Lean Canvas a Business model Canvas – Inovace a podnikání

Téma: Lean Canvas a Business model Canvas

Předmět: Inovace a podnikání

Zaslal(a): Flákač

 

Lean Canvas (LC)

Jedná se o nástroj plánování, který umožňuje představit svůj podnikatelský plán rychle a přehledně na 1 straně. Zobrazuje pouze důležité informace, které jsou rozděleny do 9 oblastí.

 

 

1) Problém

 • Jaké jsou nejdůležitější problémy zákazníků? Jak je zákazníci řeší a jaké jsou dostupné alternativy k řešení těchto problémů?

 

2) Řešení

 • Problémy z předchozího bodu jsou postupně všechny řešeny pomocí vlastností našeho produktu. Jak náš produkt řeší problémy zákazníků?

 

3) Klíčové metriky

 • Indikátory měřící úspěšnost či neúspěšnost projektu. Bylo dosaženo, čeho mělo? Byl splněn časový rámec? Přinesl projekt požadované zisky?

 

4) Unikátní přidaná hodnota

 • Co unikátního zákazník získá naším produktem?

 

5) Konkurenční výhoda

 • Označovaná také jako neférová výhoda. Co brání konkurenci nebo jiným lidem, aby stejný projekt uskutečnili. Tedy vše, co nelze okopírovat jako například dobré jméno nebo specifické znalosti.

 

6) Cesty k zákazníkům

 • Kanály, prostřednictvím kterých se můžeme dostat k zákazníkům. Jedná se o reklamu, sociální sítě, konference a podobně.

 

7) Segmenty zákazníků

 • Kdo jsou potenciální zákazníci (kdo koupí) a kdo budoucí uživatelé produktu (kdo používá)? Je třeba vybrat konkrétní cílové segmenty a zvolit první vlaštovky – segment u kterého začneme.

 

8) Struktura nákladů

 • Jde například o počáteční náklady, rozdělení na fixní a variabilní náklady, dostupné finanční prostředky a doba na kterou vystačí.

 

9) Proud příjmů

 • Finanční nacenění produktů a služeb. Lze vycházet například z cen za alternativní řešení.

 

Business model Canvas (BMC)

Podobný jako Lean Canvas, ale může se použít i v situacích, kdy je původní řešení nerealistické nebo obtížně dosažitelné. Nebere v úvahu problém, jeho řešení a měření výkonosti.

 

 

 

Tyto části jsou nahrazeny body:

1) Klíčoví partneři

 • Kdo jsou klíčoví partneři? Kdo jsou naši klíčoví dodavatelé? Jaké klíčové zdroje získáme z partnerství? Jaké klíčové aktivity naši partneři uskutečňují?

 

2) Klíčové aktivity

 • Jaké klíčové aktivity jsou nezbytné? Distribuční kanály? vztahy se zákazníky? proud přijmu?
 • Kategorie: produkce, řešení problému, síť partnerů

 

3) Klíčové zdroje

 • Jaké klíčové zdroje jsou nezbytné? Distribuční kanály? vztahy se zákazníky? proud přijmu?
 • Druhy: fyzické, intelektuální, lidské a finanční zdroje

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!