Náklady a výnosy z variabilního vstupu v krátkém období – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

1. Rostoucí výnosy z variabilního vstupu

Produkční funkce:

Q = a+bL+cL² = bL+cL² (a=0)

MP(L) = b+2cL (derivace Q)

AP(L) = b+cL

 

STC = FC+VC = a+bQ-cQ² (vertikální součet VC a FC)

VC = bQ-CQ²

FC = a

 

SAC = a/Q + b-cQ  (vertikální součet AVC a AFC)

AVC = VC/Q = (bQ-CQ² )/Q = b-cQ

 • AVC = w/AP(L)

AFC = FC/Q = a/Q

SMC = b – 2cQ (derivace STC)

 • SMC = w/MP(L)
 • SMC je lineární křivka negativně skloněná – při rostoucích výnosech z variabilního vstupu s růstem výstupu klesající, protože MP(L) je rostoucí
  • Platí při konstantní w
  • Směrnice MP(L) je 2x větší než směrnice AP(L) – přímky jsou rostoucí
  • Směrnice SMC  je 2x větší než směrnice AVC – přímky jsou klesající (AVC je nad SMC!)

2. Klesající výnosy z variabilního vstupu

Produkční funkce:

Q = a+bL-cL² = bL-cL² (a=0)

MP(L) = b-2cL (derivace Q)

AP(L) = b-cL

 

STC = FC+VC = a+bQ+cQ² (vertikální součet VC a FC)

VC = bQ+CQ²

FC = a

 

SAC = a/Q + b+cQ  (vertikální součet AVC a AFC)

AVC = VC/Q = (bQ+CQ² )/Q = b+cQ

 • AVC = w/AP(L)

AFC = FC/Q = a/Q

 

Malý výstup: Klesající AFC > rostoucí AVC

Velký výstup:  Klesající AFC < rostoucí AVC

 

SMC = b + 2cQ (derivace STC)

 • SMC = w/MP(L)
 • SMC je lineární křivka pozitivně skloněná – při klesajících výnosech z variabilního vstupu s růstem výstupu rostoucí, protože MP(L) je klesající
  • Platí při konstantní w
  • Směrnice MP(L) je 2x větší než směrnice AP(L) – přímky jsou klesající (AP(L) je nad MP(L))
  • Směrnice SMC  je 2x větší než směrnice AVC – přímky jsou klesající (SMC je nad AVC!)

3. Konstantní výnosy z variabilního vstupu

Produkční funkce:

Q = a+bL = bL (a=0)

MP(L) = b (derivace Q)

AP(L) = b

MP(L) = AP(L) = b

 

STC = FC+VC = a+bQ (vertikální součet VC a FC)

VC = bQ

FC = a

SAC = a/Q + b  (vertikální součet AVC a AFC)

AVC = VC/Q = bQ /Q = b

 • AVC = w/AP(L)

AFC = FC/Q = a/Q

SMC = b  (derivace STC)

 • SMC = w/MP(L)
 • SMC je stejně jako MP(L) konstantní a tvoří vodorovnou přímku

AVC = SMC = b

 

4. Nejdříve rostoucí a potom klesající výnosy z variabilního vstupu

Produkční funkce:

Q = a+bL+cL²-dL= bL+cL²-dL3 (a=0)

MP(L) = b+2cL-3dL² (derivace Q)

AP(L) = b+cL-dL²

 

STC = FC+VC = a+bQ-cQ²+dQ3 (vertikální součet VC a FC)

VC = bQ-cQ²+dQ3

FC = a

SAC = a/Q + b-cQ+dQ²  (vertikální součet AVC a AFC)

 • minimum při větším výstupu než minimum AVC (kvůli AFC)

AVC = VC/Q =b-cQ+dQ²

 • AVC = w/AP(L)

AFC = FC/Q = a/Q

 

 

SMC = b-2cQ+3dQ² (derivace STC)

 • SMC = w/MP(L)
 • graficky tvar U, odráží MP(L) => MP(L) roste = SMC klesá a opačně
 • SMC minimum při maximu MP(L)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!