Co je to marketing a jaké má cíle

Téma: Co je to marketing a jaké má cíle

Předmět: Marketing (online marketing)

Zaslal(a): Jakub Stingl [web]

 

V dnešní době hraje stále důležitější roli a je nezbytný pro úspěch každé organizace. Už dávno není jen výsadou podnikatelského sektoru, ale najdeme ho i v neziskových organizacích jako jsou školy nebo policie. Moderní marketing postupem času zaznamenal mnoho změn[1] a jedná se o velice široký pojem. Jedním z nejdůležitějších bodů je dnes spokojenost zákazníka. Lidé se snaží racionálně získat nejvyšší hodnotu za co nejméně. Nicméně otázkou je, jak poznáme hodnotu produktu pro zákazníka. Touto problematikou se proto zabývá mnoho společností, které utrácí nemalé prostředky k pochopení a analýze spotřebního chování, které je základem pro marketingové strategie (Kotler Philip, 2007, s. 37-43). Cílem je uspokojení zákazníka, což znamená míru splnění jeho očekávání. Ke splnění tohoto cíle se používá segmentace trhu. Spotřebitelé uvnitř těchto segmentů reagují stejně nebo podobně a zároveň jinak než spotřebitelé v jiných segmentech. Proto je pro firmy mnohem jednodušší zaměřit své úsilí na zúženou skupinu lidí s podobnými charakteristikami než na průměrného spotřebitele (Zamazalová, 2008, s. 39).

 

Marketingový mix

Marketingový mix je významný pojem v oblasti marketingu, který sdružuje vnitřní podnikové aktivity, kterými by mělo být možno ovlivnit potenciálního zákazníka do čtyř nástrojů označovaných jako 4P – Product (výrobek), Price (cena), Place (distribuce), Promotion (komunikace).

Pohled 4P má však také svá úskalí, jelikož se jedná o pohled ze strany prodávajícího a ten se může na určitou nabídku lišit na rozdíl od pohledu kupujícího. Tento model lze tedy už považovat za zastaralý a doporučuje se využívat novější koncept 4C, který se skládá z Customer value (hodnota z hlediska zákazníka), Convenience (pohodlí), customer’s total costs (celkové náklady pro zákazníka) a communication (komunikace). Zákazníky totiž nezajímá jen cena, ale i náklady spojené s pořízením a likvidací, aby služby byly pohodlně k dispozici a komunikace byla bezproblémová. Je tedy nutné poznat zákazníky a získat maximum možných informací. Na základě těchto zjištění pak dokážeme nabídnout mnohem lépe naše produkty (Kotler Philip, 2007, s. 71).

Obchodování na internetu je také pro zákazníky zajímavější u některých produktů více, u jiných méně, vhodnost je třeba předem zvážit. Obecně preferují dostupnost výrobku a rychlost dodání, záruční a pozáruční servis, doplňkové služby a především celkové náklady spojené jak s cenou výrobku, tak i s dopravou a její pohodlností pro zákazníka. Výhodou internetu je snadná implementace online komunikace, jelikož není problém jí přesunout na web, chat, nebo do e-mailu. V této souvislosti je vhodné zmínit i CRM, tedy Customer Relationship Management[2].

 

Marketing na internetu

Atraktivita internetu je tvořena celou řadou faktorů. Najdeme zde obrovské množství uživatelů, které stále roste. V roce 2006 k němu mělo přístup 18% světové populace, o pět let později už 35% (International Telecommunication Union, 2011). Služby a nástroje se rychle rozvíjí, zrychluje se připojení a důležitá je i interaktivnost, která je pro internet specifická. Využívá se nejrůznějších metod sledování chování návštěvníků. Jde o pohyb po jednotlivých stránkách, počet návratů, doba strávená na stránkách a další informace, které mají za úkol zjistit zájmy daného uživatele. Na základě těchto zájmů se nabízí odpovídající produkt nebo služba co nejpřesněji vyhovující jeho požadavkům (Vysekalová, a další, 2012, s. 274). Internet přináší obrovské množství možností marketingového využití, příklady těch nejvýznamnějších jsou popsány v dalších částech této práce.

Online marketing nabízí mnoho možností, nicméně všechny musí být v souladu s celkovou marketingovou strategií. Celá řada firem dokonce přesunula online celý business model (Mikeš, a další, 2010, s.140).

 

[1] Například na počátku 20. století požadovali zákazníci dostupné produkty za co nejnižší ceny, což vedlo ke vzniku výrobního konceptu, který je často spojován s H. Fordem nebo T. Baťou. Dnes tento koncept můžeme najít například v Číně, která disponuje obrovským množstvím levné pracovní síly. (Veber Jaromír, Srpová Jitka a kolektiv, 2012)

[2]Systém CRM je soubor hardwarových a softwarových technologií a nástrojů podporujících celkovou strategii podniku vedoucí k poznávání zákazníků, posílení jejich loajality, zvýšení jejich zájmu o další výrobky a služby firmy“ (Blažková, 2005).

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!