Burza, burzovnictví – ekonomie (VOŠ)

Téma: Burza, burzovnictví

Předmět: Ekonomie

Zaslal(a): Adan12

 

CP se obchodují na:

 • Organizovaném trhu (burzovním)
 • Neorganizovaném trhu (mimoburzovním)

 

BURZA – ZNAKY

 • -obchoduje se zbožím, které se fyzicky nenachází na burze
 • -obchody se konají pravidelně na urč. místě v urč. čase (koncentrace nabídky a poptávky)
 • -přesná pravidla pro obchodování
 • -obchodování se může zúčastnit pouze vymezený okruh lidí

 

DRUHY BURZ:

 • Všeobecné – obchoduje se s více druhy zboží (plodiny, drahé kovy, CP, …)
 • Specializované – obchoduje se pouze s určitým druhem zboží
 • Zbožové (komoditní) – káva, kakao, obilí, bavlna, měď, olovo, ropa, …
 • Devizové – obchody založené na pohybech kurzů měn
 • Burzy CP – obchody s dl. CP

 

BURZY V ČR:

 • Burza CP Praha a. s.
 • RM – systém, česká burza CP a. s
 • Plodinová burza v Brně
 • Komoditní burza Praha (pšenice, ječmen, žito, kukuřice, řepka)
 • Českomoravská komoditní burza Kladno (nerost. Suroviny, drahé kovy)
 • PXE (energetická burza Praha)

 

BURZA CP PRAHA a. s.

Historie

 • -snaha o založení burzy na území ČR od dob Marie Terezie
 • 1855 – založena Prozatímní burza v PHA
 • 1871 – založena Pražská burza pro zboží CP
 • -postupně patřila mezi 10 nejvýznamnějších burz v Evropě
 • -významnější než Vídeňská burza
 • -obchody s CP a komoditami, zejména cukr
 • 1938 – činnost pozastavena na více než 50 let
 • 1992 – vznik Burzy CP Praha a. s.; navazuje na prvorepublikovou tradici
 • 1993 – zahájení obchodování se 7 emisemi CP; postupně na trh uvedeno 955 emisí CP z 1. Vlny kupon. Privatizace
 • 1994 – zahájení oficiálního výpočtu indexu PX
 • 1997 – velké vyřazení nelikvidních CP z burzy
 • 2004 – stává se členem Federace evropských burz (FESE)
 • 2006 – zahájení obchodování s fin. deriváty (futures)
 • 2007 – vznik energetické burzy v Praze (PXE)
 • 2008 – hl. akcionářem Vídeňská burza s podílem 93% na ZK
 • 2010 – dceřinná spol. Centrální depozitář CP

 

Současnost

 • = a. s.
 • -původně ji založilo 12 ČS bank a 5 obchodníků s CP (od roku 2008 majoritní akcionář WienerBörse AG)
 • -do listopadu 1993 se obchodovalo pouze 1krát týdně
 • -od 19. 9. 1994 se obchoduje každý den a současně prudce zvyšuje objem obchodů
 • -činnost se řídí zákonem č. 214/1992 Sb. o burze CP v platném znění
 • -vnitřní pravidla činností a obchodování si burza stanoví sama v Burz. řádu a Burz. pravidlech

 

ORGÁNY BURZY

 • Valná hromada – nejvyšší orgán
 • Burzovní komora – statutární orgán
 • Dozorčí rada – kontrolní orgán
 • Výbory (např.: Burzovní výbor pro kótaci)

 

ČLENSTVÍ NA BURZE

 • -BCPP je organizovaná na členském principu, tzn., že na burze může obchodovat pouze vymezený okruh obchodníků
 • -ostatní investoři musí pro své obchody využívat některého člena burzy jako zprostředkovatele

 

KDO MŮŽE OBCHODOVAT NA BURZE:

 • Členové (15) Členové burzy jsou velké banky a obchodníci s CP (Patria Finance, Cyrrus apod.)
 • Akcionáři burzy
 • ČNB
 • Ministerstvo financí ČR

 

OBCHODOVÁNÍ NA BCPP

 • -BCPP je burza elektronická, nemá tedy žádný parket
 • -automatické zprac. objednávek prostřednictvím výpočet. techniky
 • -obchoduje se 5 dní v týdnu; 9 – 16 hodin

 

-existují zde 3 zákl. trhy(podle požadavků na info. povinnost emitentů a kvality CP):

1) Prime – 14 nejkvalitnějších CP

2) Standart

3) Start – neregulovaný trh

 • -každá akcie má stanoven tzv. lot – počet CP, min. obchodovatelné množství CP
 • -lot může být u každé emise jiný
 • -obchoduje se pouze v násobcích lotů

 

VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ

 • -BCPP garantuje vypořádání na ní uzavřených obchodů
 • -nemůže se stát, že někdo uzavře smlouvu o koupi CP a nezaplatí
 • -burza má proto vytvořený samostatný garanční fond
 • -obchod se vypořádává přes Burzovní registr
 • -následný převod zaknihovaných CP přes CDCP (=centrální depozitář CP)

 

DRUHY BURZ. OBCHODŮ

 • Z hlediska času 
  • Promptní                
  • Termínované    
 • Z hlediska úmyslu
  • Skutečné
  • Diferenční (spekulativní, pouze se proplácí diference mezi očekávanou a skutečnou hodnotou)

 

BURZOVNÍ INDEXY

=zákl. statistický ukazatel, který popisuje vývoj celého burz. dne

 • -investor nemusí sledovat tisíce akcií a jejich kurzy, stačí se podívat na hodnotu indexu
 • -investorům slouží jako ukazatel, který jim říká, jak se daný trh v čase vyvíjí, zda má růstovou či klesající tendenci

 

TRŽNÍ SITUACE

 • BEAR trend (medvědí trh) – trh, který má klesající tendenci
 • BULL trend (býčí trh) – trh, který má rostoucí tendenci

 

DRUHY INDEXŮ

 • Výběrové indexy – obsahují vzorek významných akcií obchodovaných na daném trhu (Dow Jones)
 • Souhrnné indexy – obsahují všechny akcie obchodovatelné na daném trhu (Composite)

 

ZPŮSOBY VÝPOČTU INDEXŮ

 • Cenově vážené indexy – hodnotu indexu ovlivňuje jen cena v něm zahrnutých akcií (DJIA)
 • Indexy vážené podle tržní kapitalizace – hodnotu indexu ovlivňuje cena + počet akcií v oběhu (NASDAQ)

 

INDEXY BCPP

 • Index PX
  • -oficiální index BCPP
  • -používá se od roku 2006, kdy nahradil indexy PX – 50 a PX – D (převzal hodnotu indexu PX – 50)
  • -zahrnuje emise nejsilnějších spol. obchodovaných na BCPP, tzn. BLUE CHIPS (13 emisí)
  • -výběrový index počítaný dle tržní kapitalizace (aktualizace hodnoty každých 15 vteřin)
 • Index PX – GLOB
  • -cenový index se širokou bází
  • -obsahuje všechny akcie z PX + 14 dalších
  • -výběrový index počítaný dle tržní kapitalizace
  • -výpočet 1krát denně po skončení burzovního dne na základě závěr. Kurzů

 

RM –SYSTÉM, česká burza CP a. s.(-úplný název)

 • -vznik v roce 1993, původně kupónové privatizaci, která vyžádala vybudování rozsáhlé PC sítě po celé ČR
 • -od 1. 12. 2008 má oficiální statut burzy CP
 • -sídlo v Praze a pobočky ve všech velkých městech
 • -obchodování je plně elektronické (i on-line přes internet)
 • -obchodování s akciemi nejvýznamnějších českých, ale i zahr. spol. (i s těmi, které se nevyskytují na BCPP)
 • -zákaznický princip – zaměření především na drobné a střední investory (nemusí být člen burzy), ale nutno splnit určitá kritéria
 • -při nákupu CP se peníze musí skládat předem (nulové riziko nevypořádání obchodů)
 • -zákl. index – INDEX RM – odráží vývoj 9-ti nejobchodovanějších CP na RMS (hodnota kolem 1950)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!