Funkce veřejného sektoru – ekonomie (VŠ)

Téma: Funkce veřejného sektoru

Předmět: Ekonomie

Zaslal(a): R690

 

Funkce veřejného sektoru

 • Odstraňují nebo zmírňují následky selhání trhu a předcházet mu poskytnutými podmínkami.

 

Alokační funkce

  • Efektivní alokace zdrojů ze společnosti
  • zabezpečování veřejných statků
  • rozdělování zdrojů mezi výrobu soukromých a veřejných statků
   • soukromé statky (nabídka-poptávka) – rozhoduje cena
   • veřejné statky (politická rozhodnutí) – zdanění, stavba dálnic

 

Distribuční funkce

  • rozdělování důchodů a bohatství (účel zmírnění soc. nerovností) – převážně sociální péče
  • trhem zajištěná diferenciace může být neúnosná a nespravedlivá (př. výše platu)

 

Fiskální nástroje

 • progresivní dan
 • 2 kombinované daně
 • rozdělení důchodů

 

Stabilizační funkce inflace

  • makroekonomická působnost VS
  • využití potenciálu země k zajištění ekonomického růstu
  • zachování stability cen
  • nejmenší nezaměstnanost
  • využití lidského faktoru
   • fiskální nástroje (daně, dotace, expanz a restrikt. politika, výdaje a povaha státního rozpočtu)
   • měnové nástroje (cena peněz. Povinné rezervy, operace na kap. trhu)

 

Regulační funkce ČSSD

  • omezování nežádoucích vlivů na výrobu, ceny, nezaměstnanost (vše co ohrožuje nerovnováhu)

 

Různé nástroje nařízené státem

 • antimonopolní zákon
 • zákoník práce
 • zákon o cenách
 • zákony a sankční poplatky související s ŽP

 

Stimulační funkce ODS

  • opakem regulační
  • podpora ovlivňování soukromého sektoru žádoucím směrem (posilování ekonomické rovnováhy)

 

Nástroje dotační a daňové politiky

 • drobné podnikání, rekonstrukce bytového fondu, činnosti zájmových spolků, zemědělci
 • zvýhodňuje zaměstnávání tělesně postižených
 • penzijní a životní pojištění
 • daňové prázdniny, investiční pobídky

 

Kontrolní funkce

  • vyplývá z celostátní působnosti VS
  • EFEKTIVITA – ekonomické vývoje musí odpovídat rozsahu faktorů vynaložení k jejich dosažení
  • dodržování zákonů a nařízení

 

V různých zemích mají určité funkce různý význam. V zemích s velkým sociálním cítěním je větší význam funkce distribuční a kontrolní. Tam kde má větší podíl soukromý sektor – liberální vlády a tržní mechanismus – má větší význam funkce stabilizační a alokační.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!