Model KAMF – finanční analýza (VŠ)

Téma: Model KAMF

Předmět: Finance/Finanční analýza/Sektorová ekonomie

Zaslal(a): JakubS

 

Vyhodnocení finančního zdraví modelem KAMF

Jedná se o experimentální model, jenž je opět zaměřen na bonitu organizace. Je vytvořen ve dvou variantách. První varianta KAMF je pro firmy, které jsou záměrně ziskové a bez doplňkové činnosti. Druhá varianta KAMF* je pro společnosti, které doplňkovou činnost realizují.

 

Model KAMF se skládá z následujících částí:

  • autarkie na bázi výnosů a nákladů
  • ukazatel okamžité likvidity
  • ukazatel obratu kapitálu
  • ukazatel produktivity práce

 

Všechny uvedené ukazatele krom okamžité likvidity vykazují lepší výsledky při své maximalizaci. Známka dílčího ukazatele ze zjistí na základě jeho vypočtené hodnoty pomocí tabulky 3 na konci této kapitoly. Celkové hodnocení se provádí průměrem těchto známek.

 

Autarkie na bázi výnosů a nákladů

Prvním bodem je autarkie, kde se poměřuje vztah mezi výnosy a náklady v hlavních činnostech společnosti. Zkoumají se hodnoty v procentních jednotkách, proto výsledky násobíme 100.

 

Ukazatel okamžité likvidity

Tento ukazatel je podobný se vzorcem z modelu BAMF, konkrétně ukazatelem pohotové likvidity, tentokrát však nepřičítáme k finančnímu majetku pohledávky. Po vydělení krátkodobým cizím kapitálem se hodnota vynásobí 100 pro převedení na procenta.

 

Ukazatel obratu kapitálu

V tomto ukazateli jednoduše vydělíme výnosy průměrným kapitálem, a poté vynásobíme stem. Do výnosů jsou zahrnuty dotace a příspěvky.

 

Ukazatel produktivity práce

Tento ukazatel je modifikován na poměr přidané hodnoty (zahrnující provozní dotaci) a osobních nákladů.

 

Výsledná známka finančního zdraví modelem KAMF

Při hodnocení tohoto modelu se vychází z tabulky níže, kde jsou dílčí výsledky zařazeny do jednotlivých stupňů hodnocení dle jejich hodnot. Obecně platí, že snahou je maximalizace, výjimku tvoří likvidita, kde příliš vysoká hodnota značí nehospodárné využívání prostředků. Pokud tedy převedeme vypočítané hodnoty dílčích ukazatelů prostřednictvím tabulky 3, získáme jejich známkování.

 

Ukazatel Stupnice hodnocení modelu KAMF
1

velmi dobrý

2

dobrý

3

střední

4

špatný

5

alarmující

škály
(V/N)*100 > 100 % = 100 % > 90 % > 80 % < 80 %
(FM/KCK)*100 > 40 % et < 60 % > 20 % et < 40 % > 60 % < 20 % < 15 %
(V/K)*100 > 300 % > 200 % > 100 % > 80 % < 80 %
(PH/ON)*100 > 200 % > 150 % > 120 % > 100 % < 100 %
Zdroj: (Kraftová, 2002 str. 186)

 

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!