Konkurenční výhoda, Porterův diamant (VŠ)

Téma: Konkurenční výhoda, Porterův diamant

Předmět: Strategie

Zaslal(a): Flákač

 

Vysvětlete, čím je podmíněno dosahování konkurenční výhody podniků v globálním prostředí a jakými opatřeními firmy samy zde mohou dosahovat trvalé konkurenční výhody.

 • organizace získávají konkurenční výhody proti nejlepším díky tlaku a výzvám
  • těží z toho, že mají domácí soupeře, agresivní domácí dodavatele, náročné místní zák.
 • vzrůstající globální konkurence-> národy nabírají na důležitosti (!)
  • konkurenční výhoda se tvoří a udržuje lokalizovaným procesem
   • k úspěchu přispívají odlišnosti v národních hodnotách, kultuře, ekonomické struktuře, institucích a historiích
  • žádný národ nemůže uspět ve všech odvětvích
   • národy uspějí díky tomu, že mají pokrokové, dynamické a vyzývavé prostředí
  • ty organizace, co dosáhly mezinárodního vůdcovství, implementovaly strategie, které se ve všech ohledech odlišují od ostatních (základní model všech úspěšných organizací je ale v podstatě stejný)

 

 • organizace dosáhnou konkurenční výhody inovacemi
  • dva způsoby- nové technologie a nové způsoby jak něco dělat
  • inovace v novém designu produktu, výrobním procesu, v novém přístupu v mrktg, …
  • většina inovací- obyčejné, inkrementální- kumulují se malé výhody než jedna velká technologická změna
   • nápady, o kterých se mluví, ale nikdo je správně neuchopí- investice do dovedností, znalostí, ale fyzických aktiv či pověsti značky
  • některé inovace vytváří konkurenční výhodu novou příležitostí na trhu, jiné zaměřením se na určitý segment, který ostatní ignorovali
   • pokud je odezva ostatních firem pomalá, je tu konkurenční výhoda
   • př. Japonsko v autech a domácí elektronice- menší kompaktnější, méně kapacitnější- zahraničí je bralo za málo ziskové, málo atraktivní
  • konkurenční výhoda na mezinárodním trhu musí obsahovat zahraniční i domácí aspekty
   • např. starost o bezpečnost produktu rostla- švédské společnosti (Volvo, Atlas Copco, AGA) to očekávali
   • ale- někdy zaměření se na domácí okolnosti zpomaluje mezinárodní úspěch

 

 • jak jednou společnost získá konkurenční výhodu, musí ji nepolevujícími inovacemi udržovat
  • téměř každá inovace může být napodobena
  • korejské společnosti dosáhli úrovně japonských soupeřů ve výrobě barevných televizí a VCR; brazilské společnosti ustanovili technologie srovnatelné s ital. konkurenty v ležérní kožené obuvi
  • soupeři mohou společnost, která přestane inovovat, dohonit
   • výhody prvního, jako vztahy se zákazníky, úspory z rozsahu, loajalita v distribučním řetězci jsou dostatečné pro udržení pozice na roky i desetiletí
   • dříve či později ale dynamičtější rivalové najdou způsob, jak to překonat lépe nebo levněji
   • italští výrobci spotřebičů úspěšně soupeřili na bázi nákladů v prodeji středních kompaktních spotřebičů přes maloobchodní řetězce, ustrnuli ale na této výchozí výhodě- němečtí konkurenti získali pozici díky vytváření značkových franšíz a diferencovanějších produktů
  • jediným způsobem jak udržet konkurenční výhodu je zdokonalovat ji
   • japonští výrobci aut tak pronikali na zahraniční trhy- malá, levná, kompaktní auta přijatelné kvality soupeřili na bázi nízkých pracovních nákladů-> i přes úspěch zlepšovali dál- budování moderních továren pro úspory z rozsahu-> inovace v technologiích, průkopníci JIT, atd atd
    • lepší kvalita, uspokojení zákazníků, … oproti zahraničním soupeřům

 

 • dva předpoklady udržitelné konkurenční výhody
  • společnost musí přijmout globální přístup ke strategii- prodávat celosvětově, pod vlastní značkou, prostřednictvím mezinárodních marketingových kanálů
   • někdy vyžaduje přesunout R&D či výrobu do jiné země pro získání nižších poplatků, vylepšení přístupu k trhu, využít zahraniční technologie
  • společnost musí učinit její stávající konkurenční výhodu zastaralou, i když je to stále výhoda

 

Popište a rozeberte složky Porterova diamantu konkurenčních výhod v globálním prostředí 4 národní atributy (body diamantu), co individuálně a systém představující diamant národních výhod, pole. Kde každý národ buduje a řídí své průmysly/odvětví:

 • Každý bod diamantu a diamant jako systém ovlivňuje zásadní složky pro dosažení mezinárodního konkurenčního úspěchu

 

Faktorové podmínky – národní pozice faktorů produkce (zkušená pracovní síla, potřebná infrastruktura)

 • vzhledem k ekonomické standardní teorii: práce, půda, přírodní zdroje, kapitál a infrastruktura budou určovat tok obchodu.
 • sofistikovaných odvětvích tato forma páteře moderní ekonomie, národy nedědí, ale místo toho vytváří nejvíce důležité faktory produkce (zkušené lidské zdroje, vědecká základna)
 • Trh faktorů je méně důležitý než míra efektivnosti, se kterou je to vytvářeno, vylepšováno, rozmísťováno v konkrétním průmyslech.
 • Faktory musí být vysoce specializované potřebám průmyslu – jsou vzácné, těžko napodobitelné
 • Národy uspějí tam, kde jsou dobří ve tvorbě faktorů – napřed vytvoří specializované a pak je vylepšují (Dánsko – nemocnice, kde se studuje cukrovka….)
 • Co je neobvyklé – nevýhody ve faktorech mohou pobídnout firmu k inovacím a vylepšením – nevýhoda ve statickém modelu může být výhoda v dynamickém modelu
 • Když je zde bohatá nabídka levných materiálů nebo práce, společnosti si mohou odpočinout od výhod a často je rozmístí neefektivně.
 • Když čelí selektivním nevýhodám (vysoké ceny, nedostatek lokálních materiálů), musí inovovat.

 

Podmínky poptávky: – povaha poptávky domácího trhu po tom co prodáváme

Nelze říci, že globalizace omezila význam domácí poptávky. Národy získávají konkurenční výhodu v odvětvích, ve kterých jejich domácí trh dává dřívější signály a kde je větší tlak na inovace. Domácí poptávka pomáhá budovat odvětví pokud je domácí trh větší nebo viditelnější než zahraniční. Podstatnější je povaha kupujících. Domácí společnosti mají výhodu, pokud je domácí trh ten nejsofistikovanější a nejžádanější.

Zvlášť přísné potřeby vyvstávají kvůli místním hodnotám a okolnostem. Místní kupující mohou pomoci národním společnostem pokud se jejich potřeby podílí, nebo tvarují ty jiných národů (?) – pokud jejich potřeby poskytují indikátory včasného varování globálních trhů.

Obecněji – národní společnosti se účastní globálních trendů, pokud se rozšiřují národní hodnoty – pokud země exportuje… mezinárodní úspěch amerických společností na fast food a kreditní karty odráží americkou touhu po pohodlí, ale také rozšiřuje tyto chutě/hodnoty do světa všemožnými kanály.

 

Příbuzné a podpůrné odvětví: – přítomnost/absence příbuzných nebo podpůrných odvětví, které jsou mezinárodně konkurenční

Doma usídlení dodavatelé vytváření výhody v downstreamových odvětvích v několika směrech. Zaprvé dodávají nejvýhodně-efektivnější vstupy v efektivním, včasném a rychlém způsobu. Italské zlatnické a stříbrnické společnosti dodávají 2/3 světové výroby šperků a recyklace drahých kovů. Významnější je však domácí výhoda poskytování inovací a upgradů blízko pracovních vztahů. Dodavatelé a koneční uživatelé poblíž sebe mohou využít krátké komunikační vzdálenosti, rychlých a stálých informačních toků a probíhající výměny inovací a nápadů. Společnosti mají možnost ovlivnit dodavatelské technologie a mohou posloužit jako testovací subjekty pro R&D, posouvajíc tempo inovací. Producenti bot například, interagují běžně s výrobci kůží.

Národní společnosti těží nejvíce z toho, když sami dodavatelé jsou mezinárodní. Je to ultimátně sebe-porážející pro společnost nebo zemi aby vytvořila „uvězněné“ dodavatele, kteří jsou úplně závislí na domácím průmyslu a je jim bráněno v obsloužení zahraničí. Společnosti mohou být zásobovány ze zahraničí, aniž by to mělo vliv na inovace nebo výkon odvětví. Domácí konkurenceschopnost v příbuzných odvětvích poskytuje podobné výhody: informační tok, rychlost technických změn… domácí příbuzná odvětví také zvyšují pravděpodobnost že společnosti přijmou nové zkušenosti, a to je také zdroj vstupů, které přinášení nový přístup ke konkurenci.

 

Firemní strategie, struktura a rivalita: – podmínky ve kterých firmy vznikají, organizovány, jsou vedeny a povaha domácího soupeření = národní prostředí, kde se firmy rodí a učí jak soupeřit.

národní okolnosti a kontext vytváří silné tendence v tom, jak jsou společnosti zakládány, organizovány a řízeny. V Itálii úspěšná mezinárodní společnost je často malá nebo střední a je řízena jako rodinná. V Německu jsou společnosti naopak striktně hierarchicky uspořádané. Žádný manažerský systém není univerzálně aplikovatelný. Konkurenceschopnost ve specifickém odvětví ústí z konvergence manažerských postupů a organizačních modelů upřednostňovaných v zemi… Italové oblékání. Země se liší i cíli kterých chtějí jednotlivci dosahovat. V Německu a Švýcarsku jsou akcie drženy většinou dlouhodobě, US jsou opačný případ, rozšířené obchodování se společnostmi/akciemi, manažerské bonusy závisí na výkonech. Americe se daří dobře v nových odvětvích jako SE, biotechnologie… Individuální motivace k práci a rozšířené znalosti jsou také důležitou výhodou. Úžasný talent je vzácný zdroj kdekoliv. Národní úspěch závisí na typu vzdělání talentovaných lidí, kde se rozhodnou pracovat a jaké úsilí vynaloží

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!