Zdanění příjmů právnických osob, majetkové daně

 

   Otázka: Zdanění příjmů právnických osob, majetkové daně

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Verun

 

 

Poplatník = plátce

–          všechny osoby, které nejsou FO (fyzické osoby), (obchodní společnosti, organizace, družstva)

–          PO (právnické osoby), která má příjmy

Od daně je osvobozena ČNB

 

PŘEDMĚT DANĚ

–          příjmy nebo výnosy z činnosti právnických osob

–          (předmětem daně Nejsou – příjmy ze získaného dědictví, získané akce, darování, půjčky podniků ve skupině)

 

OSVOBOZENÍ OD DANĚ

–          výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy,

 

SAZBA DANĚ – 19 %

 

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ – kalendářní nebo hospodářský rok

 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

–          podává se 3. nebo 6. měsíc po zdaňovacím období (pro 6. měsíc ho mohou využít organizace, které využívají auditu nebo jim to zpracovává daňový poradce)

Podmínky auditu:

–          Aktiva majetku jsou větší než 40 mil. Kč

–          Čistý obrat je větší jako 80 mil. Kč

–          Průměrný počet zaměstnanců je větší než 58

 

–          podává se vždy, i při ztrátě

–          o přeplatek se nemusí žádat, používá se jako záloha na další zdaňovací období

–          zálohy jsou stejné jako u FO

 

Právnické osoby vždycky vedou účetnictví – náklady a výnosy

 

VÝPOČET DANĚ PO

1)      Hospodářský výsledek (Výnosy – Náklady)

2)      Úprava o daňově neuznatelné náklady a výnosy + daňové neuznatelné náklady

– daňové neuznatelné výnosy

3)      = ZÁKLAD DANĚ

4)      Odečitatelná položek = ZTRÁTA

5)      = UPRAVENÝ ZÁKLAD DANĚ

6)      Odečteme snižující položku (dary –min.výše 2000 a max 5% z upraveného ZD)

7)      = SNÍŽENÝ ZÁKLAD DANĚ (zaokrouhlí sena 1000 dolů)

8)      Daň * 19 %

9)      Odečteme slevy na dani (max. 0, neexistuje bonus) (paragraf 35 Daňové zákony)

10)    = DAŇOVÁ POVINNOST

11)    Odečteme Zálohy na dani

12)  = DOPLATEK NEBO PŘEPLATEK

 

ZÁLOHY NA DAŇ

–          jako u FO

–          do 30 tisíc se neplatí

–          do 150 tisíc se platí 2 zálohy

–          nad 150 tisíc se platí 4 zálohy (Daňové zákony str.51)

 

MAJETKOVÉ DANĚ – silniční daň, dědická, …

 

1)      SILNIČNÍ DAŇ  – Předmět daně – vozidla, která se používají v podnikání nebo jiné

samostatné výdělečné činnosti

– Osvobozeno od daně – jednostopá (motorky) a tříkolová vozidla

– Poplatník = plátce -> provozovatel vozidla, může to být

zaměstnanec, který použil soukromé vozidlo ke

služební cestě, musí zaměstnavatel zaplatit silniční daň

i na 1 den

– Základ daně – u osobních aut je to objem válců, u nákladních aut a

traktorů je to hmotnost a počet náprav

– Sazba daně – v korunách v roční částce

– Zdaňovací období – 1 kalendářní rok

– Daňové přiznání – podává se do 31. ledna následujícího roku, o

přeplatek se musí žádat, jsou zde povinné zálohy

(4x ročně), nedoplatek se musí doplatit do konce ledna

 

2)      DAŇ Z NEMOVINOSTI

– dělí se na 2 daně – ze STAVEB A z POZEMKU

–          Předmětem daně jsou Stavby a Pozemky, rozdělují se do určitých skupin

–          Poplatník = plátce – vlastník (majitel)

–          Základ daně – je obvykle plocha (měrná jednotka)

–          Sazba – je určena na měrnou jednotku, ale liší se podle místa, kde se nemovitost nachází

–          Zdaňovací období – 1 kalendářní rok

–          Daňové přiznání – podává se pouze v prvním zdaňovacím období, do konce ledna, pokud dojde ke změně sazby, tak ani potom už ho nepodáváme, Finanční úřad nám oznámí výši daně a ta se zaplatí do konce května běžného roku, pokud nastane změna ve stavbě, musíme opět podat daňové přiznání = > vypočítá se nová daň

 

3)      DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ, Z PŘEVODU NEMOVITOSTNÍ

 

Dědická

předmět daně – dědictví (movitá, nehmotný majetek) je oceněn soudním znalcem

–          poplatník  – dědic

–          základem daně – hodnota dědictví

 

Darovací

–          předmět daně – hodnota daru, musíme ho nechat ocenit

–          poplatník – příjemce daru (dar do zahraničí > zaplatí to dárce)

 

Z převodu nemovitostí

–          předmět daně – hodnota nemovitosti

–          poplatník – prodávající

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!