Bankovní soustava ČR – ekonomie

 

Otázka: Bankovní soustava ČR

Předmět: Ekonomie a bankovnictví

Přidal(a): Lenka

 

BANKOVNÍ SOUSTAVA ČR

 • V ČR existuje tzv. dvoustupňová bankovní soustava, je tvořena:
 • Centrální (emisní) bankou
  • ČNB
 • Obchodními bankami
  • ČSOB, KV, Erste Bank

 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

 • Sídlo v Praze
 • Nejvyšší řídící orgán je bankovní rada, která má 7 členů
  • Nejvyšší = guvernér (M. Singer)
  • 2 víceguvernéři
  • 4 vrchní ředitelé
 • Členy bankovní rady jmenuje a odvolává prezident ČR, jmenováni na 6 let a mohou být členy max. 2 funkční období
 • Důležitá je nezávislost centrální banky → členové bank. rady nesmí přijímat pokyny od prezidenta, Parlament vlády
 • Měla by ale s vládou spolupracovat při provádění měnové politiky
 • Funkce ČNB:
 • Určuje a provádí měnovou politiku
 • Emituje (vydává) bankovky a mince
 • Řídí peněžní oběh a platební styk
 • Vykonává bankovní dohled
 • Vede účet vlády → státní rozpočet
 • Reguluje měnový kurz
 • Zastupuje stát v mezinárodních měnových institucích

 

MĚNOVÁ POLITIKA

 • Hlavním cílem ČNB je udržení cenové stability → přiměřené míry inflace
 • Inflace → všeobecný růst den v celé ekonomice (snížená kupní síly peněz)
 • Vysoká míra inflace (hyperinflace) je nebezpečná pro stabilní ekonomiku
 • Pomocí určitých nástrojů se snaží regulovat množství peněz v ekonomice
 • Působí na obchodná banky a ty potom půjčují méně nebo více lidem a podnikům
 • Měnová politika může být restriktivní či expanzivní

 

EMISE BANKOVEK A MINCÍ

 • ČNB má výhradní právo vydávat do oběhu bankovky a mince
 • Stahuje z oběhu a ničí opotřebované bankovky a mince a také vyměňuje poškozené peníze za nové
 • Připravuje ochranné prvky na bankovkách
 • Eviduje padělané peníze zadržené na zemí ČR

 

PENĚŽNÍ OBĚH A PLATEBNÍ STYK

 • ČNB řídí bezhotovostní peněžní oběh a stanovuje zásady pro vedení účtů
 • Provozuje clearingové centrum → tam se zpracovávají tuzemské mezibankovní platby
 • Vede centrální registr dlužníků → informace o jednotlivých klientech a jejich závazcích vůči všem bankám v ČR

 

BANKOVNÍ DOHLED

 • Dohled nad celým fin. trhem
  • Bankovní sektor, kap. trh, pojišťovny, penzijní fondy atd.
 • Stanovení podmínek a pravidel pro založení a činnost bank, pojišťoven
 • Kontrola dodržování těchto pravidel, proč?
  • Banky obchodují s penězi firem a soukromých osob, které je třeba chránit
  • Sami vkladatelé nemají dostatek informací a nedokážou posoudit zdraví banky
 • Všechny obchodní banky musí mít ke své činnosti licenci, tu uděluje ČNB
  • Sleduje fin. situaci bank
  • Může bankám, pokud nedodržují pravidla:
   • Udělit pokutu
   • Omezit licenci
   • Zavést nucenou správu (pozastavení funkce všech orgánů banky → jmenování správce, který provádí opatření k obnovení stability)
   • Odebrat licenci

 

VEDE ÚČET VLÁDY

 • Funkce „banky státu“
 • Vede účet vládě a dalším stát. orgánům
 • Vede účty příjmů a výdajů do stát rozpočtu
 • Spravuje státní dluh

 

REGULACE MĚNOVÉHO KURZU

 • Měnový kurz = cena jedné měny vyjádřené v jednotkách jiné
  • Většinou se vyjadřuje jako podíl domácí měny ku měně zahraniční (např. 28 Kč za 1 Euro)
 • ČNB spravuje devizoví rezervy ČNB
 • Může provádět devizové intervence
  • = opatření, kterými posiluje nebo oslabuje domácí měnu

 

MEZINÁRODNÍ MĚNOVÁ POLITIKA

 • Stabilní vývoj světové ekonomiky
 • Mezinárodní měnový fond (IMF)
 • Světová banka
  • Patří pod ní Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)
 • Evropská centrální banka
 • Evropská banka pro obnovu a rozvoj

 

Další část otázky: Obchodní banky a bankovní operace

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy