Zvláštnosti účtování firem – účetnictví

 

Otázka: Zvláštnosti účtování firem

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

 

 

ZVLÁŠTNOSTI ÚČTOVÁNÍ FIREM ZABÝVAJICÍCH SE OBCHODNÍ ČINNOSTÍ, EVIDENCE ZBOŽÍ A ZÁSOB VLASTNÍ VÝROBY

 • Zboží
  – patří do zásob oběžného majetku, do aktiv, jednorázově se spotřebovává
  – všechno co účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje, výrobky vlastní výroby, které byly předány do vlastních prodejen
  – nákup zboží se účtuje buď způsobem A nebo B
  – při způsobu A se všechny složky pořizovací ceny zboží účtují prostřednictvím účtu pořízení zboží – 131/139
  – 132/131

 

Nákup zboží způsob A, způsob B:

 1. nákup v tuzemsku
  a) za hotové A 131 / 211 + DPH 343/211
  B 504 / 211 + DPH 343/211
  b) na fakturu A 131 / 321 + DPH 343/321
  B 504 / 321 + DPH 343/321
 2. vedlejší pořizovací výdaje
  a) dodavatelsky A 131 / 211(321)
  B 504 / 211(321)
  b) ve vlastní režii A 131 / 622
  B 504 / 622
 3. nákup v zahraničí
  a) faktura od zahraničního dodavatele A 131 /321
  B 504 /321
  b) celní deklarace A 131 /379 + DPH 343 / 379
  B 504 / 379 + DPH 343 / 379
 4. příjemka zboží 132/131

 

Prodej zboží:

 1. tržby za prodané zboží
  a) v hotovosti A 211 / 604 + DPH 211/343
  B 211 / 604 + DPH 211/343
  b) na fakturu A 311 / 604 + DPH 311/343
  B 311 / 604 + DPH 311/343
 2. úbytek prodaného zboží
  A 504 / 132
  B: 504 / 132 – počáteční stav
  132 / 504 – konečný stav
 • Zásoby vlastní výroby
  – oběžný majetek, zásoby, aktivní, účtová třída 1

 

členění zásob vlastní výroby:
a) 121 nedokončená výroba: produkty, které prošly jedním nebo více výrobními fázemi, ale nejsou hotovým výrobkem
b) 122 polotovary vlastní výroby: produkty, které neprošly všemi fázemi, nejsou zcela hotové, ale mohou být prodejné
c) 123 výrobky: dokončeno z hlediska všech fází a určeno k prodeji
d) 124 zvířata: mladá a jatečná zvířata (ryby, včelstvo, hlídací pes)

 

oceňování zásob vlastní výroby:
– zásoby vlastní výroby se oceňují ve vlastních nákladech, přímé náklady (materiál) nepřímé náklady (režie)
= vnitropodniková cena
– prodej = prodejní cena (
– HV=prodejní cena – vnitropodniková cena (zisk či ztráta)

 

účtování zásob vlastní výroby:
1) nárůst nedokončené výroby 1000,- 121/611
2) pokles nedokončené výroby 1000,- 611/121
3) nárůst polotovarů 1200,- 122/612
4) pokles polotovarů 1200,- 612/122
5) převod výrobků na sklad 1500,- 123/613
•    prodej konečnému spotřebiteli
6) vydaná faktura za prodej výrobků 1700,- 311/601 + DPH 311/343
7) výdejka výrobků 1500,- 613/123
•     výdej do vlastní prodejny (zboží)
6) převod zboží 1500,- 131(132)/621
7) úbytek výrobků 1500,- 613/123
8) PPD prodej zboží 1700,- 211/604 + DPH 211/343
9) výdejka zboží 1500,- 504/132

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!