Náklady v dlouhém období – ekonomie 2 (mikro)

 

 Téma: Oligopol

 Předmět: Ekonomie II (mikro)

 Zaslal(a): Flákač

 

Charakteristika dlouhého období:

 • Dostatečně dlouhá doba pro změnu všech používaných vstupů (všechny jsou variabilní, žádný fixní)
 • Pracuje se s výnosy z rozsahu – vztah mezi proporcionálně stejným růstem objemu vstupů a změnou výstupu

 

Náklady v dlouhém období

LTC

 • TC není možné dělit na VC a FC, protože fixní náklady neexistují
 • Funkce LTC má stejný tvar jako STC, jen vychází z počátku (STC obsahovala fixní náklady)
 • Tvar ovlivněn výnosy z rozsahu (ne výnosy z variabilního vstupu)
  • Rostoucí, konstantní nebo klesající výnosy z rozsahu

LAC

 • Nejprve s růstem Q klesají, pak rostou, tvar písmene U
 • Směrnicí přímky z počátku do bodu na LTC
 • Minimum v průsečíku s LMC (protíná zdola) a zároveň při množství Q, kde je přímka z počátku tečnou LTC

 

LMC

 • Jedná se o změnu LTC způsobenou změnou Q o 1 jednotku
 • Nejprve klesající (rostoucí výnosy z rozsahu), poté rostoucí (klesající výnosy z rozsahu)
 • Minimum při menším výstupu než LAC
  • Graficky je LMC menší než LAC, proto s rostoucím Q snižuje LAC
  • V momentě, kdy LMC začíná růst, je stále pod LAC, tím pádem přestože LMC roste, LAC dál klesá s rostoucím Q

Krátkodobé a dlouhodobé náklady – rozdíly

 • Náklady bývají vyšší v krátkém období, protože není možné optimalizovat množství fixního kapitálu při různě velkém výstupu
 • V dlouhém období je možné přizpůsobit výstupu jak množství práce, tak kapitálu a tuto kombinaci optimalizovat
 • Graficky LTC leží pod STC, dotýkají se pouze v bodě optimalizace nákladů s konstantním množství kapitálu STC
  • Jinak řečeno – stejná výše LTC a STC je při nejlepším využití FC (kapitálu)
  • V tomto bodě (množství Q) je využíván stejný poměr jak v LTC, tak v STC (při jiném množství STC nedokáže firma lépe využít fixní kapitál)

SAC a LAC – vzájemné vztahy

 • SAC je vyšší z důvodu existence neměnitelných fixních nákladů
 • Dotýkají se pouze při množství výstupu Q, při kterém nastává průsečík SMC a LMC a rovnají se směrnice STC a LTC
  • Tam, kde množství fixního kapitálu minimalizuje celkové náklady TC
 • Graficky mají tvar U, přičemž SAC se zhora dotýka LAC
 • LAC tvoří takzvanou obalovou křivku (LAC balí jednotlivé krátkodobé SAC1, SAC2, SAC3…)
  • Bod minima obalové křivky: LAC = SAC = LMC = SMC

Obalová křivka LTC

 • Stejný princip jako u LAC, křivka balí zespoda STC

 

Optimální velikost závodu

 • Princip obalové křivky LAC, kdy jednotlivé podniky mají různé SAC – nemohou okamžitě změnit svou velikost
 • Pro velké množství výstupu je výhodnější vyrábět u jiné firmy s odlišnou SAC než při výrobě malého množství
 • Při menších výstupech se SAC firem dotýkají LAC zleva – je lepší vyrábět ve větším závodě a nevyužívat plně jeho kapacitu
 • U větších výstupů se SAC dotýkají zprava – lepší vyrábět v menším podniku a přetěžovat jeho kapacitu

 

 Vliv změny vstupů

 • Pokud se ceny zvýší/sníží proporcionálně, optimální poměr K a L se nezmění
 • Pokud se změní cena pouze jednoho vstupu, optimální kombinace K a L se změní
  • Zajímá nás elasticita substituce vstupů a parciální elasticita substituce
  • Rozsah posunutí nákladových křivek ovlivněn podílu nákladů na TC a jeho obtížnosti nahrazení (elasticita substituce)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!