Zvláštní účetní případy materiálových zásob

 

Otázka: Zvláštní účetní případy materiálových zásob

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Fijou

 

 

Úvodní věta: Při hospodaření s materiálem vznikají netypické účetní případy.

 

V průběhu roku

1) Reklamace materiálu – vzniká, pokud při přejímce materiálu se zjistí nesrovnalosti (kvalita, množství, jakost)

dokladem:

 • protokol o vadách
 • reklamace může být uznána nebo zamítnuta
 • nárok na reklamaci                       315/111,112
 • uznaná reklamace: dodavatel zašle dobropis na reklamovanou částku
  • dobropis                           321/315
  • náhradní dodávka        111/315
  • neuznaná reklamace   549/315

 

2) Prodej materiálu – uskutečňuje se v případě nepotřebnosti materiálu a to za smluvní cenu

 • – tržby za prodaný materiál         211,311/642
 • – úbytek prodaného materiálu  542/112

 

3) Škody na zásobách

 • vznikají znehodnocením nebo živelnými pohromami
 • pokud do konce roku pojišťovna nepřizná náhradu škody, musí si účetní jednotka předpokládané plnění odhadnout sama
 • škoda na zásobách                                       549/112
 • pohledávka za zaměstnanci                     335/648
 • úhrada                                                              211,221/335
 • pohledávka za pojišťovnou                      378/688
 • úhrada od pojišťovny                                 221/378
 • výše náhrady nebyla potvrzena              388/688
 • Vyjádření pojišťovny                                   378/388

 

Na konci roku

1) Materiál na cestě – do konce roku došla faktura, ale nedošel materiál

účet 111 (131) nesmí mít na konci roku zůstatek

– faktura              111/321

– VÚD                   119/111

———————————————konec roku

příjemka             112/119

 

2) Nevyfakturovaná dodávka – do konce roku došel materiál, ale nedošla faktura

– VÚD                   111/389

– Příjemka           112/111

———————————————-konec roku

– faktura              389/321

 

3) Inventarizace

– porovnává skutečný stav se stavem účetním

– výsledek inventarizace může být:

 • a) shoda – rovná se
 • b) přebytek – skutečný stav je vyšší než stav účetní, přebytky představují materiál, který ve skladu je, ale nebyl zaúčtován do příjmu
 • c) manko – skutečný stav je nižší než stav účetní, rozdíl nejde doložit účetním dokladem
  • zaviněné
  • nezaviněné
   • do normy
   • nad normu
 • manko do normy přirozeného úbytku
  • stanoví se u materiálu sypkých, těkavých, takových, u kterých dochází k úbytku při běžné manipulaci
  • manko do normy                          501/112
  • ostatní manko                               549/112
  • přebytek                                          112/648
  • pohledávka                                     335/648
  • úhrada pohledávky                      211/335

 

Opravné položky k materiálovým zásobám

 • – při inventarizaci zásob k 31. 12. se ověřuje, zda tržní cena zásob (= cena, za kterou bychom zásoby okamžitě prodali) je shodná s oceněním zásob v účetnictví
 • – zjistíme-li, že tržní cena zásob je nižší, než účetní cena zásob je třeba vytvořit k zásobám opravnou položku
 • – tvorba opravné položky                            559/191
 • – zrušení opravné položky                           191/559
 • – trvalé snížení hodnoty materiálu           549/112

 

Daňově neuznatelné náklady

 • Manka a škody přesahující náhrady za ně (kromě škod způsobených živelní pohromou)
 • Tvorba jiných než zákonných opravných položek
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!