Rozhodování o výstupu v dlouhém období – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Dlouhé období

 • Je možné měnit množství všech vstupů = kapitál není fixní
 • Firmy mohou vznikat, zanikat, odcházet nebo přicházet na trh
  • Dáno dlouhým obdobím
  • Neexistují bariéry vstupu a odchodu
  • Vstup a odchod není spojen s dodatečnými náklady
  • Neexistují licence, patenty ani tajné dohody mezi výrobci

Optimální výstup: P = MR = LMC

 • Princip obdobný jako v krátkém období

 

Ekonomický zisk

 • Kladný ekonomický zisk vyvolá příchod dalších firem do odvětví => větší objem celkového výstupu => posun tržní nabídky (S) => pokles ceny P => pokles zisku
  • Na trh vstupují firmy až do té doby, kdy se dostane ekonomický zisk na 0 => rovnovážný počet firem
   • P = AR = LAC
   • Při nulovém zisku nemá pro firmy smysl, aby vstupovaly do odvětví
 • Záporný ekonomický zisk => firmy začínají odcházet => výstup odvětví klesá => posun tržní S doleva nahoru => růst ceny
  • Postupné snižování ztráty až na nulový ekonomický zisk
   • P = AR = LAC
   • Při nulovém zisku nemá pro firmy smysl, aby odcházely z odvětví
 • V dlouhém období na rozdíl od krátkého není možné, aby existovala ztráta, tedy TC > TR
  • Vždy se vyrovnává situace na nulový zisk = BOD ZVRATU

Podmínky optimálního výstupu (musí platit obě):

 • Maximalizace zisku: P=MR=LMC (cíl firmy)
 • Nulový ekonomický zisk: P=AR=LAC (není cílem, ale nastává na trhu)
  • => LMC=minLAC
 • Firmy vyrábí s minimálním LAC
 • MR=SMC=P=minSAC=minLAC=LMC

 

Nabídka firmy v dlouhém období

 • Obdobné jako u krátkého období
 • Rostoucí část LMC zespoda ohraničená minLAC

 

Nabídka odvětví v dlouhém období

 • Nelze získat jako horizontální součet individuálních nabídkových křivek
  • Při pohybu ceny se mění ekonomický zisk a firmy reagují příchodem nebo odchodem do odvětví
 • Soubor dlouhodobých rovnovážných bodů odvětví (průsečíky posunující se poptávkové křivky a krátkodobých křivek nabídky)
 • Graficky: třeba 2 dlouhodobých rovnovážných bodů
  • Výchozí tržní rovnováha
  • Nová tržní rovnováha
  • Spojením křivka LIS (nabídka odvětví v dlouhém období)
 • Tvar LIS závisí na cenách vstupů

 

Konstantní ceny vstupů

 • Firma vyrábějící rovnovážný výstup, dlouhodobé optimum firmy (SMC=P=LMC), ekonomický zisk = 0
  • Růst poptávky => SR: růst ceny P => růst zisku a výstupu firem
  • LR: příchod nových firem => posun nabídky => pokles ceny => pokles zisků na nulový ekonomický => nová rovnovážná cena
  • LIS: nezmění se cena, pouze množství odvětví, LIS je vodorovná s křivkou x (vznikne spojením bodů rovnováhy)
   • P=LMC=minLAC
   • Konstantní ceny vstupů – příchod firem nepůsobí dodatečné náklady ani výhody

Rostoucí ceny vstupů

 • Vstup dalších firem dodatečně zvyšuje náklady firem v odvětví (například zvetšení znečištění)
 • Firma vyrábějící rovnovážný výstup, dlouhodobé optimum firmy (SMC=P=LMC), ekonomický zisk = 0
  • Růst poptávky => SR: růst ceny P => růst zisku a výstupu firem
  • LR: příchod nových firem => dodatečný růst nákladů způsobený příchodem nových firem => posun nabídky doprava => posun nákladových křivek nahoru => při zvýšené ceně menší nárůst produkce než při konstantních cenách vstupů => přichází nové firmy dokud neklesnou ceny a nebude ekonomický zisk nulový => nová rovnovážná cena
  • Na trhu se relativně posune více poptávka než nabídka => přímka LIS je rostoucí (vznikne spojením bodů rovnováhy)

Klesající ceny vstupů

 • Vstup dalších firem dodatečně snižuje náklady firem v odvětví (vybudování lepší infrastruktury)
 • Firma vyrábějící rovnovážný výstup, dlouhodobé optimum firmy (SMC=P=LMC), ekonomický zisk = 0
  • Růst poptávky => SR: růst ceny P => růst zisku a výstupu firem
  • LR: příchod nových firem => pokles nákladů způsobený příchodem nových firem  posun nabídky doprava => posun nákladových křivek dolů => při zvýšené ceně větší nárůst produkce než při konstantních cenách vstupů => přichází nové firmy dokud neklesnou ceny a nebude ekonomický zisk nulový => nová rovnovážná cena
  • Na trhu se relativně posune více nabídka než poptávka => přímka LIS je klesající (vznikne spojením bodů rovnováhy)

Elasticita tržní nabídky 

 • Míra v jaké firmy reagují změnou dlouhodobého výstupu na % změnu ceny
 • (δQ/Q)/(δP/P)
 • Konstantní náklady: LIS dokonale elastická, Eps = ∞
 • Rostoucí náklady: LIS rostoucí, Eps>0, s růstem P roste Q
 • Klesající náklady: LIS klesající, Eps<0, s poklesem P roste Q

 

Dlouhodobé optimum firmy v případě změny ceny vstupů

 • % změny všech jednotkových nákladů nemusí být stejné
 • Posouvají se křivky MC a AC, nemusí však rovnoměrně
  • AC se posunou více než MC => zvětšení q
  • MC se posunou více než AC => zmenšení q

Tržní rovnováha a její nastolování

 • Obdobné jako v krátkém období, jen je třeba uvažovat měnící se počet firem
 • n2-n1 = (QT1-QT2)/q*
  • n1 = výchozí počet firem
  • n2 = počet firem po změně (poptávky)
  • QT1 = výstup odvětví
  • QT2 = = výstup odvětví po změně
  • q* výstup reprezentativní firmy

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!