Finanční trh – otázka z ekonomie

 

Otázka: Finanční trh

Předmět: Ekonomie a bankovnictví

Přidal(a): Lenka

 

 

FINANČNÍ TRH

 • Místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz
 • Peníze = takový statek, který v určité společnosti slouží jako běžně přijímaný prostředek směny

 

PENÍZE

HISTORICKÝ VÝVOJ

 • Zboží za zboží
 • Výměna zboží na zboží
 • Přímá směna bez zapojení všeobecného prostředku směny
 • Nevýhoda → musel se vždy najít někdo, kdo má zájem o dané zboží a zároveň nabízí, to co chceme
 • Např. pytel mouky za 2 pytle rýže
 • Všeobecné ekvivalenty
 • Využívaly se tzv. zbožové peníze, např. dobytek, sůl, kovy
 • Zboží fungovalo jako peníze = všeobecně přijímaný ekvivalent
 • Nevýhoda → těžká dělitelnost, skladovatelnost a někdy taká malá trvanlivost
 • Drahé kovy
 • Trvanlivé, vzácné
 • Obchodníci začali stříbrné, zlaté nebo měděné slitky označovat hodnotou hmotnosti a později i různými obrazci a symboly
 • První české, stříbrné mince (denáry) nechal razit kolem r. 970 Boleslav I
 • Mince usnadnily obchodování
 • Papírové peníze
 • Bankovky → nejprve kryty zlatem
 • Původně potvrzení o uložených penězích
 • Příslib, že doručiteli (ten, kdo papír přinese) bude vyplacena suma vyjádřená množstvím drahého kovu
 • V Číně od 11. století, v Evropě od 17. století

 

FORMY PENĚZ DNES

Hotovostní peníze (oběživo)

 • Bankovky, mince

Bezhotovostní peníze (depozita)

 • Vklady na účtech v bankách (bú)

Cenné papíry

 • Představují určitou hodnotu
 • S některýmis e dá platit (šek, směnka)

 

OCHRANNÉ PRVKY BANKOVEK

 • ČNB má právo vydávat bankovky a mince → ČNB má emisní monopol
  • Toto právo vyplývá ze zákona
  • Bankovky a mine = zákonné platidlo
  • Pokud by někdo jiný tiskl bankovky nebo mince → padělání → proto jsou ochranné prvky bankovek
 • Příklady ochranných prvků:
  • Vodoznak
  • Skrytý obrazec
  • Vodoznak
  • Okénkový proužek
  • Ochranná vlákna
  • Soutisková značka
  • Opticky proměnlivá barva
  • Mikrotext

 

FUNKCE PENĚZ

 • Prostředek směny
 • Peníze se dají volně směňovat za statky a služby
 • Zúčtovací jednotka
 • Slouží jako měřítko hodnot
 • Uchovatel hodnoty
 • Forma majetku
 • Inflace znehodnocuje majetek

 

FINANČNÍ TRH

 • Trh, kde se setkává nabídka peněz s poptávkou po penězích
 • Zabezpečuje přesun peněz od těch, které je mají (věřitelé) k těm, kteří je potřebují (dlužníci)
 • Finanční zprostředkovatelé = banky, nebankovní instituce, stavební spořitelny →nepřímé financování
 • Věřitelé = domácnosti, firmy, vláda
 • Dlužníci = domácnosti firmy vláda

 

ROZDĚLENÍ FINANČNÍHO TRHU

 • Peněžní trh
 • Obchod s krátkodobými cennými papíry, úvěry, vklady a devizami (= peníze v cizí měně bezhotovostní, valuty = peníze v cizí měně v hotovosti)
 • Šeky, směnky, státní pokladniční poukázky
 • Kapitálový trh
 • Obchod s dlouhodobými cennými papíry, úvěry, vklady
 1. Primární trh
  • Kde se prodávají nově vydané CP
 2. Sekundární trh
  • Obchod s CP, které už byly někdy obchodovány

 

Další části otázky:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!