Efektivnost monopolu a jeho regulace – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Efektivnost monopolu a jeho regulace

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Monopol a jeho efektivnosti ve srovnání s dokonalou konkurencí:

 • Existence vede k nižšímu výstupu a nižší ceně
 • Menší přebytek spotřebitele na úkor přebytku výrobce
  • Také vznikají náklady mrtvé váhy
   • Přebytek mezi nabídkou a poptávkou v množství, které se na rozdíl od dokonalé konkurence nevyrábí (monopol vyrýbí méně)
    • Oblast mezi vyráběným množstvím monopolu a dokonalé konkurence
   • Mohou být omezeny cenovou diskriminací – na úkor spotřebitelů (zbývající přebytek na další monopolní zisk)
    • Vyráběné množství tak může být stejné jako u dokonalé konkurence – pak by náklady mrtvé váhy neexistovaly
 • Alokační neefektivnost – užitek který nikdo nezíská (náklady mrtvé váhy)
 • Výstup odvozen z P>MC

 

Regulace monopolu

 • Cílem snižovat neefektivnost nákladů mrtvé váhy
 • Regulace v podobě cen, standardů kvality, finanční struktury a další

 

 • Regulace cen:
  • Obtížné určit správnou cenu
  • Častá aplikace principu dokonalé konkurence, P=MC
   • Zánik monopolního zisku
   • Realizace pouze normálního zisku
   • Může nastat problém, kdy P<AC (přirozený monopol), firma by tak byla ve ztrátě
  • Cena se slušnou mírou výnosu:
   • P = (AVC+D+T+s*K)/Q
   • D – znehodnocení kapitálu
   • T – daň
   • s – slušná míra výnosu
   • K – zásoba oběžného kapitálu

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!