Zásobování – maturitní otázka

 

   Otázka: Zásobování

   Předmět: Ekonomie a účetnictví

   Přidal(a): Jana

 

Cílem je zabezpečit materiál v potřebném množství, kvalitě, struktuře, času a místě k zajištění plynulé výroby.

  • Zásoby patří do oběžného majetku
  • Zásobování = zajišťuje materiál

 

KOLOBĚH OBĚŽNÉHO MAJETKU

Peníze -> materiál -> výrobky -> zboží -> pohledávky

 

ČLENĚNÍ ZÁSOB

1) NAKUPOVANÉ

a) materiál

– základní – tvoří převážnou část výrobku

– pomocný

– provozovací látky – nevstupují do výrobku; zajišťují chod podniku

– náhradní díly

– obaly

– drobný hmotný majetek – pořizovací cena do 40 000,-

– použitelnost nad 1 rok

 

b) zboží

– nakupované produkty, které podnik nakupuje a beze změny prodá dál

 

2) VLASTNÍ VÝROBY

a) nedokončená výroba

– výrobek prošel výrobními fázemi, ale je samostatně neprodejný

b) polotovary

– výrobek se může samostatně prodávat

c) hotové výrobky

– výrobek prošel všemi fázemi; je prodejný

d) zvířata

 

OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB PŘI POŘÍZENÍ

a) pořizovací cena

– zahrnuje: cenu pořízení, pořizovací náklady (pojistné, doprava, …)

b) vlastní náklady

– zásoby si sami vyrábíme

– zahrnuje: hodnotu materiálu, mzdy pracovníků, …

c) reprodukční pořizovací cena

– cena se stanovuje odhadem (dary)

 

OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB PŘI VÝDEJI DO SPOTŘEBY

a) aritmetický průměr

proměnlivý – počítá se před každým výdajem do spotřeby

periodický – cena se počítá jednou za měsíc

b) metoda FIFO – vyskladňuje se v pořadí, ve kterém se dodávky uskutečnily

 

POHLEDY NA ZÁSOBY

1) snaha zvyšovat zásoby

– zabezpečení plynulého chodu výroby; přestavování výrobní linky na jiný druh, který se vyrábí z jiného materiálu, …

2) snaha snižovat zásoby

– zásoby vážou finance, které bychom mohli investovat lépe

 

=> sloučením se vytvoří optimální zásoba -> umožňuje plynulou výrobu a přitom váže přijatelné množství finančních prostředků a vyvolává co nejnižší náklady na uskladnění

 

PLÁNOVÁNÍ ZÁSOB

1) PLÁNOVÁNÍ SPOTŘEBY

S = Ns/1 výrobek * počet výrobků

Norma spotřeby = množství materiálu, který lze spotřebovat na 1 výrobek

 

2) STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ ZÁSOBY

Nz = ČNZ * (S/360)

Nz – norma zásob

ČNZ – časová norma zásob

S/360 – průměrná spotřeba

ČNZ = C/2 + p + t

C – dodávkový cyklus

p – pojistná zásoba

t – technická zásoba

NOZ = NZ * Kč

 

3) PLÁNOVÁNÍ NÁKUPŮ

 

– NORMA ZÁSOB = optimální výše zásob, která zajistí, že výroba bude plynulá a náklady spojené s pořízením a udržováním zásob minimální

– NORMATIV ZÁSOB = norma zásob vyjádřená v penězích

– MINIMÁLNÍ ZÁSOBA = zásoba, pod kterou nemůže klesnout

 

POŘIZOVÁNÍ ZÁSOB

a) nákup

– od dodavatele, který je pro podnik výhodný

– dohoda -> kupní smlouva -> potvrzení objednávky -> uskutečnění dodávky

 

b) vlastní výroba

 

Zdroje                       Bilance                       Užití

PZ – poč. zásoba                  S – spotřeba

N – nákup                              KZ – kon. zásoba

 

USKUTEČNĚNÍ DODÁVKY

– příchod -> převzetí -> příjemka -> sklad -> výdej ze skladu

– s materiálem přichází dodací list a faktura

– při převzetí se přepočítají obaly a potvrdí se dodací list

– přejímka – kvalitativní, kvantitativní

– příjemka – skladové karty

– při výdeji se vyhotovuje výdejka a materiál se odepíše

 

SKLADOVÁNÍ ZÁSOB

= sklad chrání materiál před znehodnocením nebo krádeží

 

DRUHY SKLADŮ

a) centralizovaný – výrobky na jednom místě

b) decentralizovaný – více skladů na různých místech

c) vlastní – vyplatí se při velké produkci; větší PC

d) pronajaté – mohou být vyšší náklady

e) kombinace vlastních a pronajatých

 

ŘÍZENÍ ZÁSOB

1) metoda ABC

Skupina A – nejpoužívanější výrobky

stanovuje se optimální a minimální zásoba

Skupina B – materiál, který lze nahradit

určuje se maximální zásoba

Skupina C – druhy, které lze snadno nakoupit

nezasahují do výroby, nakupují se na základě objednávky

 

2) Just in time

– dodání materiálu, kdy je třeba

– nemá peníze v zásobách

– minimální pojistné náklady – na skladování, …

 

UKAZATELÉ RYCHLOSTI OBRATU ZÁSOB

– efektivnost hospodaření s materiálem

= doba, za kterou se peníze vložené do nákupu materiálu vrátí uhrazením

pohledávky

 

JAK ZRYCHLIT OBRAT

1) zrychlení výroby

2) zkrácení platebních termínů

3) zvýšení prodeje

4) snížení zásoby materiálu

 

PO = spotřeba / zásoba

PO – počet obrátek

-> kolikrát se za sledované období obrátí zásoby

DO = 360/ PO

DO – doba obratu

PO – počet obrátek

-> kolik dnů trvá 1 obrátka

 

Čím vyšší PO, tím nižší DO -> zkracování doby

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!