nárok na vrácení DPH od fin. úřadu)
 • Podnik nakupující materiál je plátce DPH
  • DPH se zaznamenává na samostatný účet DPH 343/ pohledávka za fin. úřadem)

 

Výdej materiálu ze skladu

 • nakupované zásoby, která souloží k další výrobě
  • a) účtuje se podle výdejky – spotřeba materiálu 501/ materiál na skladě 112
  • b) prodej materiálu
 • vyskladnění VUD   542 – prodaný materiál/112 (pořizovací cena)
 • prodej FAV/PPD    311,211/642– tržby z prodeje materiálu (pořizovací cena+ob. marže)
  • DPH 311,211/ 343

 

Zboží 131

= movité věci koupené za účelem prodeje

Pořizovací cena =cena pořízení + ostatní náklady – účtuje se na účtu pořízení zboží 131

 • Převzetí zboží na sklad nebo do prodejny –132

 

Prodej zboží

 • Vyskladnění zboží (úbytek zboží z prodejny) – VUD (výdejka) – pořizovací cena …. 504/132
 • Samotný prodej (PPD, FAV) – prodejní/tržní cena = pořizovací cena + obchodní marže + DPH (u zboží vždy obchodní marže, ne zisk) 311,211/604

 

Příklad

Na sklad převedeno 1025 kg zboží za celkovou hodnotou                                  4 500 000 Kč       132/131

Prodej 13 Kg          FAV                                                                                           57 073 Kč       504/132

Obchodní marže 22%                                                                                                69 629 Kč       311/604

+ 20% DPH                                                                                                                13 926 Kč       311/343

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!