Dokonalá konkurence v krátkém období – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Cílem firmy v dokonalé konkurenci je určení takového výstupu, při kterém firma maximalizuje zisk.

 

Předpoklady dokonalé konkurence

 • Velký počet kupujících i prodávajících
  • Všichni se zapojují malým podílem
  • Nikdo nedokáže ovlivnit cenu, firmy jsou cenoví příjemci
 • Statky jsou homogenní (bez rozdílu)
 • Neexistují bariéry vstupu na trh
 • Všichni mají dokonalé informace o trhu
 • Firmy maximalizují zisk, spotřebitelé užitek
 • Nejpodobnější trh zemědělských produktů nebo trh peněz
 • Poptávka je dokonale elastická
 • Individuální poptávka d vodorovná
 • Tržní poptávka D záporná směrnice (nižší P => spotřebitelé kupují vyšší Q)

 

Ekonomický zisk π = TR-TC

 • Nulový ekonomický zisk – výstupy přináší takový zisk, který stejný jako nejlepší alternativní užití – bez motivu přesunout aktivity jinam
 •  π = TR-TC = P*Q – wL-rK = P*f(K,L) – wL-rK
 • Čistý ekonomický zisk = účetní zisk – implicitní náklady
 • Maximální, pokud dodatečný přírůstek výstupu nepovede ke změně dodatečného zisk
  • Položení 1. derivace funkce zisku nule: dπ/dQ =0 => dπ/dQ = dTR/dQ – dTC/dQ
  • dTR/dQ – dTC/dQ = 0 => MR-MC=0 => MR=MC
  • MR=MC => zlaté pravidlo maximalizace zisku
   • Firma musí zvolit takový objem produkce, při kterém MR=MC
  • Podmínkou maximalizace zisku je zároveň také záporná hodnota druhé derivace funkce zisku podle množství
   • d²π/dQ² < 0
   • Pro výstup, který je menší než optimální musí být zisk rostoucí (směrnice ziskové funkce je kladná)
   • MR=MC nastává už při menším výstupu než je optimální, zde je ale maximalizace ztáty! MC jsou klesající
   • Postačující podmínka maximalizace zisku je MR=MC a zároveň rostoucí MC

Pravidlo převrácené elasticity

 • Vychází ze zlatého pravidla maximalizace zisku MR=MC
 • MC = P*(1+1/Epd)
 • (P-MC)/P = -(1/Epd)
 • Čím elastičtější poptávka, tím menší rozdíl mezi cenou P a MC firmy
  • Platí pouze u elastické poptávky
  • U neelastické poptávky by byly MC záporné, náklady nemohou být záporné
  • Firma by měla vyrábět produkci na elastické části individuální poptávkové křivky

Optimum = optimální výstup 

 • Maximální rozdíl mezi TR a TC (graficky největší svislá vzdálenost, když obě křivky mají stejnou směrnici)
  • Pokud TC leží nad TR, jde o maximalizaci ztráty!
 • Když MR = MC, mezní veličina vyjadřuje směrnici => rovnost směrnic znamená MR = MC
  • MC musí být rostoucí, jinak jde opět o maximalizaci ztráty
 • Pokud jsou MC rostoucí, firma vyrábí s klesajícími výnosy z variabilního vstupu
 • O výstupu firmy platí, že se při něm P = MC (P=MR=AR)

 

Nabídka firmy v krátkém období

 • Firmy se snaží maximalizovat zisk, proto se budou snažit o MR=MC
 • Různé ceny P, které firma přebírá z trhu jsou totožné s MR
 • Pokud cena klesá, MR protíná MC při menším množství, firma tak za malou cenu nabízí méně
 • Pokud cena roste, firma nabízí více (MR=MC při větším množství)
  • Nabídka je tvořena MC, ale pouze rostoucí částí ohraničenou zdola minAVC (bod uzavření firmy, níže)

Minimalizace ztráty

 • Firma může někdy vyrábět i pokud má ekonomickou ztrátu, zastavením výroby totiž pokračuje nutnost platit fixní náklady
 • Rozhoduje se když zisk TR je menší než TC (P<AC)
 • Firma tedy pokračuje, pokud je zisk vyšší než variabilní náklady, tím totiž pokryje i část fixních nákladů a ztráta je tak menší, než kdyby se výroba zastavila
 • Platí když: TR>VC => TR/q > VC/q => P>AVC

 

Ukončení provozu firmy

 • Pokud je zisk TR menší než TC a zároveň zisk nepokryje ani variabilní náklady
  • Zastavením výroby by nastala menší ztráta než pokračováním
 • Firma ukončí výrobu když: P<AVC
 • Bod uzavření firmy: P = minAVC = MC

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!