Zvláštní případy při účtování zásob – účetnictví

 

Otázka: Zvláštní případy při účtování zásob

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

 

REKLAMACE

Při dodávkách se mohou vyskytnout nesrovnalosti mezi odběratelem a dodavatelem.

(nesoulad mezi dodaným a fakturovaným zbožím, horší kvalita dodaného zboží, materiálu,… poškozená dodávka a dodávka jiného zboží, materiálu, …)

Důležité je reklamovat ihned po zjištění vady.

 

Při účtování o reklamacích se mohou vyskytnout tyto účetní případy:

  • Reklamační nárok – Zaúčtuje se jako pohledávka za dodavatelem nebo přepravcem na účet 315 – ostatní pohledávky
  • Dobropis – k faktuře v případě uznané reklamace. Zaúčtuje se zápornou částkou.
  • Odepsání reklamačního nároku v případě neuznané reklamace – Zaúčtuje se jako zrušení pohledávky a současně jako škoda na účtu 549 – Manka a škody.

 

PRODEJ MATERIÁLU

Není tak častý. Pokud je materiálu nadbytek, nepřestaly se vyrábět určité druhy výrobků, …

 

Účtujeme ho ve dvou krocích

  • tržba z prodeje materiálu do výnosů na účet 642
  • úbytek prodaného materiálu do nákladů na účet 542

 

MATERIÁL NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky materiálu:

Na konci účetního období může nastat situace, kdy od dodavatelů přijdou dodávky, ke kterým zatím nemáme faktury, nebo naopak máme faktury a nemáme dodávku

Faktura ano, příjemka ne – během roku zaúčtujeme fakturu 111/321, ale protože účet 111 není rozvahový, nesmí se jeho konečný stav dostat do rozvahy, proto musíme zaúčtovat na vrub účtu 119 (Materiál na cestě)

Příjemka ano, faktura ne – během roku zaúčtováno 112/111, zůstatek účtu 111 musíme zaúčtovat ve prospěch 389 (Dohadné účty pasivní), dojde-li potom dodávka k již zaúčtovanému, účtujeme na 112/119

 

INVENTARIZACE ZÁSOB

Provádí se fyzická inventura, při které můžeme zjistit manko nebo přebytek.

Přebytek účtujeme na 648 (Ostatní provozní výnosy) a zvýšení účtu 112 (Materiál na skladě).

Manko účtujeme na 549 (Manka a škody) a snížíme na účtu 112.

 

Princip metody B

Je jednodušší. V průběhu roku neúčtujeme na majetkových účtech, ale veškeré zásoby účtujeme přímo do spotřeby (do nákladů).

Firma neúčtuje o skladu zásob, ale pouze vede evidenci skladových zásob na skladových kartách

Při uzavírání je potřeba inventurou vyčíslit stav zásob, vyjmout tento stav ze spotřeby (z nákladů) a zaúčtovat jej na majetkové účty ve třídě 1.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy