Zpracování informačního minima – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Zpracování informačního minima

Předmět: Cestovní ruch a průvodcovství

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 ZPRACOVÁNÍ INFORMAČNÍHO MINIMA

 • Pojmem informační minimum označujeme přehledně uspořádaný soubor základních informací o dané zemi, městě či lokalitě.

 

Informace v něm obsažené by měly mít tuto strukturu:

 • oficiální název státu a hlava státu,
 • státní symboly (vlajka, znak, hymna),
 • politický systém (politické strany, společenské organizace, občanská hnutí),
 • orgány státní správy a samosprávy,
 • administrativní členění,
 • území (poloha, rozloha, délka státních hranic, vzdálenosti, nadmořské výšky, podnebí, vodopis, horopis, hlavní město a velkoměsta),
 • příroda (flóra a fauna, nerostné bohatství),
 • obyvatelstvo (počet, hustota, struktura, národnosti),
 • jazyk, písmo a písemnictví,
 • národopis a lidová tvořivost,
 • průmysl a energetika,
 • zemědělství,
 • doprava,
 • obchod a finance,
 • služby, cestovní ruch,
 • sociální politika,
 • zdravotnictví,
 • školství a věda,
 • kulturní život a umění,
 • památky a památková péče,
 • církevní a náboženské instituce,
 • vnější vztahy státu s vztahy s Českou republikou,
 • světová prvenství a různé zajímavosti,
 • osobnosti světového významu,
 • kalendář (státní svátky, církevní svátky, ostatní významné dny),
 • dějiny,
 • praktické informace (politické, společenské, kulturní, bezpečnostní, ekonomické a jiné zvláštnosti, přehled místních cen, poštovné, …).
 • Účelem informačního minima je přehledně uspořádat informace o dané zemi, umět je co nejstručněji a co v nejkratším čase použít a přitom vystihnout jejich podstatu – je to základ, na němž průvodce staví svůj výklad.
 • Při zpracování informací musí průvodce brát v úvahu jejich obsah a dle typu obsahu informací provádět jejich aktualizaci (některé je třeba aktualizovat častěji než jiné a některé vůbec).

 

Dle obsahu informace dělíme:

 • konstantní (neměnné) informace (nadmořské výšky, vzdálenosti, významné svátky a dny, historie, …),
 • variabilní informace (průměrná mzda, počet obyvatel, …),
 • diskutabilní (sporné) informace (původ něčeho, vznik, vynálezy, …),
 • fiktivní (vymyšlené) informace (pověsti, báje a historky).
 • Pro lepší představivost dané země je dobré návštěvníkům dávat přirovnání a to buď s Českou republikou (v případě outgoingu) nebo se zemí návštěvníků (v případě incomingu) nebo něčím světově známým např.: Čertovo jezero na Šumavě má hloubku 40m, zatímco nejhlubší jezero ve Slovenské republice, Hincovo pleso ve Vysokých Tatrách, je hluboké 53m, ale nejhlubší jezero světa, Bajkal, má hloubku 1620m. K tomuto průvodci dobře poslouží vytvoření tzv. komparativního minima = souběžné, stručné a přehledné zpracování základních informací o dvou zemích. Porovnávání umožňuje posluchači informaci lépe pochopit a zapamatovat si ji, např.:rozloha Rakouska je cca o 50000 km² větší než území ČR, ale žije zde cca o 20% měně obyvatel než v ČR =) z takto podané informace si účastník CR udělá daleko lepší představu o rozloze, počtu obyvatel, hustotě zalidnění Rakouska než když mu sdělíme přesná čísla, ale hlavně tuto představu neboli vjem si zapamatuje a odnese si ho a to je podstata cestovního ruchu (poznávání).
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!