Monopol – ekonomie 2 (mikro)

V podmínkách nedokonalé konkurence – alespoň 1 prodávající nebo kupující dokáže ovlivnit cenu

 

Vznik monopolu

 • Pouze 1 firma prodávající výrobky, které nemají substituty
 • Nabídka tvořena 1 firmou, která může rozhodovat o výstupu nebo ceně (důležitá spojka nebo)
 • Často bariéry vstupu do odvětví
  • MinAC při větším množství než je poptávka, P>AC => Více firem = individuální poptávka více vlevo => větší AC => snížování AC větším objemem => pokles ceny => cenová válka => zůstane jen 1 firma = monopol
   • Situace přirozeného monopolu
  • Zdroje v rukou 1 firmy
  • Monopol vlivem státu (Česká pošta)
  • Právní ochrana (patenty, licence…)
 • Firma maximalizující zisk volí optimální výstup a poté dle poptávky stanoví cenu

Charakteristika monopolu

 • Může využít nebo i zneužít své postavení (například cenová diskriminace)
 • Cenový tvůrce
 • Většinou není trvalý (vznik substitutů, změna preferencí…)
 • Individuální poptávka = tržní poptávka (monopol je celý trh)
 • Rozhodovací nezávislost tvorby kombinace výstupu a ceny

 

Optimální výstup monopolu

 • Maximální rozdíl mezi TR a TC => MR=MC
 • Klesající poptávková křivka – další prodaná jednotka výstupu snižuje cenu všech prodaných statků
  • Mezní příjem klesá rychleji než cena MR<P
 • V krátkém a dlouhém období obdobné chování (dlouhé období je více možností)
 • Graficky: TR tvar obráceného U, TC nejprve rostoucí, pak klesající výnosy z rozsahu
 • Výstup menší než MR=MC =>pokles zisku, vyrábíme méně než optimum – MC klesne více než MR
 • Výstup větší než MR=MC => pokles zisku, náklady stoupnou více než zisk
 • Většinou není v minAC (ale může být teoreticky), většinou minAC při větším množství výstupu

 

Stanovení ceny monopolem

 • Cena dána ochotou poptávajících za zvolenou cenu zaplatit
 • Je třeba řešit poptávkovou křivku
 • Zvolení rovnovážného tržního množství a ceny
 • P>MR a P>MC

 

 • Ovlivnění elasticitou poptávky nepřímo uměrně
  • P=(MC)/(1+1/Epd)
  • Výstup by měl být na elastické části poptávky (Epd<-1)
  • Na neelastické části by byli záporné MR
  • Čím elastičtější poptávka, tím menší převis P nad MC
 • Tvorba ceny přirážkou
  • Obtížné určit MC=AC v praxi
  • P = AC+m*AC
  • P = MC+m*MC
  • m = (P-AC)/AC
  • m = (P-MC)/MC
  • m = (P-MR)/MR
  • => m = -(1/1+Epd)

Monopolní zisk

 • π = TR-TC
 • Tendence k nulovému zisku není ani v dlouhém období (ale nulový být přesto může)
 •  V krátkém období lze mít ztrátu pokud pokryje variabilní náklady a část fixních => P>AVC

 

Síla monopolu

 • Jedná se o schopnost stanovit vyšší cenu P než jsou MC
 • Čím větší síla, tím větší cena
 • Stupeň monopolní síly měří Lernerův index:
  • L = (P-MC)/P = -1/Epd
  • převrácená hodnota elasticity

 Nabídka monopolu

 • Neexistuje jednoznačný vztah mezi cenou a množstvím
  • Nabídka monopolu nelze sestrojit
 • Firma může nabízet různé množství při stejné ceně nebo stejné množství při různých cenách
  • Důvod proč nejde sestrojit
  • Cenová diskriminace
   • Například s množstvím odběru firma snižuje cenu, firmy nastavují P dle elasticity (studentům méně) a další…

Monopson – jediný kupující (například stát)

Bilaterální monopol – jediný kupující i jediný prodávající

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!