Cenné papíry peněžního trhu – maturitní otázka

 

Otázka: Světový obchod

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Martin

 

CENNÉ PAPÍRY PENĚŽNÍHO TRHU

 • Šeky, směnky, státní pokladniční poukázky

 

ŠEKY

 • CP, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance, aby vyplatila z jeho bú oprávněnému majiteli šeku na šeku uvedenou peněžitou částku
 • Slouží k výběru v hotovosti nebo k přímé platbě za zboží či služby
 • Povinné náležitosti šeku:
 1. Označení, že jde o šek
 2. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní částku (slovo zaplaťte, částka, měna)
 3. Jméno toho, kdo má platit = šekovník
 4. Údaj místa, kde má být zaplaceno
 5. Datum a místo vystavení šeku
 6. Podpis výstavce šeku

 

 • Lhůty předložení šeku
  • Oprávnění majitel šeku musí šek předložit k proplacení do určité doby
  • Je splatný na viděnou tzn. po jeho předložení
  • Do 8 dnů → když je vystavený a splatný v téže zemi
  • Do 20 dnů → když je vystavený a splatný v různých zemích stejného světadílu
  • Do 70 → když je vystavený a splatný v jiném světadílu, než ve kterém je splatný

 

 • Dělení šeků

Podle výstavce

 • Bankovní
  • Výstavce je banka
  • Za jejich krytí banka ručí → kvalitní šeky
  • Klient platí částku na šeku bance při vystavení
 • Soukromé
  • Výstavcem je soukromá osoba, která má účet v bance
  • Kvalita šeku závisí na kvalitě (bonitě) banky
  • Předkládá se v pobočce banky, u které má výstavce účet
  • Banka před proplacením ověří, jestli je krytí, nekrytí šek může být soudně stíhán

 

Podle toho, na koho je vystaven

 • Na jméno
  • Šek bude proplacen tomu, kdo je uvedený na šeku
 • Na doručitele (majitele)
  • Šek je proplacen tomu, kdo ho předloží
 • Šek rubopis
 • Na některých šecích může být napsáno „na řád“ → pak se šek dá převádět na někoho jiného tak, že se provede rubopis → tj. nový majitel se uvede na druhou stranu šeku (rub)
 • Šek jen k zúčtování
 • Slouží k bezhotovostním platbám

 

SMĚNKY

 • Starý platební instrument
 • První funkce Na některých šecích může být napsáno „na řád“ → pak se šek dá převádět na někoho jiného tak, že se provede rubopis → tj. nový majitel se uvede na druhou stranu šeku (rub)
 • Šek jen k zúčtování
 • Slouží k bezhotovostním platbám
 • Funkce úvěrová (vystavovány jako písemný závazek dlužníka, že neplatí)
 • Postupně se začaly používat jako prostředek k placení
 • V ČR zákon směnečný a šekový
 • = cenný papír, který musí splňovat zákonem stanovené náležitosti a na kterém se určitá osoba zavazuje zaplatit oprávněnému majiteli směnky určitou částkou

 

 • Dělní směnek:
 • Směnka vlastní
 • Výstavce směnky se sám zavazuje zaplatit určitou částku ve prospěch jiné osoby
 • Obsahuje slovo „zaplatí“
 • Směnka cizí
 • Výstavce směnky přikazuje jiné osobě (směnečníkovi) zaplatit zadanou částku třetí osobě
 • Obsahuje slovo „zaplaťte“

 

 • Druhy směnek podle lhůty splatnosti
 • Směnky na viděnou
  • Dlužník musí směnku zaplatit ihned po předložení
  • Např. za tuto směnku zaplatím při předložení
 • Lhůtní vistasměnka
  • Je splatná určitý čas po předložení
  • Např. pět dnů po vidění
 • Fixní směnka
  • Splatnost je stanovena konkrétním datem
 • Datosměnka
  • Splatná za určitý čas
  • Např. za 3 měsíce

 

 • Podstatné náležitosti směnek:
  • Musí mít podstatné náležitosti dané zákonem → jinak by se nejednalo o směnku
  • Směnka cizí musí obsahovat tzv. akceptační doložku → ten, kdo je dlužníkem (směnečník) musí souhlasit se zaplacením
  • Směnky se dají převádět rubopisem
  • Směnka může obsahovat tzv. aval → ručení další osoby za zaplacení směnky
   • Může ručit i více osob → pro majitele se zvyšuje jistota, že bude směnka zaplacena
  • Na směnce může být tzv. domicil → údaje o tom, kde se bude platit

 

 • Převádění směnek
  • Může být vystaven na řad nebo na jméno
  • Na jméno → vlastník se může změnit pouze převodem práva
  • Jestliže je převoditelná na jiného majitel, může majitel použít k placení
  • Při prodeji bance (eskont) získá majitel hotové peníze
  • Banka při eskontování srazí úrok ze směnky (diskont) a zbytek vyplatí majiteli

 

 • Neproplacení směnky
  • Pokud směnka není v době splatnosti hlavním dlužníkem zaplacena → majitel může uplatnit postih vůči ručiteli
   • Provádí se tak, že se požádá soud o vydání směnečného platebního rozkazu
   • V případě, že majitel směnky nezaplatí a vznikne nějaká škoda → nárok na její náhradu

 

STÁTNÍ POKLADNIČNÍ POUKÁZKY

 • Vydává ČNB na krytí deficitu státního rozpočtu
 • Doba splatnosti kratší než u státních dluhopisů
 • Státní záruka = spolehlivá
 • Obchodovatelné

1 komentář u „Cenné papíry peněžního trhu – maturitní otázka“

Komentáře nejsou povoleny.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!