Obchodní banky a bankovní operace – ekonomie a bankovnictví

 

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace

Předmět: Ekonomie a bankovnictví

Přidal(a): Lenka

 

 

 

OBCHODNÍ BANKY

 • Podnikatelské subjekty, a. s. → ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky
 • Hlavním cílem → zisk
 • Podle zákona musí banky splňovat 4 základní podmínky:
 • Musí být PO (a. s. nebo státní podnik)
 • Přijímají vklady
 • Poskytují úvěry
 • Mají povolení od ČNB → bankoví licenci

 

TYPY OBCHODNÍCH BANK V ČR

 • Liší se v tom, jaké produkty nabízejí:

 

Univerzální

 • Poskytují všechny bankovní produkty
 • Věnují se občanům i firmám, investičnímu bankovnictví, hypotečnímu bankovnictví, i stavebním spořením

 

Stavební spořitelny

 • Zabývají se stavebním spořením, příp. další produkty
 • Českomoravská stavební spořitelna

 

Hypoteční banky

 • Specializují se hlavně na poskytování hypotečních úvěrů
 • Vydávají hypoteční zástavní listy i jiné produkty
 • Hypoteční banka

 

Spořitelní a úvěrová družstva

 • Poskytuje bankovní produkty, ale výhradně pro své členy

 

DRUHY BANKOVNÍCH OPERACÍ

 • Aktivní bankovní operace
 • Banka v nich vystupuje v roli věřitele →vznik pohledávek
 • Jedná se hlavně o poskytování úvěrů → banka získává výnosy z přijatých úroků
 • Pasivní bankovní operace
 • Banka vystupuje v roli dlužníka →vznik závazků
 • Jedná se hlavně o přijaté vklady „banka nakupuje peníze“ → banka vyplácí úroky
 • Neutrální bankovní operace
 • Banka nevystupuje ani jako věřitel ani jako dlužník
 • Patří sem většina služeb v oblasti platebního styku → vedení účtů, poradenské služby

 

AKTIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE

DRUHY ÚVĚRŮ

 • Podle doby, na kterou jsou poskytovány
  1. Krátkodobé (do 1 roku)
  2. Střednědobé (do 4 let)
  3. Dlouhodobé (nad 4 roky)
 • Podle toho, jestli jsou na konkrétní účel
  1. Účelové
  2. Neúčelové
 • Podle toho, komu jsou poskytnuty
  1. Firemní (podnikatelské)
  2. Spotřebitelské (občanům)
 • Účelové úvěry pro podniky
  1. Úvěr na zásoby
  2. Úvěr na pohledávky (vyvolává krátkodobou platební neschopnost)
  3. Úvěr na investice (na pořízení DM)
 • Účelové úvěry občanům

 

Hypoteční úvěr

 • Úvěr poskytnutý na koupit nemovitého majetku, ne rekonstrukci, na výstavbu nemovitosti
 • Zajištěný zástavním právem k nemovitosti, tzn. pokud by klient neplatil → nemovitost by připadla bance
 • Zástavní právo se vyznačuje na výpisu z katastru nemovitostí
 • Dlouhodobý úvěr (i na 40 let)
 • Úroková sazba nebývá stanovena stejná na celou dobu, je fixní (např. na 3 nebo 5 let), pak může banka sazbu změnit nebo klient může přejít k jiné bance = refinancování
 • Jiné účelové úvěry
 • Např. na nákup auta, vybavení
 • Málo časté, spíše neúčelové
 • Neúčelové úvěry (pro firmy a občany)

 

Kontokorentní úvěr

 • Povolené přečerpání BÚ → dá se jít do „mínusu“
 • Je stanoven tzv. úvěrový limit, který lze vyčerpat
 • Úroky se platí z vyčerpané částky
 • Krátkodobý úvěr, může být ale po toce obnovován
 • Bývá stanoveno, že např. 1x ročně musí být splacen celý úvěr
 • Výhodné pro klienta → může čerpat kdykoliv chce, ale může být dražší

 

Eskontní úvěr

 • Odkup směnky před datem splatnosti
 • Krátkodobý úvěr (doba splatnosti = zbytková doba splatnosti směnky)
 • Klient musí zaplatit tzv. diskont → banka nevyplatí celou směnečnou částku
 • Pokud byl ale dlužník ze směnky nezaplatil, banka by požadovala zaplacení od toho, kdo směnku předložil k eskontu

 

Lombardní úvěr

 • Krátkodobý úvěr
 • Ručí se nějakou movitou věcí (CP, pohledávky, zboží, šperky)

 

Osobní půjčka

 • Pro občany
 • Dohodnutá částka se převede na bú
 • Velmi rychlé vyřízení
 • Obvykle stačí 2 doklady totožnosti a potvrzení příjmu
 • Banky, někdy nabízí tzv. předschválenou půjčku → bez žádosti (pokud má někdo pravidelný příjem na bú)

 

Americká hypotéka

 • Dlouhodobý úvěr proti zástavbě nemovitosti (např. 70 % hodnoty nemovitosti)
 • Na rozdíl od klasické hypotéky je neúčelová
 • Lze si půjčit poměrně vysokou částku za nižší úrok než u běžného úvěru

 

Kreditní karta

 • Možnost čerpat prostředky z úvěrového účtu → platit v obchodech či vybírat z bankomatu (většinou nevýhodné)
 • Úvěr je na samostatném úvěrovém účtu
 • Banky je nabízí, i když u ní nemá klient bú
 • Banky nabízí tzv. bezúročné období → cca 45 dnů, je-li částka splacena → neplatí se úrok

 

ZPŮSOBY SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ

 • Splatný najednou v době splatnosti
 • Je zde pevně sjednán termín splatnosti a celá částka je splacena najednou
 • Úroky jsou ale splatné → měsíčně, čtvrtletně…
 • Splácený v pravidelných splátkách
 • Splácen pravidelně ve splátkách, které jsou dohodnuté
 • Můžou se každý měsíc lišit
 • Každý úvěr se skládá z jistiny (=půjčená částka bez úroku) a úroku
 • Splácený pravidelnými, stále stejnými částkami
 • Stejná částka = anuita
  • Anuita = J (=částka poskytnutého úvěru) * umořovatel (= v tabulkách, dle doby splatnosti a úrokové sazby)
 • Částka je stejná, ale mění se podíl, kolik se splácí z jistiny a kolik z úroku (na začátku má větší podíl úrok)
 • Pojmy:
 • Úrok = částka, kterou buď platíme nebo dostaneme
 • Úroková sazba = vyjadřuje v % jakou část z uložené nebo poskytnuté částky bude činit úrok
  • Pevná → stejná po celou dobu
  • Pohyblivá → může se měnit, stanovena jako základní sazba + marže
  • PRIBOR → sazba na mezibankovním trhu
 • Úrokovací období
  • a. → úrok za rok
  • m. → úrok za měsíc
  • q. → úrok za čtvrtletí
  • s. → úrok za pololetí
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
  • zahrnuje nejen úrok, ale i všechny poplatky (za vedení účtu..)
  • Zákon stanoví, že banky musí povinně uvádět v nabídce úvěrů RPSN
  • U nabídek půjček je dobré porovnat RPSN

 

POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O ÚVĚR

 • Úvodní schůzka
 • Vyjasnění podmínek, banka řekne, jaké podmínky bude chtít
 • Banka prověří (registr dlužníků)
 • Žádost o úvěr
 • Pokud banka vysloví předběžný souhlas
 • K žádosti se přikládají údaje o:
  • Zajištění úvěru → nemovitost, movitý majetek, záruka ručitele
  • Finanční situaci → rozvaha, výsledovka, cash flow, daňové přiznání
  • Účely úvěru → podnikatelský záměr
 • Posuzuje se bonita žadatele

 

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE

 • Jedná se především o vklady
 • Banky nakupují peníze
 • Banky platí klientům úroky
 • Jedná se o:

Běžný účet

 • K provádění platebního styku
 • Z pohledu banky nestálý zdroj peněz
 • Vklady na požádání

 

Spořící účty

 • Abychom kdykoliv mohli uložit peníze
 • Disponování s penězi bývá omezeno např. výpovědní lhůta
 • Vkladní knížka

 

Termínované vklady

 • Sjednaná na pevně stanovenou dobu (např. 3 měsíce) a předem známou částku
 • Vklady mohou být v bance i v cizí měně → devizové účty
 • Vklady v bankách jsou ze zákona pojištěny, ale pouze do částky 100 000 Eur

1 komentář u „Obchodní banky a bankovní operace – ekonomie a bankovnictví“

Komentáře nejsou povoleny.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!