Nabídka dokonale konkurenčního odvětví v krátkém období – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Křivka tržní nabídky 

 • Křivka nabídky odvětví
 • Agregací nabídkových křivek všech firem v odvětví (konstantní počet v krátkém období)
  • Horizontální součet krátkodobých křivek při jakékoliv ceně

Vliv růstu ceny vstupů na nabídku odvětví

 • Zvýší-li se cena P, neposouváme se po křivce nabídky, která je tvořena součtem všech nabídek na trhu
 • Zvýšení výstupu Q vede ke zvýšení ceny vstupů => nemůže být pouhý posun po křivce
 • Vyšší ceny vstupů zvýší MC každé firmy => MC/nabídka se posune doleva nahoru
 • Tržní množství vychází ze součtu posunutých nabídek všech firem
 • Při zvýšení ceny se zvýší Q, ale ne tolik, výsledná tržní nabídka bude více strmá

 

Elasticita nabídky

 • Míra v jaké firmy reagují pomocí výstupu Q na změnu tržní ceny P
 • Eps = (δQ/Q)/(δP/P)
 • Poměr δQ/δP je kladný => elasticita má kladné hodnoty

 

Rovnováha na trhu

 • Tržní nabídka i poptávka vznikají horizontálním součtem individuálních nabídek a poptávek
 • Nastává při rovnovážné ceně P*, kdy je trh vyčištěn – poptávané a nabízené Q* je shodné
 • Výrobci vyrábí při P*=MC s výstupem Q*
 • Spotřebitelé nakupují při ceně P* množství Q* – rozhodují se jakou část důchodu vynaložit, aby maximalizovali užitek
 • Pokud se zvedna poptávka, na trhu se tím zvýší cena P => firmy mají větší ekonomický zisk a zvýší svou produkci => zvedne se nabízené množství a vznikne nová rovnováha

 

Posun tržní nabídky dle elasticity poptávky

 • Velmi neelastická tržní poptávka – posun S doprava způsobí malý nárůst Q, ale velký pokles ceny
 • Velmi elastická tržní poptávka – posun S doprava způsobí velký růst Q a malý pokles ceny

 

Posun tržní poptávky dle elasticity nabídky

 • Velmi neelastický nabídka – růst D způsobí velký růst ceny, ale malý růst množství
 • Velmi elastická nabídka – růst D způsobí malý růst P, ale velký růst Q

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!