Efektivnost dokonalé konkurence – ekonomie 2 (mikro)

Výrobní efektivnost

 • Výstup vyráběn při minAC
 • V dlouhém období minLAC
 • Firmy jsou udentické, proto minimální průměrné náklady mají všechny firmy v odvětví

 

Alokační efektivnost

 • Nabídka tvořena rostoucí částí MC, firmy vyrábějí výstup, který si spotřebitelé přejí
  • Rovnovážná cena se rovná dodatečným nákladům na výrobu poslední prodané jednotky
  • P=MC
 • Poptávka tvořena z užitku, který spotřebiteli přinese poslední jednotka koupeného statku
  • Cena dle toho, kolik je na základě užitku za něj ochoten zaplatit
  • P=MU
 • MC=MU
  • S protíná D
  • Náklady firmy na výrobu poslední jednotky jsou stejné jako užitek, který poslední spotřebovaná jednotka přinese spotřebiteli
  • Spotřebitel nemůže zvýšit užitek a firma výstup
  • Ekonomika v alokační efektivnosti

Přebytek výrobce v krátkém období

 • Rozdíl mezi tím, co firma vydělá výrobou optimálního vstupu a jejím nulovým objemem produkce
 • π* + FC (π* = maximální zisk)
 • Graficky: Rozdíl mezi tržní P (vodorovná přímka) a individuální nabídkou s (SMC)

 

Přebytek výrobců v krátkém období (všech výrobců)

 • Graficky: Rozdíl mezi tržní cenou a tržní nabídkou

 

Přebytek výrobců v dlouhém období

 • Nulový ekonomický zisk, neexistují FC
 • Výrobcům je lhostejné, kde podnikají – nemají podněty díky nulovému ekonomickému zisku
 • Vlastníci výrobních faktorů na tom mohou být lépe v odvětví s rostoucími náklady (při příchodu nových firem)
 • Dodatečné výnosy vlastníků výrobních vstupů nad výnosy realizovanými těmito vstupy c případě, že by byl objem produkce nulový
 • Graficky: Rozdíl mezi tržní P (vodorovná přímka) a nabídkou v podobě LIS
  • Plocha neexistuje při konstantních nákladech (LIS je také vodorovná přímka)
  • Rostoucí náklady = S rostoucí => s růstem výstupu stoupají dodatečné výnosy vlastníků vstupů

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!